Låsa anteckningar på en iPhone, iPad, iPod touch och Mac

Du kan ställa in ett lösenord, ett fingeravtryck eller till och med ditt ansikte som skydd för anteckningar med privat information, exempelvis lösenord eller sådant som rör din ekonomi eller hälsa.

Med appen Anteckningar kan du låsa anteckningar som du vill ska vara privata och inte visas av andra som använder din enhet. Du kan lägga till ett lösenord i alla anteckningar som du vill skydda på alla dina enheter. Om du har en iPhone, iPad eller Mac med stöd för Touch ID kan du öppna dina låsta anteckningar med hjälp av fingeravtryck. Du kan även använda Face ID på enheter som stöds.

Om du är inloggad på iCloud med ett hanterat Apple-ID kan du inte låsa dina anteckningar. Du kan dessutom bara använda Touch ID på en Mac som har en Touch Bar eller strömknapp med Touch ID.

Innan du börjar


Ställa in ett lösenord för Anteckningar

Innan du kan låsa dina anteckningar behöver du ställa in ett lösenord som är lätt att komma ihåg. Och se till att ge dig själv en ledtråd till lösenordet. Om du glömmer lösenordet kan Apple inte hjälpa dig att nollställa det.

Om du använder dina iCloud-anteckningar på flera Apple-enheter använder du samma lösenord för att låsa och låsa upp anteckningarna.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan skapa ett lösenord under Inställningar eller direkt i appen Anteckningar. Sedan kan du slå på Använd Touch ID eller Använd Face ID så att du kan använda ditt fingeravtryck eller ansikte till att låsa upp skyddade anteckningar.

Skapa ett lösenord i Inställningar

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar.
 2. Tryck på Lösenord. Om du har flera konton trycker du på kontot för vilket du vill skapa ett lösenord innan du ställer in lösenordet.
 3. Ange ett lösenord och se till att spara en ledtråd åt dig själv. Om din enhet har stöd för det aktiverar du Touch ID eller Face ID.
 4. Tryck på Klar.

 

Skapa ett lösenord i Anteckningar

 1. Öppna en anteckning som du vill låsa.
 2. Tryck på  och sedan på Lås anteckning.
 3. Ange ett lösenord och se till att spara en ledtråd åt dig själv. Om din enhet har stöd för det aktiverar du Touch ID eller Face ID.
 4. Tryck på Klar.

 

När du har låst en anteckning skyddas den automatiskt med ditt lösenord på alla dina enheter. Om du vill använda Touch ID eller Face ID för att låsa upp anteckningar på dina andra enheter, måste du ange ditt lösenord och sedan aktivera Touch ID eller Face ID på den enhet som du använder.

På Mac-datorn

På Mac-datorn kan du skapa ett lösenord direkt i appen Anteckningar. Gör så här:

 1. Klicka på Anteckningar > Inställningar och sedan på Ställ in lösenord.
 2. Ange ett lösenord. Om du använder flera konton klickar du på kontot för vilket du vill skapa ett lösenord innan du ställer in lösenordet.
 3. Se till att spara en ledtråd åt dig själv.
 4. Klicka på Klar.


Använda lösenordsskydd i Anteckningar

Oavsett om dina anteckningar innehåller bilder, skisser, ritningar med markeringspenna, kartor, skannade dokument eller viktiga listor är det enkelt att skydda dem med lösenordsskyddet. När du vill använda dina skyddade anteckningar kan du enkelt se vilka som är låsta i listan i Anteckningar. Detta visas med vid en anteckning. Innan du anger ditt lösenord eller använder Touch ID eller Face ID ser du bara titeln och vilket datum anteckningen redigerades.

 

Låsa en anteckning

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Öppna den anteckning som du vill låsa.
 2. Tryck på  .
 3. Välj Lås anteckning.

När du har låst anteckningen är den fortfarande öppen och  visas längst upp på skärmen. Du kan dölja anteckningens innehåll när du trycker på .

På Mac-datorn:

 1. Öppna den anteckning som du vill låsa.
 2. Klicka på .
 3. Välj Lås anteckning.

Öppna en låst anteckning

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryck på den låsta anteckningen.
 2. Tryck på Visa anteckning.
 3. Använd Touch ID eller Face ID, eller ange ditt lösenord.

På Mac-datorn och iCloud.com:

 1. Klicka på den låsta anteckningen.
 2. Använd Touch ID eller ange ditt lösenord.

Alla anteckningar med det lösenordet låses upp. Låsta anteckningar är upplåsta i flera minuter, så du kan enkelt gå till en annan anteckning och kopiera och klistra in information från andra appar eller liknande. Om du stänger appen Anteckningar eller om enheten går in i viloläge kommer anteckningen att låsas på nytt.

Ta bort ett lås

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryck på den låsta anteckningen.
 2. Ange ditt lösenord, använd Touch ID eller använd Face ID.
 3. Tryck på .   
 4. Välj Ta bort lås.

På Mac-datorn:

 1. Klicka på den låsta anteckningen.
 2. Ange lösenordet eller använd Touch ID.
 3. Klicka på .   
 4. Välj Ta bort lås.

När du tar bort ett lås från en anteckning tas låset även bort på alla dina Apple-enheter som du är inloggad på med samma Apple-ID.

Du kan bara låsa anteckningar på enheten och i iCloud. Du kan inte låsa anteckningar som innehåller PDF-filer, ljud, video, Keynote-, Pages-, och Numbers-dokument eller anteckningar som använder IMAP för synkronisering (som Yahoo!, Gmail och Hotmail). Du kan heller inte lösenordsskydda anteckningar som du har delat med någon annan. Öppna  och tryck eller klicka på Sluta dela om du vill sluta dela en anteckning.


Ändra lösenordet

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar > Lösenord.
 2. Tryck på Ändra lösenord.*
 3. Ange ditt gamla lösenord och därefter ett nytt lösenord och en ledtråd till det nya lösenordet.

På Mac-datorn:

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Välj Anteckningar > Inställningar och klicka sedan på Ändra lösenord.*
 3. Ange ditt gamla lösenord och därefter ett nytt lösenord och en ledtråd till det nya lösenordet.
 4. Klicka på Ändra lösenord.

* Om du använder flera konton klickar du på det konto vars lösenord du vill ändra innan du ändrar lösenordet.


Om du har glömt lösenordet till anteckningar

Det går bara att låsa upp en anteckning genom att ange det lösenord som anteckningen låsts med. Om du har glömt lösenordet kan Apple inte hjälpa dig att öppna dina låsta anteckningar.

Du kan skapa ett nytt lösenord, men det kommer inte att ge dig åtkomst till anteckningar som låsts med det gamla lösenordet. Du kan dock lösenordsskydda nya anteckningar som du skapar med det nya lösenordet. Det här kan leda till att du har flera anteckningar med olika lösenord.

Om du har flera lösenord kan du inte avgöra vilket du ska använda när du tittar på anteckningarna i anteckningslistan. Om du öppnar en anteckning som låsts med ditt gamla lösenord får du en varning som meddelar att du har angett fel lösenord och som visar ledtråden för det gamla lösenordet. Om du då anger det gamla lösenordet korrekt har du möjlighet att uppdatera anteckningens lösenord till det aktuella lösenordet.


Nollställa lösenordet i Anteckningar

När du nollställer lösenordet i Anteckningar kommer lösenordet för anteckningar som redan är låsta inte att tas bort eller ändras. Om du har en anteckning som du låst med ett gammalt lösenord, kan du uppdatera den till det nya lösenordet genom att ange det gamla lösenordet, ta bort det gamla lösenordet och sedan använda det nya lösenordet för anteckningen.

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar och tryck sedan på Lösenord.*
 2. Tryck på Nollställ lösenord.
 3. Ange ditt Apple-ID-lösenord.
 4. Tryck på Nollställ lösenord igen.
 5. Ange det nya lösenordet och ledtråden till lösenordet.

På Mac-datorn:

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Klicka på Anteckningar > Inställningar > Nollställ lösenord. Klicka sedan på OK.*
 3. Ange ditt Apple-ID-lösenord.
 4. Klicka på Nollställ lösenord.
 5. Ange det nya lösenordet och ledtråden till lösenordet.

 

* Om du använder flera konton klickar du på det konto vars lösenord du vill ändra innan du ändrar lösenordet.

 

Publiceringsdatum: