Uppgradera eller installera minne i din Mac mini

Läs om hur du tar bort eller installerar minne i din Mac mini.

Innan du börjar

För att minska risken att datorns komponenter skadas av statisk elektricitet bör du använda en antistatisk handledsrem när du arbetar med datorns minne.

Välj modell

Kraven vid installation av minne (RAM) varierar beroende på vilken Mac mini-modell du har. Välj din Mac mini-modell för att få mer information. Om du behöver hjälp med att avgöra vilken Mac mini du har kan du ta reda på hur du identifierar Mac mini-modeller.

2018

Mac mini (2018) har inte RAM-minne som kan installeras av användare. Du kan konfigurera minnet i din Mac mini (2018) när du köper den. Om du vill uppgradera minnet på din Mac mini (2018) går du till en Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner.

2014

Mac mini (sent 2014) har minne som är inbyggt på moderkortet och inte kan uppgraderas.

2012, 2011, 2010

Använd följande steg om du vill ta bort eller installera minne i din Mac mini (sent 2012)Mac mini (mitten av 2011) eller Mac mini (mitten av 2010).

Ta bort bottenplattan

 1. Stäng av Mac mini. På Apple-menyn () väljer du Stäng av.
 2. Koppla från nätkabeln och alla andra kablar från Mac mini.
 3. Lägg Mac mini-datorn upp och ned på en mjuk duk eller handduk. Rotera därefter bottenplattan moturs till det olåsta läget.

  Två händer som vrider bottenplattan på Mac mini
 4. Tryck på plattan för att snäppa upp den motsatta sidan och ta sedan bort plattan.

  1 hand som trycker på ovansidan av bottenplattan för att öppna den

Ta bort den ursprungliga minnesmodulen

 1. För försiktigt isär klämmorna i ändarna på den översta minnesmodulen tillräckligt för att låta den fria kanten snäppa upp.

  Två händer som för isär klämmor för att lossa en minnesmodul
 2. Dra ut modulen ut facket.

  Minnesmodul som lutar uppåt för att tas bort från Mac mini
 3. Gör samma sak för att ta bort den andra plattan, det vill säga den undre modulen.

Installera det nya minnet

 1. Tryck försiktigt den skårade kanten på den nya minnesmodulen in i det nedre facket medan du håller den motsatta sidan något lyft.
  Ny minnesmodul som förs in i minnesfack
 2. Tryck ned den upplyfta kanten tills klämmorna snäpper på plats.
  Minnesmodul som sitter på plats i minnesfack
 3. Gör samma sak för att installera den övre minnesmodulen.

Sätt tillbaka bottenplattan

Anslut inte nätkabeln och starta inte Mac mini innan du har satt tillbaka bottenplattan. Använd aldrig Mac mini utan att bottenplattan är på plats.

 1. Sätt tillbaka bottenplattan med hjälp av justeringsprickarna för att placera den i olåst position.
  Undersidan av Mac mini med bottenplattan i olåst position
 2. Rotera plattan medurs för att låsa den på plats.
  Undersidan av Mac mini med bottenplattan i låst position
 3. Anslut nätkabeln på nytt och även andra eventuella kablar som du har kopplat från.

När du har installerat minnet ska du bekräftat att din Mac mini ser det nya minnet.

2009 och tidigare

Kontrollera att Mac-datorn känner igen det nya minnet

Gör så här för att kontrollera att datorn känner igen det nya minnet:

 1. Starta datorn.
 2. När skrivbordet visas väljer du Apple-menyn () och sedan Om den här datorn.
 3. Bekräfta att minnet som anges motsvarar minnet som du installerade.

Om den uppgivna minnesstorleken inte är korrekt eller om Mac mini upprepade gånger spelar upp tre toner, kan det hända att datorn har problem med att känna igen en minnesmodul. Om detta sker ska du stänga av Mac mini, verifiera att modulspecifikationerna stämmer överens med kraven som för din Mac mini-modell och därefter upprepa instruktionerna för minnesinstallation. Detta för att säkerställa att modulerna har installerats korrekt. Om problemet kvarstår tar du bort minnet och tar hjälp av dokumentationen som medföljde minnet, eller tar kontakt med återförsäljaren som sålde minnet.

Publiceringsdatum: