Vanliga frågor om iCloud-nyckelring

Läs mer om iCloud-nyckelring.

Vad är iCloud-nyckelring?

Med iCloud-nyckelring håller du dina användarnamn och lösenord för Safari-webbplatser, din betalkortsinformation och din Wi-Fi-nätverksinformation uppdaterad på alla godkända enheter där iOS 7.0.3 eller senare används eller där OS X Mavericks 10.9 eller senare används.

iCloud-nyckelringen kan även hålla konton som du använder i Mail, Kontakter, Kalender och Meddelanden uppdaterade på alla dina Mac-datorer. Om du loggar in på Facebook, Twitter, LinkedIn eller några andra konton från Internetkonton i OS X Mavericks kan iCloud också skicka dem till dina Mac-datorer.

Gå till sidan iCloud-nyckelring: tillgänglighet per land om du vill ha reda på var iCloud-nyckelring är tillgängligt.

Så här skyddas din information med iCloud-nyckelring

iCloud-nyckelring uppdaterar endast dina lösenord och din betalkortsinformation på de enheter som du godkänner. När du slår på iCloud-nyckelring på ytterligare en enhet får dina andra enheter som använder funktionen en uppmaning om att godkänna den nya enheten. När du via ett sådant meddelande har godkänt den nya enheten, börjar iCloud-nyckelring att uppdatera din information på den nya enheten.

iCloud-nyckelring skyddas med krypteringsteknik enligt branschstandard på alla dina enheter, både vid informationsöverföring och i molnet.

Så här konfigurerar du iCloud-nyckelring

När du har uppdaterat till iOS 7.0.3 eller senare uppmanas du av iOS-inställningsassistenten att ställa in iCloud-nyckelring. Om du hoppar över det konfigureringssteget och vill konfigurera iCloud-nyckelring senare gör du så här:

Använd dessa steg om du använder iOS 7.0.3 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > iCloud och slå på Nyckelring.
 2. Följ anvisningarna på skärmen.

Använd dessa steg om du använder OS X Mavericks 10.9 eller senare:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på iCloud.
 2. Välj Nyckelring. Om du vill kan du ställa in en lösenkod för att låsa upp din skärm efter vila eller efter att skärmsläckaren har aktiverats.
 3. Ange ditt Apple-ID och ditt lösenord.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Vad är en iCloud-säkerhetskod?

När du ställer in iCloud-nyckelring kan du skapa en iCloud-säkerhetskod. Det kan vara en fyrsiffrig kod liknande enhetens lösenkodslås, eller så kan du välja en mer avancerad kod som genereras automatiskt. iCloud-säkerhetskoden använder du när du vill godkänna ytterligare enheter för användning av iCloud-nyckelring. Den används även för att verifiera din identitet så att du kan utföra andra åtgärder med iCloud-nyckelring, som att återställa iCloud-nyckelringen om du förlorar alla dina enheter.

Hur konfigurerar jag flera enheter för iCloud-nyckelring?

Ställ in iCloud-nyckelring för alla enheter som du vill lägga till. När du slår på iCloud-nyckelring på ytterligare en enhet får dina andra enheter som använder funktionen en uppmaning om att godkänna den nya enheten. När du via ett sådant meddelande har godkänt den nya enheten, börjar iCloud-nyckelring att uppdatera din information på den nya enheten.

Hur ställer jag in iCloud-nyckelring på en ny enhet utan en enhet att godkänna från?

Om du inte kan komma åt dina andra enheter som använder iCloud-nyckelring kan du fortfarande ställa in iCloud-nyckelring på en annan enhet, förutsatt att du har tillgång till följande:

 • Din iCloud-säkerhetskod
 • Den enhet där SMS tas emot på det telefonnummer som du angav när du ställde in iCloud-nyckelring första gången. En verifieringskod skickas via SMS till det aktuella telefonnumret. Om du inte kan komma åt detta nummer kontaktar du Apple-supporten som kan verifiera din identitet, så att du kan slutföra inställningen på den nya enheten.

När du har slutfört inställningen skickas din iCloud-nyckelring från molnet till den nya enheten.

Kan Apple återställa min iCloud-säkerhetskod?

Nej. Om du anger din säkerhetskod för iCloud felaktigt för många gånger kan du inte använda den iCloud-nyckelringen. Du kan kontakta Apple-supporten, som kan hjälpa dig att verifiera din identitet, så att du kan försöka ange din säkerhetskod för iCloud igen. Efter flera felaktiga försök tas din iCloud-nyckelring bort från Apples servrar och du måste ställa in iCloud-nyckelringen igen.

Kan jag konfigurera iCloud-nyckelring så att mina data inte säkerhetskopieras i molnet?

Ja. När du ställer in iCloud-nyckelring kan du hoppa över steget att skapa en säkerhetskod för iCloud. Då sparas data för nyckelringen lokalt på enheten och uppdateras endast mellan dina godkända enheter.

Om du inte skapar en säkerhetskod för iCloud kan inte Apple hjälpa dig att återskapa din iCloud-nyckelring.

Vad händer om jag stänger av iCloud-nyckelring på en enhet?

Om du stänger av iCloud-nyckelring för en enhet kan du välja om du vill behålla eller radera de lösenord och den betalkortsinformation som du har sparat. Om du väljer att behålla informationen, tas den inte bort eller uppdateras när du gör ändringar på andra enheter.

Vilken betalkortsinformation lagras i iCloud-nyckelring?

I iCloud-nyckelring lagras betalkortsnummer och kortens sista giltighetsdatum. Din säkerhetskod för ditt betalkort lagras inte och används inte med Autofyll.

Lagras mina befintliga sparade lösenord, Wi-Fi-nätverk och internetkonton i iCloud-nyckelring?

Ja. När du slår på iCloud-nyckelring lagras tidigare sparade användarnamn och lösenord för webbplatser, Wi-Fi-nätverk och internetkonton automatiskt i iCloud-nyckelring.

Är iCloud-nyckelring kompatibelt med program från tredje part?

Ja. Utvecklarna kan uppdatera sina program så att de fungerar med iCloud-nyckelring. Lösenord som är sparade med dessa program hålls uppdaterade mellan alla enheter som använder programmet och som har iOS 7.0.3 eller senare eller OS X Mavericks 10.9 eller senare.

Kan jag ta bort min iCloud-nyckelring från Apples servrar?

Ja. Använd dessa steg på alla dina iOS-enheter eller Mac-datorer som använder iCloud-nyckelring:

Använd dessa steg om du använder iOS 7.0.3 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > iCloud > Nyckelring > Avancerat. I iOS 7 trycker du på Inställningar > iCloud > Konto > Nyckelring.
 2. Stäng av Godkänn med säkerhetskod.
 3. Gå till alla dina enheter som använder iCloud-nyckelring och stäng av funktionen.

Använd dessa steg om du använder OS X Mavericks 10.9 eller senare:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar. Klicka på iCloud och sedan på Kontodetaljer.
 2. Avmarkera Tillåt godkännande med säkerhetskod.
 3. Gå till alla dina enheter som använder iCloud-nyckelring och stäng av funktionen.

När du har slutfört dessa steg sparas dina nyckelringsdata lokalt på dina enheter, men ändringar av din nyckelringsinformation skickas inte till dina andra enheter eller molnet, om du inte slår på iCloud-nyckelring igen. Om du vill att nyckelringsdata ska skickas vidare till alla dina enheter men inte till molnet, slår du på iCloud-nyckelring på varje enhet men hoppar över steget att skapa en iCloud-säkerhetskod.

Senast ändrad: