Använd din Apple Watch när din iPhone inte är i närheten

Läs mer om vad du kan göra med din Apple Watch när du inte har med dig din iPhone.

Om din Apple Watch är ansluten till wifi eller mobilnät

När din iPhone är avstängd eller utom räckhåll kan din Apple Watch använda ett wifi-nätverk för att skicka och ta emot data. Om din Apple Watch är utrustad med mobil uppkoppling kan den även ansluta till ett mobilnät.

Om din Apple Watch är ansluten till wifi visas wifi-symbolen  i Kontrollcenter. Om den är ansluten till ett mobilnät visas symbolen för mobilnät Läs om hur du ställer in mobilnätsanslutningen.

Med en wifi- eller mobilanslutning kan du göra följande med din Apple Watch, även om du inte har med dig din iPhone.1

Använda Siri för att få färdbeskrivningar, skicka iMessage-meddelanden med mera.
 

Appen Telefon

Ringa och svara på telefonsamtal.2
 

Om du inte kan ansluta till wifi, mobilnätet eller din iPhone

När din Apple Watch är frånkopplad – till exempel om du vandrar i ett område utan wifi- eller mobilsignal eller om din iPhone är avslagen – kan du fortfarande göra de här sakerna.

Apparna Klocka, Alarm, Timer och Tidtagarur

Se vad klockan är och använd apparna Alarm,Timer och Tidtagarur.
 

Appen Bilder

Visa foton med synkade fotoalbum.
 

Lyssna på musik, podcaster eller ljudböcker som du har synkroniserat med din Apple Watch.
 

Appen Wallet

Handla med Apple Pay
 

Spela in tankar och idéer.

En del funktioner är endast tillgängliga på vissa Apple Watch-modeller.

1. Ta emot SMS, MMS och pushnotiser från appar från tredje part på din Apple Watch med mobilnätsanslutning. Din parkopplade iPhone måste vara påslagen och ansluten till wifi eller mobilnätet, men den behöver inte vara i närheten. Du behöver också vara inloggad på iMessage på din iPhone.

2. Om du är ansluten till wifi och vill ringa ett telefonnummer ser du till att wifi-samtal är aktiverade på Apple Watch. I annat fall kan du prova att ringa ett ljudsamtal via FaceTime.

3. Du kan lyssna på musik och podcaster på Apple Watch Series 3 och senare.

4. För noggrannare GPS-angivelser när du går, springer eller cyklar utomhus väljer du lämplig träningstyp och tar med iPhone-enheten. För noggrannare GPS-angivelser kan du också kalibrera din Apple Watch. Apple Watch Series 2 och senare har inbyggd GPS som ger dig mer korrekt information om distans och hastigheter vid träning utomhus, utan den parkopplade iPhone-enheten. 

5. Appen Kompass är endast tillgänglig på Apple Watch Series 5.

Publiceringsdatum: