Om du inte kan hitta symbolen ”i” på din Apple Watch

När du parkopplar en Apple Watch manuellt blir du ombedd att trycka på symbolen ”i”. Om du inte får se symbolen ”i” kan du behöva koppla ifrån eller ta bort klockan först.

Kontrollera att klockan inte redan är parkopplad

Du kan bara parkoppla en Apple Watch med din iPhone om den inte redan är parkopplad. Om du fortfarande ser tiden, låsskärmen eller appar på din Apple Watch kan din klocka fortfarande vara parkopplad med en iPhone.

Innan du kan parkoppla igen måste du koppla ifrån klockan från din iPhone eller ta bort klockan. Du kan använda någon av följande metoder:

Använda din iPhone för att koppla ifrån

 1. Öppna appen Watch på din iPhone, tryck på fliken Alla klockor och sedan på klockan längst upp på skärmen.
 2. Tryck på symbolen ”i”  bredvid klockan vars parkoppling du vill ta bort och tryck sedan Ta bort parkoppling.
 3. Tryck igen för att bekräfta och vänta sedan på att Watch-enheten tar bort parkopplingen.
 4. När din Apple Watch är helt frånkopplad kan du parkoppla igen

Radera din Apple Watch

 1. Öppna appen Inställningar på din klocka och tryck sedan på Allmän > återställning.
 2. Tryck på Radera allt innehåll och alla inställningar och tryck igen för att bekräfta.
 3. Vänta på att Watch-enheten startar om.
 4. När din Apple Watch är helt frånkopplad kan du parkoppla igen

Om parkopplingsprocessen stannar

Om det verkar som om parkopplingsprocessen för Apple Watch har stannat, till exempel är parkopplingsanimeringen på skärmen stilla i flera minuter, kan det hjälpa att nollställa klockan:

 1. Håll ned Digital Crown medan din Apple Watch är i parkopplingsläge.
 2. Tryck på Nollställ när det visas på din klocka.
 3. När klockan har nollställts kan du parkoppla igen.

Så här hittar du symbolen ”i”

Om du har kopplat bort eller tagit bort din Apple Watch och du ställer in den manuellt hittar du symbolen ”i” i det nedre högra hörnet på skärmen. Visa namnet på din klocka och parkoppla manuellt genom att trycka på symbolen ”i”.

Meddelandet ”Håll iPhone nära Apple Watch” för att börja parkoppla.

Symbolen ”i” på en Apple Watch som inte är parkopplad

 

Skärm med parkopplingsanimering som visar infoknappen i nedre vänstra hörnet.

Symbolen ”i” på skärmen med parkopplingsanimering

 

Publiceringsdatum: