Så här låser eller låser du upp anteckningar på din iPhone eller iPad

Du kan ställa in ett lösenord, Face ID eller Touch ID som skydd för anteckningar med privat information, exempelvis lösenord eller sådant som rör din ekonomi eller hälsa.

Innan du börjar

Om du är inloggad på iCloud med ett hanterat Apple-ID kan du inte låsa dina anteckningar.


Använda lösenkoden till din iPhone eller ett lösenord till anteckningar för att låsa anteckningar

Från och med iOS 16 har du två alternativ för att låsa dina anteckningar. Du kan låsa anteckningar med lösenkoden till din iPhone. Eller så kan du skapa ett unikt lösenord endast för Anteckningar. Båda alternativen håller din information säker med end-to-end-kryptering för iCloud-konton.

Om du använder lösenkoden till din iPhone behöver du inte skapa och komma ihåg ett separat lösenord. Om du kommer åt dina iCloud-anteckningar på mer än en Apple-enhet använder du lösenkoden eller inloggningslösenordet för den enheten för att låsa upp dessa anteckningar.

Om du använder ett unikt lösenord för Anteckningar finns det inget sätt att komma åt dina låsta anteckningar om du glömmer lösenordet. Om du glömmer det här lösenordet kan du nollställa lösenordet till anteckningar och använda ditt nya lösenord för att låsa andra anteckningar. Om du kommer åt dina iCloud-anteckningar på mer än en Apple-enhet använder du samma lösenord till anteckningarna för att låsa och låsa upp alla.

Apple har inte tillgång till låsta anteckningar och kan inte hjälpa dig att komma åt dem om du glömmer lösenordet till anteckningarna. Om du glömmer lösenordet till anteckningarna får du inte tillgång till dina tidigare låsta anteckningar genom att nollställa lösenordet. Om du nollställer och sedan skapar ett nytt lösenord till anteckningar som bara låter dig låsa andra anteckningar.

 

Välja ett lösenord för Anteckningar i appen Inställningar

 1. Tryck på Anteckningar i Inställningar.
 2. Tryck på Lösenord.
 3. Om du har flera konton trycker du på kontot som du vill ange ett lösenord för.
 4. Följ anvisningarna för antingen Använd iPhone-lösenkoden eller Skapa lösenord. Om du väljer att skapa ett lösenord till anteckningar anger du en ledtråd till lösenordet.
 5. Om din enhet har stöd för det aktiverar du Face ID eller Touch ID.
 6. Tryck på Klar.

Välja ett lösenord i Anteckningar

 1. Öppna Anteckningar och gå till anteckningen som du vill låsa.
 2. Tryck på knappen Mer  och tryck sedan på Lås.
 3. Följ anvisningarna för antingen Använd iPhone-lösenkoden eller Skapa lösenord. Om du väljer att skapa ett lösenord till anteckningar anger du en ledtråd till lösenordet.
 4. Om din enhet har stöd för det aktiverar du Face ID eller Touch ID.
 5. Tryck på Klar.

 

För att låsa dina anteckningar med enhetens lösenkod måste du aktivera iCloud-nyckelring .


iPhone som visar hur du låser en anteckning 

Låsa en anteckning

 1. Öppna den anteckning som du vill låsa.
 2. Tryck på knappen Mer .
 3. Tryck på Lås .

När du har låst anteckningen är den fortfarande öppen och låssymbolen  visas högst upp på skärmen. Du kan dölja anteckningens innehåll genom att trycka på låssymbolen .

Låsa anteckningar på datorn

iPhone som visar ”Den här anteckningen är låst”. 

Öppna en låst anteckning

 1. Tryck på den låsta anteckningen.
 2. Tryck på Visa anteckning.
 3. Använd Face ID eller Touch ID eller ange ditt lösenord.

Låsta anteckningar är upplåsta i flera minuter, så du kan enkelt gå till en annan anteckning och kopiera och klistra in information från andra appar eller liknande. Om du stänger appen Anteckningar eller om enheten går in i viloläge kommer anteckningen att låsas på nytt.

iPhone som visar hur du tar bort ett lås 

Ta bort ett lås

 1. Tryck på den låsta anteckningen och tryck sedan på Visa anteckning.
 2. Ange ditt lösenord eller använd Face ID eller Touch ID.
 3. Tryck på knappen Mer .
 4. Välj Ta bort .

När du tar bort ett lås från en anteckning tas låset även bort på alla dina Apple-enheter som du är inloggad på med samma Apple-ID.

Du kan bara låsa anteckningar på enheten och på iCloud. Du kan inte låsa anteckningar som innehåller PDF-filer, ljud, video, Keynote-, Pages- och Numbers-dokument, eller anteckningar som använder IMAP för synkronisering med konton som Yahoo, Gmail och Hotmail. Det går inte heller att lösenordskydda anteckningar som du delar med någon annan. Om du vill avsluta delningen av en anteckning öppnar du anteckningen, trycker på knappen Lägg till personer , trycker på Hantera delad anteckning > och sedan på Stoppa delning.


Byta från ditt lösenord till anteckningar till lösenkoden till din iPhone

 1. Se till att iCloud-nyckelring är aktiverat. För att använda enhetens lösenkod för låsta anteckningar måste du aktivera iCloud-nyckelring.
 2. Tryck på Anteckningar i Inställningar.
 3. Tryck på Lösenord.
 4. Välj Använd lösenkoden för enheten.
 5. Använd Face ID eller Touch ID eller ange ditt tidigare lösenord till anteckningar.
 6. Ange lösenkoden till din iPhone.
 7. Tryck på OK. Alla dina låsta anteckningar som använde ditt senaste lösenord till anteckningar uppdateras nu för att använda enhetens lösenkod.

Om du väljer att använda enhetens lösenkod för att låsa anteckningar men senare tar bort lösenkoden från enheten, kan du fortfarande komma åt anteckningarna som du har låst med din lösenkod.


Ändra lösenordet till dina anteckningar

 1. Tryck på Anteckningar i Inställningar.
 2. Tryck på Lösenord.
 3. Välj Anteckningar-kontot som du vill ändra och tryck sedan Ändra lösenord.
 4. Använd Face ID eller Touch ID eller ange ditt tidigare lösenord till anteckningar.
 5. Ange ett nytt lösenord och en ledtråd till lösenordet.


Nollställa lösenordet till dina anteckningar

Du måste ange lösenordet som en anteckning är låst med för att kunna låsa upp den. Om du har glömt lösenordet kan Apple inte hjälpa dig att öppna dina låsta anteckningar. Du kan skapa ett nytt lösenord till anteckningar eller använda enhetens lösenkod istället, men det ger dig inte tillgång till dina gamla anteckningar. Om du ställer in ett nytt lösenord till anteckningar eller byter till enhetens lösenkod kan du skydda alla anteckningar som du skapar med det nya lösenordet.

Om du har flera lösenord till anteckningar kommer du inte att kunna avgöra vilket lösenord som du ska använda genom att kolla på din lista med anteckningar. När du öppnar en anteckning som är låst med ett gammalt lösenord till anteckningar men du anger ditt nuvarande lösenord, får du en varning om att du har angett fel lösenord med en ledtråd till ditt gamla lösenord. Om du då anger det gamla lösenordet korrekt har du möjlighet att uppdatera anteckningens lösenord till det aktuella lösenordet.

Så här återställer du ditt lösenord till anteckningar:

 1. Tryck på Anteckningar i Inställningar. Tryck sedan på Lösenord.
 2. Välj det Anteckningar-konto som du vill ändra och tryck sedan Nollställ lösenord.
 3. Ange lösenordet för ditt Apple‑ID och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på Nollställ lösenord igen.
 5. Använd din enhets lösenkod eller ange ett nytt lösenord och en ledtråd till lösenordet. Tryck på Klar.
Publiceringsdatum: