Använda externa bildskärmar med din Mac

Läs om hur du kan ansluta en annan bildskärm till din Mac och välja hur bildskärmarna ska fungera tillsammans.

Du kan ställa in extra bildskärmar till din Mac på flera sätt. Du kan göra så att alla bildskärmar speglar varandra, eller utöka din arbetsyta med olika program och fönster på varje bildskärm. Om du använder en extern bildskärm med en bärbar Mac-dator kan du även använda hopfällt läge.

Kontrollera kraven

 • Kontrollera portarna på din Mac och se om du behöver en adapter.
 • Kontrollera hur många bildskärmar din Mac stöder: Välj Apple-menyn () > Om den här datorn > Support och klicka sedan på Specifikationer. Du kan se hur många bildskärmar som din Mac har stöd för under Videostöd på webbsidan som visas.

Använda utökat skrivbordsläge

En MacBook och en extern bildskärm använder utökat skrivbordsläge

Maximera arbetsytan med det utökade skrivbordsläget där du får mer plats för helskärmsprogram och fönster på varje skärm. Använd sedan Mission Control för att ordna dina program och fönster mellan bildskärmarna. Om Dock är längst ned på skärmen visas den på alla dina bildskärmar när du flyttar pekaren till nederkanten på bildskärmen.

Slå på utökat skrivbordsläge

 1. Kontrollera att den externa bildskärmen är på och ansluten till din Mac.
 2. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar.
 3. Välj fliken Uppställning.
 4. Se till att kryssrutan Skärmbildsdubblering inte är vald.

Ordna dina bildskärmar eller ändra din primära bildskärm

Så att du kan flytta program och fönster över alla dina bildskärmar i en enda rörelse och ordna dina bildskärmar så de passar din arbetsplats. Du kan även ändra primär bildskärm som är den där dina skrivbordssymboler och programfönster visas först. Gör så här:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar.
 2. Välj fliken Uppställning.
 3. Ordna dina bildskärmar eller ändra den primära bildskärmen:
  • Du ordnar dina bildskärmar genom att dra en bildskärm dit du vill ha den. En röd kant visas runt bildskärmen när du ordnar den.
  • Dra det vita fältet till en annan bildskärm för att ändra din primära bildskärm.

Fliken Uppställning i bildskärmsinställningar

Använda skärmbildsdubblering

Alla dina bildskärmar visar samma program och fönster med skärmbildsdubblering.

En MacBook och en extern bildskärm i läget Skärmbildsdubblering

Aktivera skärmbildsdubblering

 1. Kontrollera att den externa bildskärmen är på och ansluten till din Mac.
 2. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på fliken Uppställning.
 3. Se till att kryssrutan Skärmbildsdubblering är vald.

Fliken Uppställning i systeminställningarna för bildskärmar med Skärmbildsdubblering aktiverat

Använda AirPlay

Med Apple TV kan du spegla hela bildskärmen på Mac-datorn till din tv eller använda din tv som en separat bildskärm. Följ dessa steg för att aktivera AirPlay:

 1. Se till att tv-apparaten är på.
 2. Välj AirPlay-menyn i menyraden* och välj sedan din Apple TV. Om du uppmanas att ange en lösenkod för AirPlay på tv-skärmen skriver du lösenkoden på Mac-datorn. 
 3. Dubblera din bildskärm eller använd din tv som en separat bildskärm:
  • Om du vill dubblera din bildskärm väljer du AirPlay-menyn och sedan Spegla inbyggd skärm.
  • Om du vill använda din tv som en separat bildskärm väljer du AirPlay-menyn och sedan Använd som separat bildskärm.
 4. Om du vill stänga av AirPlay väljer du AirPlay-menyn och sedan Stäng av AirPlay.

* Om du inte ser AirPlay-menyn i menyfältet väljer du Apple-menyn () > Bildskärmar och sedan kryssrutan Visa skärmdubbleringsalternativ i menyraden när de är tillgängliga. 

Läs om hur du använder AirPlay för video från din Mac.

Publiceringsdatum: