Om du inte kan dela eller samarbeta i anteckningar med din iPhone, iPad eller iPod touch

För att dela eller samarbeta i appen Anteckningar måste alla ha en Apple-enhet med det senaste operativsystemet och tillräckligt med lagringsutrymme. Du kan också använda iCloud.com.

Uppdatera dina enheter

Se till att du och personen du försöker dela eller samarbeta med har den senaste versionen av iOS eller iPadOS på sin iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan inte samarbeta i anteckningar med någon som använder en enhet som inte kommer från Apple.

Om du har några anteckningar med ritningar som gjordes före iOS 13 uppdaterar du dessa ritningar i Anteckningar för att använda de senaste funktionerna. 


Logga in på iCloud och dela med Apple-konton

Logga in på iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter. Med iCloud kan du lagra, dela och samarbeta i anteckningar på olika enheter.

Om du vill dela en anteckning via e-post skickar du delningsinbjudan till kontaktens Apple-konto. För att dela en anteckning med Meddelanden ser du till att kontakten kan ta emot iMessage-meddelanden. Vissa samarbetsfunktioner i Anteckningar fungerar inte såvida inte båda användarna är inloggade på iCloud.


Se till att alla har tillräckligt med lagringsutrymme

Du behöver ha tillräckligt med lagringsutrymme på iCloud och din enhet för att samarbeta i anteckningar. Du kan frigöra utrymme eller uppgradera till iCloud+ för mer lagringsutrymme.

Se till att personen du försöker dela med också har tillräckligt med lagringsutrymme. Du kanske inte ser ändringar som har gjorts i delade anteckningar om det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme på din enhet eller på ditt iCloud-konto.


Kontrollera om dina anteckningar är låsta

Du kan inte dela lösenordsskyddade anteckningar. Om du vill dela eller samarbeta i en lösenordsskyddad anteckning:

  1. Välj en anteckning och tryck sedan på Visa anteckning för att låsa upp den med Face ID eller ditt lösenord.
  2. Tryck på knappen Mer .
  3. Tryck på Ta bort för att ta bort lösenordsskyddet.

Du kan nu dela och samarbeta i anteckningen.

Publiceringsdatum: