Använda Kontrollcenter på din Apple Watch

Genom att svepa en gång uppåt kan du kontrollera batteriet och inställningar. Sedan kan du ansluta till en högtalare, stänga av ljudet från klockan och annat. 

Öppna Kontrollcenter

Tryck och håll ned längst ned på urtavlan. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt. Du kan öppna Kontrollcenter från valfri skärm. 

Stänga Kontrollcenter

Svep nedåt från urtavlans överkant. Eller tryck på Digital Crown.

Kontrollera inställningar och batteri

Du kan snabbt se vilka inställningar som är på eller av och trycka om du vill ändra dem. 
 

Batteriprocentknapp som visar 100 %

Kontrollera batteriladdningen eller slå på Strömsparläge.
 

symbol för mobilnät

Slå på eller av kopplingen till mobilnätet.1

orange knapp för flygplansläge

Slå på eller av Flygplansläge. 
 

knappen Tyst läge

Slå på eller av Tyst läge. 
 

Måne eller knappen Stör ej

Stänga av eller slå på Stör ej. Läs mer om Stör ej

Knappen Lås

Låsa din Apple Watch.4

Knappen Vattenspärr

Använd Vattenspärr för att förhindra oavsiktliga tryckningar.2

iPhone-knapp

Spela upp ett ljud om du inte kan hitta din iPhone. Eller tryck och håll in så att dess lampa tänds. 
 

symbol för ficklampa

Slå på ficklampan. Stäng av ficklampan genom att svepa nedåt.

Symbol med teatermasker

Aktivera eller inaktivera Teaterläget. Den här inställningen aktiverar Tyst läge och skärmen är mörk tills du trycker eller klickar på en knapp.3

Kontrollera anslutningen

Längst upp i Kontrollcenter kan du se om Apple Watch är ansluten till wifi, mobilnät eller din iPhone. Läs mer om hur din Apple Watch ansluter till andra nätverk och din iPhone.

Använda Stör ej

Stör ej gör så att samtal och meddelanden inte spelar upp ljud eller lyser upp skärmen. Alarm och pulsvarningar låter fortfarande. När Stör ej är påslaget visas symbolen Måne överst på skärmen. När du aktiverar Stör ej kan du välja från dessa alternativ:

 • På. Stör ej är aktiverad tills du stänger av den. 
 • På i en timme. Stör ej inaktiveras automatiskt efter 1 timme. 
 • På tills ikväll. Stör ej inaktiveras automatiskt 19.00. 
 • På tills jag går härifrån. Stör ej inaktiveras automatiskt när du lämnar platsen på skärmen. 
 • På tills slutet av aktiviteten. Stör ej inaktiveras automatiskt efter aktiviteten på skärmen. 


Ordna om Kontrollcenter

 1. Tryck och håll ned längst ned på urtavlan och svep uppåt för att öppna Kontrollcenter.
 2. Bläddra till slutet av skärmen. 
 3. Tryck på Ändra för att få knapparna att vibrera.
 4. Tryck och håll ned på en knapp tills den blir vit. Dra sedan den till en ny plats.
 5. När du är klar trycker du på Klar eller Digital Crown.

 1. Tillgänglig på mobildatamodeller av Apple Watch.
 2. Endast tillgängligt på Apple Watch Series 2 eller senare. Apple Watch Series 1 och Apple Watch (1:a generationen) bör inte användas vid simning. Läs om skyddet mot vatten på Apple Watch
 3. På Apple Watch Series 2 eller senare kan du också aktivera klockan genom att vrida på Digital Crown.
 4. Om du ställt in en lösenkod och avaktiverat handledsavkänning kan du låsa din Apple Watch manuellt med den här inställningen i Kontrollcenter. Om du inte ställt in en lösenkod (eller om du ställt in en lösenkod och aktiverat handledsavkänning) visas inte den här inställningen.
Publiceringsdatum: