Om det inte går att ändra tid eller tidszon på Apple-enheten

I Datum och tid kan du ange om din enhet ska anpassa sig automatiskt efter tidszonsändringar och sommartid. Läs om vad du gör om enheten visar fel datum, tid eller tidszon eller om den inte justerar till sommartid automatiskt.

Kontrollera dina inställningar

Kontrollera om du fortfarande behöver hjälp efter varje steg.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 2. Aktivera Ställ in automatiskt1 i Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Det ställer automatiskt in datum och tid baserat på din tidszon.
 3. Starta om enheten och alla parkopplade Apple Watch-enheter om ett meddelande visar att det finns uppdaterad tidszonsinformation.
 4. Tillåt din enhet att använda platstjänstsinformation för att bestämma rätt tidszon. Öppna Inställningar > Integritet > Platstjänster > Systemtjänster och aktivera Tidszonsinställning.
 5. Kontrollera att enheten visar rätt tidszon i Inställningar > Allmänt > Datum och tid > Tidszon.

På din Mac

Dessa steg kräver macOS High Sierra eller senare. Om du använder en äldre version av macOS går det att ställa in tidszonen manuellt.

 1. Kontrollera att din Mac-dator är ansluten till internet.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Datum och tid.
 3. Starta om din Mac om ett meddelande visar att det finns uppdaterad tidszonsinformation.
 4. Om meddelandet inte visas avslutar du Systeminställningar, väntar några minuter och öppnar sedan inställningarna Datum och tid igen. Starta om din Mac för att få uppdateringen när ett meddelande om tidszonsuppdatering visas längst ned i tidszonsrutan i inställningarna Datum och tid.

På en Apple TV

Dessa steg kräver tvOS 10 eller senare Apple TV HD eller Apple TV 4K. Om du använder en äldre version av tvOS eller en äldre Apple TV går det att ställa in tidszonen manuellt.

 1. Kontrollera att din Apple TV är ansluten till internet.
 2. Gå till Inställningar > Allmänt > Tidszon. Starta om din Apple TV för att få uppdateringen när ett meddelande visar att uppdaterad tidszonsinformation finns tillgänglig.
 3. Om meddelandet inte visas trycker du på och håller ner bakåtknappen eller menyknappen på fjärrkontrollen till din Apple TV för att öppna startskärmen. Vänta några minuter och gå sedan tillbaka till Inställningar > Allmänt > Tidszon. Om meddelandet visas nu startar du om din Apple TV för att få uppdateringen.

Om du behöver mer hjälp

Om enheten fortfarande har fel datum, tid eller tidszon2 ändrar du varje inställning för sig istället för att välja Ställ in automatiskt. Du kanske till exempel har iOS 9 eller tidigare och tiden ändras i landet eller regionen, alternativt att myndigheterna beslutar om en ändring i den officiella inställningen för tidszon eller sommartid.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Datum och tid.
 2. Stäng av Ställ in automatiskt.
 3. Nu kan du ändra tidszonen, datumet eller tiden:3
  • Tryck på Tidszon och ange en stad inom den tidszon du vill ha. 
  • Eller tryck på datumet om du vill ändra datum och tid.

På din Mac

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka på Datum och tid.
 2. Kontrollera på tidszonspanelen att Ställ in tidszon automatiskt baserat på nuvarande plats är avmarkerat och välj sedan en tidszon. Du måste kanske klicka på  för att låsa upp inställningarna innan det går att göra ändringar.

På en Apple TV

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Tidszon.
 2. Kontrollera att Ställ in automatiskt är avaktiverat och välj sedan en tidszon.

1. Alternativet för att aktivera Ställ in automatiskt är kanske inte tillgängligt för alla operatörer eller i alla länder och regioner. Om enheten har en lösenkod för skärmtid eller en företagsprofil med installerade enhetsbegränsningar, är alternativet att aktivera eller inaktivera Ställ in automatiskt nedtonat eller inaktiverat.

2. Om tiden är felaktigt inställd på enheten efter att du har synkroniserat den med datorn kan datorns tid vara felaktig. Kontrollera tiden på datorn i Systeminställningar > Datum och tid. Du vill kanske välja Ställ in datum och tid automatiskt.

3. Manuella justeringar av tidsinställningarna för att påverka en apps beteende (till exempel för en speltimer) rekommenderas inte.

Publiceringsdatum: