Om din Apple Watch inte är ansluten eller parkopplad till din iPhone

Om du ser en röd iPhone-symbol på Apple Watch, eller om du försöker parkoppla men inte kan hitta i-symbolen, prövar du att ansluta dina enheter igen. 

Kontrollera din Apple Watch-anslutning

Om du inte får notiser, meddelanden eller samtal på Apple Watch kanske din Apple Watch-enhet och iPhone-enhet inte är anslutna. När dina enheter kopplas bort visas den röda iPhone-symbolen eller den röda X-symbolen X-symbol på din urtavla. Du kan även kontrollera anslutningen i Kontrollcenter. När din Apple Watch ansluter igen visas den gröna iPhone-symbolen .

Börja med att lägga din Apple Watch och din parkopplade iPhone närmare varandra. Om du ser att enheterna fortfarande är frånkopplade och behöver hjälp kan du testa stegen nedan. Kontrollera om det går att ansluta enheterna efter varje steg.

 

 

Pröva att ansluta din Apple Watch och iPhone igen

  1. Håll din Apple Watch och den parkopplade iPhone-enheten nära varandra så att de är inom räckvidden.
  2. Kontrollera att flygplansläget är avaktiverat och att wifi och Bluetooth är aktiverade på iPhone-enheten. Kontrollera genom att öppna Kontrollcenter
  3. Om flygplanssymbolen visas på urtavlan är flygplansläget aktiverat. Öppna Kontrollcenter och stäng sedan av Flygplansläge. 
  4. Starta om din Apple Watch och din iPhone.

Ta bort parkopplingen från enheterna och parkoppla dem sedan igen

Kontakta oss

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Publiceringsdatum: