Dela dina anteckningar på din iPhone, iPad eller iPod touch

Med appen Anteckningar kan du bjuda in personer att samarbeta i dina iCloud-anteckningar och -mappar. Då kan ni samarbeta i projekt, planera en resa, skapa en inköpslista med mera.

Om att dela anteckningar

Du kan lägga till personer i iCloud-anteckningar eller i en hel mapp med anteckningar på din enhet. De kan då redigera dem och se de senaste ändringarna du har gjort. Om du är anteckningens ägare kan du ta bort andra från dina anteckningar och mappar när du vill.

Så länge din enhet är ansluten till internet håller iCloud dina anteckningar och mappar uppdaterade överallt. Det innebär att en iCloud-anteckning som du har på din iPhone också syns på din iPad. När du bockar av en sak på din att-göra-lista, ändrar en ritning eller lägger till en bilaga kan alla som delar anteckningen eller mappen se den senaste versionen.

Du kan inte dela lösenordsskyddade anteckningar. Om du vill dela en lösenordsskyddad anteckning trycker du på anteckningen och trycker på knappen Mer . Sedan trycker du på Ta bort och delar anteckningen.

Innan du börjar

 1. Uppdatera din iPhone, iPad eller iPod touch till senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 2. Ställ in iCloud på alla dina enheter.
 3. Se till att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter.
 4. Uppgradera dina anteckningar så att du kan använda de senaste funktionerna. Alla du delar med behöver även uppdatera sina enheter och anteckningar. Om du har teckningar i någon av dina anteckningar ska du se till att de har uppdaterats så att du kan använda de senaste funktionerna.


En iPhone som visar hur du lägger till någon i en anteckning

Lägga till någon till en anteckning

 1. Öppna iCloud-anteckningen som du vill dela.
 2. Tryck på knappen Mer  och tryck sedan på Dela anteckning knappen Lägg till medarbetare .
 3. Välj hur du vill skicka din inbjudan. Sedan väljer du personen du vill dela den med.
 4. Beroende på hur du delar kan du behöva trycka på Skicka.

För att lägga till fler personer till en delad anteckning öppnar du iCloud-anteckningen, trycker på knappen Lägg till personer  och sedan på Lägg till personer och följer stegen 3–4. Om du redan delar en anteckning ser du knappen Lägg till personer  högst upp på anteckningen eller på personsymbolen  i anteckningslistan.

En iPhone som visar hur du lägger till någon till en mapp i Anteckningar

Lägga till personer till en mapp

 1. Gå till mapplistan. 
 2. Svep åt vänster över den mapp som du vill dela och tryck sedan på knappen Lägg till personer 
 3. Välj hur du vill dela inbjudan och välj sedan den person som du vill dela med. 
 4. Beroende på hur du delar kan du behöva trycka på Skicka.

Du behöver iOS 13 eller senare eller iPadOS för att dela en mapp eller acceptera en inbjudan om att samarbeta i en delad mapp. Du kan inte dela en mapp som har en låst anteckning eller en anteckning som delas av någon annan.

En iPhone som visar hur du hanterar hur du delar

Hantera hur du delar

Om det är du som har skapat en delad anteckning är det du som kontrollerar vem som har tillgång till den och vem som kan göra ändringar. Tryck på knappen Lägg till personer från den delade anteckningen  för att se vem du delar med. Sedan trycker du på Delningsalternativ och väljer det alternativ som du vill använda, till exempel: Kan göra ändringar eller Endast visning.

Om det står ”Inbjuden” under en persons namn så har de inte godkänt din inbjudan ännu. Alla som är med och delar en anteckning kan lägga till bilagor, skapa checklistor, skissa en teckning och redigera text. När någon är inställd på Endast visning kan de inte göra några ändringar i den delade anteckningen.

När en delad anteckning uppdateras får alla som samarbetar med i anteckningen en notis om att en uppdatering har gjorts. Gå in i anteckningen, tryck på knappen Lägg till personer  och aktivera Göm notiser. 

Om du vill Markera alla ändringar går du in i anteckningen, trycker på knappen Lägg till personer  och aktiverar inställningen. Då kommer alla ändringar som du och dem du samarbetar med i anteckningen att markeras.

Du behöver iOS 13 eller senare eller iPadOS för att använda några av de senaste funktionerna för Anteckningar, till exempel Endast visning och Markera alla ändringar.

Ta bort personer från delade anteckningar

För att ta bort en person från en delad anteckning:

 1. Öppna anteckningen och tryck på knappen Lägg till personer .
 2. Tryck på personens namn.
 3. Tryck på Ta bort åtkomst.

För att ta bort alla från en delad anteckning: 

 1. Öppna anteckningen och tryck på knappen Lägg till personer .
 2. Tryck på Stoppa delning.
 3. Bekräfta genom att trycka på Stoppa delning en gång till.

När du slutar dela en anteckning med andra personer raderas anteckningen automatiskt från deras enhet.

Radera en delad anteckning

Om du skapar och delar en anteckning kan du radera den när du vill. För att radera en delad anteckning trycker du på knappen Mer  och trycker sedan på papperskorgen . Om du är i listan med anteckningar kan du också svepa åt vänster över anteckningen och sedan trycka på papperskorgen  och trycka på Radera delad anteckning.

När du raderar en anteckning flyttas den till mappen Senast raderade på alla dina enheter och finns kvar i mappen Senast raderade i 30 dagar. Anteckningar tas helt bort från enheten som tillhör den du delade den med.

Om du oavsiktligt råkar radera en anteckning som någon annan har delat med dig, kan du acceptera anteckningsfilen igen från den ursprungliga inbjudan. När du accepterar anteckningen innehåller den alla de senaste ändringar som gjorts i anteckningen. Om skaparen har slutat dela anteckningen kan du inte acceptera den igen. Be skaparen att dela den ursprungliga inbjudan igen, eller titta i mappen Senast raderade, om du inte har den ursprungliga inbjudan.

Publiceringsdatum: