Använda Kontrollcenter på din Apple Watch

Svep uppåt för att kontrollera batteriet, ansluta till hörlurar, stänga av klockans ljud, med mera. 

 

Så här öppnar du Kontrollcenter

Tryck och håll ned längst ned på urtavlan. Vänta tills Kontrollcenter visas och svep sedan uppåt. Du kan öppna Kontrollcenter från valfri skärm.

Så här stänger du av Kontrollcenter

Svep nedåt från urtavlans överkant eller tryck på Digital Crown.

Kontrollera batteriet och andra inställningar

Du ser snabbt se vilka inställningar som är på eller av och kan trycka om du vill ändra dem.

100 % batterieffekt.

Kontrollera batteriladdningen och aktivera Strömsparläge eller Strömsparläge.

Aktiv mobilanslutning. 

Slå på eller av mobilnätet om din Apple Watch har mobilanslutning.

Knappen Flygplansläge är på.

Slå på eller av Flygplansläge. 

Tyst läge aktiverat. 

Slå på eller av Tyst läge. 

Stör ej aktiverat.

Slå till exempel på eller av Stör ej eller ett fokusalternativ såsom Sova.

Låsknapp från Apple Watch Series 1 eller tidigare.

Lås din Apple Watch.1

Knappen Undervattenslås i Apple Watch Series 2 eller senare.

Använd knappen Undervattenslås för att förhindra oavsiktliga tryckningar.2

Knappen Hitta iPhone. 

Spela upp ett ljud om du inte kan hitta din iPhone. Eller tryck och håll in så att dess lampa tänds. 

Knappen för ficklampa. 

Slå på ficklampan. Slå av ficklampan genom att svepa nedåt.

Biografläge aktiverat. 

Slå på eller av Biografläge.3

Wifi aktiverat och anslutet. 

Koppla bort wifi på Apple Watch-modeller som har mobilanslutning.

Bluetooth aktiverat och anslutet. 

Anslut till en ljudenhet.

Walkie-talkie aktiverat. 

Slå på eller av Walkie-Talkie.

Aktivera läget Skoltid.4

Kontrollera hörlursvolymen och justera hörlurarnas volym om du lyssnar på ljud på din Apple Watch eller iPhone.

Aktivera eller inaktivera meddelandeaviseringar om du har hörlurar anslutna till din Apple Watch.

Justera textstorleken i appar som stöder dynamisk textinmatning.

   

Kontrollera anslutningen

Längst upp i Kontrollcenter kan du se om Apple Watch är ansluten till wifi, mobilnät eller din iPhone. Läs mer om hur din Apple Watch ansluter till andra nätverk och din iPhone.

Använda Stör ej eller ett Fokus

Stör ej gör så att samtal och meddelanden inte spelar upp ljud eller lyser upp skärmen. Alarm och pulsvarningar låter fortfarande. När Stör ej är aktiverat visas symbolen Måne överst på skärmen. När du slår på Stör ej kan du välja bland dessa alternativ:

  • På. Stör ej är aktiverat tills du stänger av funktionen. 
  • På i en timme. Stör ej inaktiveras automatiskt efter 1 timme. 
  • På tills i kväll. Stör ej inaktiveras automatiskt 19.00. 
  • På tills jag går härifrån. Stör ej inaktiveras automatiskt när du lämnar platsen på skärmen. 
  • På tills slutet av aktiviteten. Stör ej inaktiveras automatiskt efter aktiviteten på skärmen. 

Knappen Stör ej visar även fokusalternativ såsom Köra, Sova och eventuella anpassade fokusalternativ som du har ställt in.


Knappar ordnas om i Kontrollcenter.

Ordna om Kontrollcenter

  1. Tryck och håll ned nederdelen av urtavlan och svep sedan uppåt för att öppna Kontrollcenter.
  2. Bläddra till slutet av skärmen. 
  3. Tryck på Ändra för att få knapparna att vibrera.
  4. Tryck och håll ned på en knapp tills den blir vit. Dra sedan den till en ny plats.
  5. När du är klar trycker du på Klar eller Digital Crown.

1. Om du har ställt in en lösenkod och inaktiverade handledsavkänning kan du låsa din Apple Watch manuellt med den här inställningen i Kontrollcenter. Om du inte ställt in en lösenkod (eller om du ställt in en lösenkod och aktiverat handledsavkänning) visas inte den här inställningen.

2. Endast tillgängligt på Apple Watch Series 2 eller senare. Apple Watch Series 1 och Apple Watch (1:a generationen) bör inte användas vid simning. Läs om skyddet mot vatten på Apple Watch.

3. Det här aktiverar Tyst läge och skärmen är mörk tills du trycker eller klickar på en knapp. Det går även att väcka klockskärmen gradvis genom att vrida på Digital Crown.

4. Lägg till den här knappen i Kontrollcenter genom att rulla längst ned och sedan trycka på Redigera. Tryck på knappen Lägg till  på knappen Skoltid och tryck sedan på Klar.

Publiceringsdatum: