Om flytt av teckningar i Anteckningar till iOS 13 och iPadOS

I iOS 13 och iPadOS kan du visa teckningar i appen Anteckningar som du har skapat med en tidigare version av OS. Men du behöver uppdatera dina teckningar för att kunna redigera dem.

Om du vill uppdatera dina teckningar i en anteckning trycker du på teckningen och sedan på Uppdatera teckningar.

När du har uppdaterat dina teckningar:

  • På enheter med iOS 13 och iPadOS kan du och dem du samarbetar med redigera teckningarna.
  • På enheter med tidigare operativsystemversioner kan du och dem du samarbetar med visa teckningarna men inte redigera dem.

iPadOS kommer snart.

Publiceringsdatum: