Om du inte kan parkoppla en Apple Watch med din iPhone

När du ställer in Apple Watch meddelar din iPhone dig att hålla upp klockan mot din iPhone-kamera. Om det står på din iPhone att den inte kan ansluta till Apple Watch, eller om klockan visar en urtavla, ska du kontrollera att din Apple Watch inte redan är parkopplad.

Ta bort parkopplingen mellan Apple Watch och den parkopplade iPhone-enheten

Om du har iPhone-enheten som är parkopplad tar du bort parkopplingen med Apple Watch:

 1. Öppna appen Watch på din iPhone, tryck på fliken Alla klockor och sedan på klockan längst upp på skärmen.
 2. Tryck på ”i”-knappen I-knapp bredvid klockan vars parkoppling du vill ta bort och tryck sedan Ta bort parkoppling.
 3. Tryck igen för att bekräfta och vänta sedan på att parkopplingen tas bort.
 4. När din Apple Watch inte är parkopplad längre kan du parkoppla igen.

Radera Apple Watch utan den parkopplade iPhone-enheten

Om du inte kan ta bort parkopplingen med Apple Watch för att du inte har den iPhone den är parkopplad med kan du radera klockan.

När du raderar en Apple Watch i stället för att ta bort parkopplingen är klockan fortfarande skyddad genom Aktiveringslås. Innan du kan parkoppla din Apple Watch igen ska du ange det Apple-ID och lösenord som användes för att ställa in den.

 1. Öppna appen Inställningar på din klocka och tryck sedan på Allmänt > Nollställ.
 2. Tryck på Radera allt innehåll och alla inställningar och tryck igen för att bekräfta.
 3. Vänta på att klockan tar bort parkopplingen.
 4. När parkopplingen med din Apple Watch är helt borttagen kan du parkoppla igen. Du behöver det Apple-ID och lösenord som användes för att ställa in klockan.

Nollställa Apple Watch utan att använda en lösenkod

Om du inte kan ta bort parkopplingen med Apple Watch eller radera den eftersom du har glömt bort dess lösenkod kan du nollställa klockan.

När du nollställer en Apple Watch i stället för att ta bort parkopplingen är klockan fortfarande skyddad genom Aktiveringslås. Innan du kan parkoppla din Apple Watch igen måste du ange det Apple-ID och lösenord som användes för att ställa in den.

 1. Lägg Apple Watch på laddaren.
 2. Tryck och håll in sidoknappen tills du ser skärmen med strömknappen  i det övre högra hörnet och släpp sedan sidoknappen. Om din Apple Watch har en tidigare version av watchOS ser du strömreglaget i stället för strömknappen.
 3. Tryck och håll ned Digital Crown tills du ser den röda återställningsknappen.
 4. Tryck på Nollställ och sedan på Nollställ igen för att bekräfta.
 5. När parkopplingen med din Apple Watch är helt borttagen kan du parkoppla igen. Kom ihåg att du kommer behöva det Apple-ID och lösenord som användes för att ställa in klockan.

Nollställa Apple Watch om parkopplingsprocessen stannar

Om det verkar som om parkopplingsprocessen för Apple Watch har stannat, till exempel om parkopplingsanimeringen på skärmen är stilla i flera minuter, kan det hjälpa att nollställa klockan:

 1. Håll ned Digital Crown medan din Apple Watch är i parkopplingsläge.
 2. Tryck på Nollställ när detta visas på din klocka.
 3. När klockan har nollställts kan du parkoppla igen.
Publiceringsdatum: