Använda externa bildskärmar med din Mac

Lär dig att ansluta en annan bildskärm till din Mac och välja hur bildskärmarna ska fungera tillsammans.

Du kan göra så att alla bildskärmar speglar varandra, eller utöka din arbetsyta med olika program och fönster på varje bildskärm. Om du använder en extern bildskärm med en bärbar Mac-dator kan du även använda hopfällt läge.

Kontrollera kraven

 • Kontrollera portarna på din Mac och se om du behöver en adapter.
 • Kontrollera hur många bildskärmar din Mac har stöd för: Välj Apple-menyn  > Om den här datorn, klicka på Support och sedan på Specifikationer. Du kan se hur många bildskärmar som din Mac har stöd för under Videostöd på webbsidan som visas.

Använda utökat skrivbordsläge

En MacBook och en extern bildskärm använder utökat skrivbordsläge

Maximera arbetsytan med det utökade skrivbordsläget där du får mer plats för helskärmsprogram och fönster på varje skärm. Använd sedan Mission Control för att ordna dina program och fönster mellan bildskärmarna. Om Dock är längst ned på skärmen visas den på alla dina bildskärmar när du flyttar pekaren till bildskärmens nederkant.

Slå på utökat skrivbordsläge

 1. Kontrollera att din externa bildskärm är på och ansluten till din Mac.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar.
 3. Klicka på fliken Uppställning.
 4. Se till att kryssrutan Skärmbildsdubblering inte är markerad.

Ordna dina bildskärmar eller ändra din primära bildskärm

Om du vill kunna flytta program och fönster mellan dina bildskärmar i en enda rörelse ska du ordna dina bildskärmar så att de stämmer överens med hur de står på skrivbordet. Du kan även ändra primär bildskärm, vilket är den bildskärm där dina skrivbordssymboler och programfönster visas först. 

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar.
 2. Klicka på fliken Uppställning.
 3. Ändra position för en bildskärm genom att dra den till önskad position. En röd kant visas runt bildskärmen när den flyttas.
 4. Du kan ställa in en annan bildskärm som primär bildskärm genom att dra menyraden till den andra bildskärmen.
   Fliken Uppställning i bildskärmsinställningar

Använda skärmbildsdubblering

Med skärmbildsdubblering visas samma program och fönster på alla bildskärmar.

En MacBook och en extern bildskärm i läget Skärmbildsdubblering

Aktivera skärmbildsdubblering

 1. Kontrollera att din externa bildskärm är på och ansluten till din Mac.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på fliken Uppställning.
 3. Se till att kryssrutan Skärmbildsdubblering är markerad.

Fliken Uppställning i systeminställningarna för bildskärmar med Skärmbildsdubblering aktiverat

Använda AirPlay

Med Apple TV kan du spegla hela bildskärmen på din Mac till din tv eller använda din tv som en separat bildskärm. Följ dessa steg för att aktivera AirPlay:

 1. Se till att tv-apparaten är på.
 2. Välj AirPlay-menyn i menyraden och välj sedan din Apple TV. Om du uppmanas att ange ett lösenord för AirPlay på tv-skärmen skriver du lösenordet på din Mac. 
 3. Dubblera din bildskärm eller använd din tv som en separat bildskärm:
  • Om du vill dubblera din bildskärm väljer du AirPlay-menyn och sedan Spegla inbyggd skärm.
  • Om du vill använda din tv som en separat bildskärm väljer du AirPlay-menyn och sedan Använd som separat bildskärm.
 4. Om du vill stänga av AirPlay väljer du AirPlay-menyn och sedan Stäng av AirPlay.

Om du inte ser AirPlay-menyn i menyraden väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar på Bildskärmar. Markera sedan kryssrutan ”Visa skärmdubbleringsalternativ i menyraden när de är tillgängliga”. 

Lär dig mer om att använda AirPlay för video från din Mac.

Publiceringsdatum: