Hitta symbolen ”i” för att ställa in din Apple Watch

När du ställer in din Apple Watch kan du uppmanas att trycka på symbolen ”i”. Läs om vad det betyder och hur du hittar det. 

Så här hittar du symbolen ”i”

Hitta symbolen ”i”  genom att gå till nedre högra hörnet på en Apple Watch som inte är parkopplad. Visa namnet på din klocka och parkoppla manuellt genom att trycka på symbolen ”i”.

Meddelandet ”Håll iPhone nära Apple Watch” för att börja parkoppla.

Symbolen ”i” på en Apple Watch som inte är parkopplad

 

Skärm med parkopplingsanimering som visar infoknappen i nedre vänstra hörnet.

Symbolen ”i” på skärmen med parkopplingsanimering

 

Om du inte kan hitta symbolen ”i”

Om du fortfarande ser tiden, låsskärmen eller appar på din Apple Watch kan din klocka fortfarande vara parkopplad med en iPhone. Innan du kan parkoppla igen behöver du radera eller ta bort parkopplingen för din klocka. Du kan ta bort parkopplingen från din iPhone eller Apple Watch. 

Ta bort parkoppling från en iPhone

  1. På din iPhone öppnar du appen Apple Watch, trycker på fliken Min klocka och sedan på klockan längst upp på skärmen.
  2. Tryck på infosymbolen  bredvid klockan vars parkoppling du vill ta bort och tryck sedan Ta bort parkoppling.
  3. Tryck igen för att bekräfta och vänta sedan på att Watch-enheten tar bort parkopplingen.

När din Apple Watch är helt frånkopplad kan du parkoppla igen

Ta bort parkopplingen på Apple Watch

  1. Öppna appen Inställningar, tryck på Allmänt > Nollställ.
  2. Tryck på Radera allt innehåll och alla inställningar och tryck igen för att bekräfta.
  3. Vänta på att Watch-enheten startar om.

När din Apple Watch är helt frånkopplad kan du parkoppla igen

Publiceringsdatum: