Så här låser du anteckningar på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan ställa in ett lösenord, Face ID eller Touch ID som skydd för anteckningar med privat information, exempelvis lösenord eller sådant som rör din ekonomi eller hälsa.

Innan du börjar

Om du är inloggad på iCloud med ett hanterat Apple-ID kan du inte låsa dina anteckningar.


Ställa in ett lösenord för Anteckningar

Du måste skapa ett lösenord innan du kan låsa dina anteckningar. Se till att du skapar ett lösenord som du enkelt kan komma ihåg genom att de dig själv en ledtråd till lösenordet. Om du använder dina iCloud-anteckningar på flera Apple-enheter använder du samma lösenord för att låsa och låsa upp anteckningarna. Apple kan inte hjälpa dig att få tillgång till de låsta anteckningarna om du glömmer ditt lösenord, men du kan skapa ett nytt lösenord som du kan använda till att låsa kommande anteckningar.

Du kan skapa ett lösenord på din enhet i Inställningar eller i appen Anteckningar. När du har låst en anteckning skyddas den automatiskt med ditt lösenord på alla dina enheter. Använder du Face ID eller Touch ID för att låsa upp anteckningar på dina andra enheter måste du ange ditt lösenord och därefter aktivera Face ID eller Touch ID på enheten.

Använder du Face ID eller Touch ID som lösenord till anteckningar läggs krypteringsnyckeln som används för att kryptera anteckningarna till i din nyckelring. Du kan nå nyckelringen med lösenkoden till din enhet. Det innebär att alla som har enhetens lösenkod också kan få åtkomst till dina låsta anteckningar. För maximal säkerhet bör du inte välja Face ID eller Touch ID som anteckningslösenord.

Skapa ett lösenord i Inställningar

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar och tryck sedan på Lösenord. 
 2. Om du har flera konton trycker du på det konto du vill skapa ett lösenord till.
 3. Ange ett lösenord och en ledtråd till dig själv. Om din enhet har stöd för det aktiverar du Face ID eller Touch ID.
 4. Tryck på Klar.

Skapa ett lösenord i Anteckningar

 1. Öppna Anteckningar och gå till anteckningen som du vill låsa.
 2. Tryck på knappen Mer  och tryck sedan på Lås.
 3. Ange ett lösenord och en ledtråd till dig själv. Om din enhet har stöd för det aktiverar du Face ID eller Touch ID.
 4. Tryck på Klar.

Använda lösenordsskydd i Anteckningar

Även om dina anteckningar innehåller bilder, skannade dokument eller viktiga listor är det enkelt att hålla dem säkra med lösenordsskyddet. Du kommer att se en låssymbol  bredvid alla låsta anteckningar. Innan du anger ditt lösenord eller använder Face ID eller Touch ID ser du bara titeln och vilket datum anteckningen redigerades.

iPhone som visar hur du låser en anteckning

Låsa en anteckning

 1. Öppna den anteckning som du vill låsa.
 2. Tryck på knappen Mer .
 3. Tryck på Lås.

När du har låst anteckningen är den fortfarande öppen och låssymbolen  visas högst upp på skärmen. Du kan dölja anteckningens innehåll genom att trycka på låssymbolen .

iPhone som visar ”Den här anteckningen är låst”.

Öppna en låst anteckning

 1. Tryck på den låsta anteckningen.
 2. Tryck på Visa anteckning.
 3. Använd Face ID eller Touch ID eller ange ditt lösenord.

Låsta anteckningar är upplåsta i flera minuter, så du kan enkelt gå till en annan anteckning och kopiera och klistra in information från andra appar eller liknande. Om du stänger appen Anteckningar eller om enheten går in i viloläge kommer anteckningen att låsas på nytt.

iPhone som visar hur du tar bort ett lås

Ta bort ett lås

 1. Tryck på den låsta anteckningen och tryck sedan på Visa anteckning.
 2. Ange ditt lösenord eller använd Face ID eller Touch ID.
 3. Tryck på knappen Mer .   
 4. Välj Ta bort.

När du tar bort ett lås från en anteckning tas låset även bort på alla dina Apple-enheter som du är inloggad på med samma Apple-ID.

Du kan bara låsa anteckningar på enheten och på iCloud. Du kan inte låsa anteckningar som innehåller PDF-filer, ljud, video, Keynote-, Pages- och Numbers-dokument, eller anteckningar som använder IMAP för synkronisering med konton som Yahoo, Gmail och Hotmail. Det går inte heller att lösenordskydda anteckningar som du delar med någon annan. Om du vill avsluta delningen av en anteckning öppnar du anteckningen, trycker på knappen Lägg till personer  och sedan på Stoppa delning.


Ändra lösenordet till dina anteckningar

Du behöver ditt tidigare lösenord för att ändra lösenordet till anteckningar. Gör så här:

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar och tryck sedan på Lösenord.
 2. Välj Anteckningar-kontot som du vill ändra och tryck sedan Ändra lösenord.
 3. Ange ditt gamla lösenord och därefter ett nytt lösenord och en ledtråd till det nya lösenordet.

Du kan nollställa ditt lösenord till Anteckningar om du glömmer bort det, men det ger dig inte tillgång till dina gamla anteckningar. Med det nya lösenordet kan du lösenordskydda alla kommande anteckningar som du skapar.


Om du har glömt lösenordet till anteckningar

Du måste ange lösenordet som en anteckning är låst med för att kunna låsa upp den. Apple kan inte hjälpa dig att få tillgång till dina låsta anteckningar om du glömmer lösenordet. Du kan skapa ett nytt lösenord, men det kommer inte att ge dig åtkomst till anteckningar som låsts med det gamla lösenordet. Med det nya lösenordet kan du lösenordskydda alla kommande anteckningar som du skapar.

Om du har flera lösenord kommer du inte att kunna avgöra vilket lösenord som du ska använda genom att kolla på din lista med anteckningar. Om du öppnar en anteckning som låsts med ditt gamla lösenord får du en varning som meddelar att du har angett fel lösenord och som visar ledtråden för det gamla lösenordet. Om du då anger det gamla lösenordet korrekt har du möjlighet att uppdatera anteckningens lösenord till det aktuella lösenordet.

Så här nollställer du lösenordet till Anteckningar: 

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar och tryck sedan på Lösenord.
 2. Välj det Anteckningar-konto som du vill ändra och tryck sedan Nollställ lösenord.
 3. Ange lösenordet för ditt Apple‑ID och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på Nollställ lösenord igen.
 5. Ange det nya lösenordet och ledtråden till lösenordet. Tryck på Klar.


Publiceringsdatum: