Använda Kontrollcenter på din Apple Watch

Genom att svepa en gång uppåt kan du kontrollera batteriet och inställningar. Sedan kan du ansluta till en högtalare, stänga av ljudet från klockan och annat. 

     

Öppna Kontrollcenter

Svep uppåt från urtavlans nederkant.

Stänga Kontrollcenter

Svep nedåt från urtavlans överkant. 

Kontrollera dina inställningar och batteri

Du kan snabbt se vilka inställningar som är på eller av och trycka om du vill ändra dem. 
 

Batteriprocentknapp som visar 100 %

Kontrollera batteriladdningen eller slå på Strömsparläge.
 

symbol för mobilnät

Slå på eller av kopplingen till mobilnätet.1

orange knapp för flygplansläge

Slå på eller av Flygplansläge. 
 

knappen Tyst läge

Slå på eller av Tyst läge. 
 

Måne eller knappen Stör ej

Stänga av eller slå på Stör ej. 
 

Knappen Lås

Låsa din Apple Watch.4

Knappen Vattenspärr

Använd Vattenspärr för att förhindra oavsiktliga tryckningar.2

iPhone-knapp

Spela upp ett ljud om du inte kan hitta din iPhone. Eller tryck och håll in så att dess lampa tänds. 
 

symbol för ficklampa

Slå på ficklampan. Stäng av ficklampan genom att svepa nedåt.

Symbol med teatermasker

Aktivera eller inaktivera Teaterläget. Den här inställningen aktiverar Tyst läge och skärmen är mörk tills du trycker eller klickar på en knapp.3

Kontrollera anslutningen

Längst upp i Kontrollcenter kan du se om Apple Watch är ansluten till iPhone-enheten. När de är anslutna visas grön iPhone-symbol. När de frånkopplas visas röd iPhone-symbol eller rött kryssNär Apple Watch ansluter till wifi visas wifi-symbolNär Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ansluter till mobilnätet visas gröna punkter.1

Få hjälp med att ansluta Apple Watch till iPhone.  

 

  1. Endast tillgängligt på Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).
  2. Endast tillgängligt på Apple Watch Series 2 eller senare. Apple Watch Series 1 och Apple Watch (1:a generationen) bör inte användas vid simning. Läs om skyddet mot vatten på Apple Watch
  3. På Apple Watch Series 2 eller senare kan du också aktivera klockan genom att vrida på Digital Crown.
  4. Om du ställt in en lösenkod och avaktiverat handledsavkänning kan du låsa din Apple Watch manuellt med den här inställningen i Kontrollcenter. Om du inte ställt in en lösenkod (eller om du ställt in en lösenkod och aktiverat handledsavkänning) visas inte den här inställningen.
Publiceringsdatum: