Använda externa bildskärmar med din Mac

Läs om hur du kan ansluta en annan skärm till din Mac och välja hur skärmarna ska fungera tillsammans.

Du kan ställa in extra skärmar till din Mac på flera sätt. Du kan göra så att alla skärmar speglar varandra, eller utöka din arbetsyta med olika program och fönster på varje skärm. Om du använder en extern skärm med en bärbar Mac-dator kan du även använda hopfällt läge.

Kontrollera kraven

Använda utökat skrivbordsläge

En MacBook och en extern skärm använder utökat skrivbordsläge

Maximera din arbetsyta med utökat skrivbordsläge som låter dig njuta av helskärmsprogram och fönster på varje skärm. Använd sedan Mission Control för att organisera program och fönster på dina skärmar. Om Dock är längst ner på skärmen visas den på samtliga dina skärmar när du flyttar pekaren till nedre kanten på skärmen.

Slå på utökat skrivbordsläge

 1. Kontrollera att din externa skärm är på och ansluten till din Mac.
 2. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar.
 3. Välj fliken Uppställning.
 4. Se till att kryssrutan Skärmbildsdubblering inte är vald.

Ordna dina skärmar eller ändra din primära skärm

Så att du kan flytta program och fönster över alla dina skärmar i en enda rörelse, ordna dina skärmar så de passar skrivbordet. Du kan även ändra din primära skärm som är den där dina skrivbordssymboler och programfönster visas först. Gör så här:

 1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Bildskärmar.
 2. Välj fliken Uppställning.
 3. Ordna dina skärmar eller ändra den primära skärmen:
  • Du ordnar dina skärmar genom att dra en av skärmarna dit du vill ha den. En röd kant visas runt skärmen när du ordnar den.
  • Dra det vita fältet till en annan skärm för att ändra din primära skärm.

Fliken Uppställning i bildskärmsinställningar

Använda bildskärmsdubblering

Alla dina skärmar visar samma program och fönster med bildskärmsdubblering.

En MacBook och en extern skärm i läget Skärmbildsdubblering

Aktivera videodubblering

 1. Kontrollera att din externa skärm är på och ansluten till din Mac.
 2. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på fliken Uppställning.
 3. Se till att kryssrutan Skärmbildsdubblering är vald.

Fliken Uppställning i systeminställningarna för skärmar med Skärmbildsdubblering aktiverat

Använda AirPlay

Med Apple TV kan du spegla hela skärmen på din Mac med din tv eller använda din tv som en separat bildskärm. Följ dessa steg för att aktivera AirPlay:

 1. Se till att tv-apparaten är på.
 2. Välj AirPlay-menyn i menyraden* och välj sedan din Apple TV. Om du uppmanas att ange ett lösenord för AirPlay på tv-skärmen skriver du lösenordet på din Mac. 
 3. Dubblera din skärm eller använd din tv som en separat skärm:
  • Om du vill dubblera din skärm väljer du AirPlay-menyn och sedan Spegla inbyggd skärm.
  • Om du vill använda din tv som en separat skärm väljer du AirPlay-menyn och sedan Använd som separat bildskärm.
 4. Om du vill stänga av AirPlay väljer du AirPlay-menyn och sedan Stäng av AirPlay.

* Om du inte ser AirPlay-menyn i menyfältet väljer du Apple-menyn () > Bildskärmar och sedan kryssrutan Visa skärmdubbleringsalternativ i menyraden när de är tillgängliga. 

Läs om hur du använder AirPlay för video från din Mac.

Publiceringsdatum: