Mac mini: Ta bort eller installera minne

Läs om hur du tar bort eller installerar minne på din Mac mini.

Allmänt

För att minska risken att datorns komponenter skadas av statisk elektricitet bör du använda en antistatisk handledsrem när du arbetar med datorns minne.

Välj modell

Tillämpliga modeller

 • Mac mini (2018)

Om du vill uppgradera minnet på din Mac mini (2018) går du till en Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner.

Tillämpliga modeller

 • Mac mini (sent 2014)

Mac mini (sent 2014) har inte RAM-minne som användare kan installera. Du kan konfigurera minnet i din Mac mini (sent 2014) när du köper den.

Tillämpliga modeller

 • Mac mini (sent 2012)
 • Mac mini (mitten av 2011)
 • Mac mini (mitten av 2010)

Minnesspecifikationer

De här Mac mini-modellerna har följande minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser 2
Maximalt minne
 • 16 GB för Mac mini (sent 2012)
 • 8 GB för Mac mini (mitten av 2011) och Mac mini (mitten av 2010)
Specifikationer för minneskort
Ytterligare anteckningar

Undvik att blanda olika storlekar på minnesmoduler för att få bästa prestanda. Installera två identiska minnesmoduler.

 • Ett par 2, 4 eller 8 GB minnesmoduler för Mac mini (sent 2012).
 • Ett par 1, 2 eller 4 GB minnesmoduler för Mac mini (mitten av 2010) och Mac mini (mitten av 2011).

Ta bort eller installera minne

Varning! Stäng alltid av Mac mini och koppla från nätkabeln innan du installerar minne. Installera inte minne när Mac mini är ansluten.

Steg 1: Ta bort bottenplattan

 1. Stäng av Mac mini. På Apple-menyn () väljer du Stäng ned.
 2. Koppla från samtliga kablar. Koppla från nätkabeln och alla andra kablar från Mac mini.
 3. Lägg Mac mini-datorn upp och ned på en mjuk trasa eller handduk. Rotera därefter bottenplattan moturs till det olåsta läget.

 4. Tryck på plattan för att snäppa upp den motsatta sidan och ta sedan bort plattan.

Steg 2: Ta bort den ursprungliga minnesmodulen

 1. För försiktigt isär klämmorna i ändarna på den översta minnesmodulen tillräckligt för att låta den fria kanten snäppa upp.

 2. Dra ut modulen ut facket.

 3. Gör samma sak för att ta bort den andra plattan, det vill säga den undre modulen.

Steg 3: Installera de nya modulerna

 1. Tryck försiktigt den skårade kanten på den nya minnesmodulen in i det nedre facket medan du håller den motsatta sidan något lyft.


   
 2. Tryck ned den upplyfta kanten tills klämmorna snäpper på plats.


   
 3. Gör samma sak för att installera den övre minnesmodulen.

Steg 4: Sätt tillbaka bottenplattan

Varning! Anslut inte nätkabeln och starta inte Mac mini innan du har satt tillbaka bottenplattan. Aktivera aldrig Mac mini utan att bottenplattan är på plats.

 1. Sätt tillbaka bottenplattan med hjälp av justeringsprickarna för att placera den i olåst position.


   
 2. Rotera plattan medurs för att låsa den på plats.


   
 3. Anslut nätkabeln på nytt och även andra eventuella kablar som du har kopplat från.

Tillämpliga modeller

 • Mac mini (sent 2009)
 • Mac mini (tidigt 2009)

Minnesspecifikationer

De här Mac mini-modellerna har följande minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser 2
Basminne Specialkonfigurera (CTO) till maximal SDRAM-konfiguration
Maximalt minne 4 GB
Specifikationer för minneskort Kompatibel:
– Formatet SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)
– 1066 MHz PC3-8500, DDR3
– Obuffrat
– Icke-paritet
– 204-stifts
Inte kompatibel:
– Register eller buffertar
– PLL:er
– ECC
– Paritet
– EDO RAM
Ytterligare anteckningar För att få bästa prestanda ska du undvika att blanda storlekar. Installera alltid två identiska minnesmoduler (ett par 1 GB- eller 2 GB-minnesmoduler).

Ta bort eller installera minne

Viktigt! Du bör inte manuellt uppgradera eller byta ut minnet på de här Mac mini-modellerna. Kontakta istället en auktoriserad Apple-servicepartner som installerar minnet åt dig.

Tillämpliga modeller

 • Mac mini (mitten av 2007)
 • Mac mini (sent 2006)
 • Mac mini (tidigt 2006)

Minnesspecifikationer

De här Mac mini-modellerna har följande minnesspecifikationer:

Antal minnesplatser 2
Basminne Specialkonfigurera, åtminstone 512 MB eller DDR2 SDRAM (en 256 MB SO-DIMM i varje fack)
Maximalt minne 2 GB
Specifikationer för minneskort Kompatibel:
– Formatet SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module).
– 667 MHz, PC2-5300, DDR2-kompatibel.
– Obuffrat
– Icke-paritet
– 200-stifts
Inte kompatibel:
– Register eller buffertar
– PLL:er
– ECC
– Paritet
– EDO RAM
Ytterligare anteckningar Du ska använda två SO-DIMM (en i vardera fack) i samma DIMM-storlek (exempelvis två 512 MB SO-DIMM) för bästa prestanda.

Ta bort eller installera minne

Du bör inte manuellt uppgradera eller byta ut minnet på de här Mac mini-modellerna. Kontakta istället en auktoriserad Apple-servicepartner eller en Apple Store-butik som installerar minnet åt dig.

Kontrollera att Mac-datorn känner igen det nya minnet

Gör så här för att kontrollera att datorn känner igen det nya minnet:

 1. Starta datorn.
 2. När skrivbordet visas väljer du Apple () uppe till vänster i menyraden. Välj sedan Om den här datorn.

Den totala mängden minne omfattar det minne som följde med datorn plus det minne du har lagt till. Om du har bytt ut det gamla minnet visas den totala mängden nytt minne som du har installerat. Om du vill få mer detaljerad information om mängden minne i datorn öppnar du Systeminformation genom att välja Apple () och sedan Om den här datorn. Klicka på Mer info och sedan på Minne under Maskinvara i Systeminformation.

Om den uppgivna minnesstorleken inte är korrekt eller om Mac mini-datorn upprepade gånger spelar upp tre toner, kan det hända att datorn har problem med att känna igen en minnesmodul. Om detta sker ska du stänga av Mac mini, verifiera att modulspecifikationerna stämmer överens med kraven som listas ovan och därefter upprepa instruktionerna för minnesinstallation. Detta för att säkerställa att modulerna har installerats korrekt. Om problemet kvarstår tar du bort minnet och tar hjälp av dokumentationen som medföljde minnet, eller tar kontakt med återförsäljaren som sålde minnet.

Publiceringsdatum: