Om du inte kan ändra tid eller tidzon på din iPhone, iPad eller iPod touch

I Datum och tid kan du ange om din enhet ska anpassa sig automatiskt efter tidszonsändringar och sommartid. Läs om vad du ska göra om din enhet visar fel datum, tid eller tidszon, eller om den inte anpassar sig efter sommartid automatiskt.

Kontrollera dina inställningar

Kontrollera om du fortfarande behöver hjälp efter varje steg:

 1. Se till att du har den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 2. Aktivera Ställ in automatiskt1 i Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Det ställer automatiskt in datum och tid baserat på din tidszon. Om det finns en tillgänglig tidszonsuppdatering visas ett meddelande på enheten.
 3. Tillåt din enhet att använda platstjänstsinformation för att bestämma rätt tidszon. Gå till Inställningar > Integritet > Platstjänster > Systemtjänster och välj Tidszonsinställning.
 4. Kontrollera att enheten visar rätt tidszon i Inställningar > Allmänt > Datum och tid > Tidszon.

Om du behöver mer hjälp

Om enheten fortfarande har fel datum, tid eller tidszon2 ändrar du varje inställning för sig istället för att välja Ställ in automatiskt. Du kanske till exempel har iOS 9 eller tidigare och tiden ändras i landet eller regionen, alternativt att myndigheterna beslutar om en ändring i den officiella inställningen för tidszon eller sommartid. I sådana fall följer du dessa steg:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Datum och tid. 
 2. Stäng av Ställ in automatiskt.
 3. Nu kan du ändra tidszonen, datumet eller tiden:3
  • Tryck på Tidszon och ange en stad inom den tidszon du vill ha. (Vet du inte vilken stad du ska välja? Använd kartan över tidszoner på timeanddate.com och leta reda på en stad som ligger inom tidszonen du vill ha.) 
  • Eller tryck på datumet om du vill ändra datum och tid. 

 1. Alternativet för att aktivera Ställ in automatiskt kanske inte är tillgängligt för alla operatörer eller i alla länder och regioner. Om enheten har en lösenkod för Skärmtid kommer valet Ställ in automatiskt att vara nedtonat eller grått.
 2. Om tiden är felaktigt inställd på enheten efter att du har synkroniserat den med datorn kan datorns tid vara felaktig. Kontrollera tiden på datorn i Systeminställningar > Datum och tid. Du vill kanske välja Ställ in datum och tid automatiskt.
 3. Manuella justeringar av tidsinställningarna för att påverka en apps beteende (till exempel för en speltimer) rekommenderas inte.
Publiceringsdatum: