Använda Kontrollcenter på din Apple Watch

Genom att svepa en gång uppåt kan du kontrollera batteriet och inställningar. Sedan kan du ansluta till en högtalare, stänga av ljudet från klockan och annat. 

Öppna Kontrollcenter

Tryck och håll ned längst ned på urtavlan. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt. Du kan öppna Kontrollcenter från valfri skärm. 

Stänga Kontrollcenter

Svep nedåt från urtavlans överkant. Eller tryck på Digital Crown.

Kontrollera inställningar och batteri

Du kan snabbt se vilka inställningar som är på eller av och trycka om du vill ändra dem. 
 

100 % batteriström.

Kontrollera batteriladdningen eller slå på Strömsparläge.
 

Aktiv mobilnätsanslutning.

Slå på eller av mobilnätsanslutningen.1

Knappen Flygplansläge är aktiverad.

Slå på eller av Flygplansläge. 
 

Tyst läge aktiverat.

Slå på eller av Tyst läge. 
 

Stör ej aktiverat.

Slå på eller av Stör ej. Läs mer om Stör ej

Låsknapp från Apple Watch Series 1 eller tidigare.

Lås din Apple Watch.4

Knappen Vattenspärr från Apple Watch Series 2 eller senare.

Använd Vattenspärr för att förhindra oavsiktliga tryckningar.2

Knappen Hitta iPhone.

Spela upp ett ljud om du inte kan hitta din iPhone. Eller tryck och håll in så att dess lampa tänds. 
 

Knappen för ficklampa.

Slå på ficklampan. Slå av ficklampan genom att svepa nedåt.

Biografläge aktiverat.

Slå på eller av Biografläge. Den här inställningen aktiverar Tyst läge och skärmen är mörk tills du trycker eller klickar på en knapp.3

 

Starta läget Skoltid.
För att lägga till den här knappen i Kontrollcenter rullar du längst ned och trycker sedan på Redigera. Tryck på knappen Lägg till  på knappen Skoltid och tryck sedan på Klar.

Kontrollera anslutningen

Längst upp i Kontrollcenter kan du se om Apple Watch är ansluten till wifi, mobilnät eller din iPhone. Läs mer om hur din Apple Watch ansluter till andra nätverk och din iPhone.

Använda Stör ej

Stör ej gör så att samtal och meddelanden inte spelar upp ljud eller lyser upp skärmen. Alarm och pulsvarningar låter fortfarande. När Stör ej är aktiverat visas symbolen Måne överst på skärmen. När du slår på Stör ej kan du välja bland dessa alternativ:

 • På. Stör ej är aktiverat tills du stänger av funktionen. 
 • På i en timme. Stör ej inaktiveras automatiskt efter 1 timme. 
 • På tills i kväll. Stör ej inaktiveras automatiskt 19.00. 
 • På tills jag går härifrån. Stör ej inaktiveras automatiskt när du lämnar platsen på skärmen. 
 • På tills slutet av aktiviteten. Stör ej inaktiveras automatiskt efter aktiviteten på skärmen. 


Knappar ordnas om i Kontrollcenter.

Ordna om Kontrollcenter

 1. Tryck och håll ned nederdelen av urtavlan och svep sedan uppåt för att öppna Kontrollcenter.
 2. Bläddra till slutet av skärmen. 
 3. Tryck på Ändra för att få knapparna att vibrera.
 4. Tryck och håll ned på en knapp tills den blir vit. Dra sedan den till en ny plats.
 5. När du är klar trycker du på Klar eller Digital Crown.

 1. Tillgängligt på Cellular-modeller av Apple Watch.
 2. Endast tillgängligt på Apple Watch Series 2 eller senare. Apple Watch Series 1 och Apple Watch (1:a generationen) bör inte användas vid simning. Läs mer om vattentåligheten på din Apple Watch
 3. På Apple Watch Series 2 eller senare kan du också slå på klockan genom att vrida på Digital Crown.
 4. Om du ställt in en lösenkod och inaktiverat handledsavkänning kan du låsa din Apple Watch manuellt med den här inställningen i Kontrollcenter. Om du inte ställt in en lösenkod (eller om du ställt in en lösenkod och aktiverat handledsavkänning) visas inte den här inställningen.
Publiceringsdatum: