Lösa problem med iTunes och säkerhetsprogramvara från tredje part

Om du inte kan öppna iTunes, hämta innehåll, synkronisera enheten eller använda Hemmadelning kan det bero på din säkerhetsprogramvara. 

Säkerhetsprogramvara som skapats av andra företag än Apple kan hindra iTunes från att ansluta till Apple-servrar eller -enheter. Ibland kan du se ett felmeddelande när du synkroniserar, uppdaterar, säkerhetskopierar eller återskapar enheten.

Följande kan hända om säkerhetsprogramvaran orsakar problem med iTunes:

  • Det går inte att hitta din iPhone, iPad eller iPod touch i iTunes, eller det går inte att säkerhetskopiera, återskapa, uppdatera, synkronisera eller aktivera dem.
  • Du ser iTunes-felmeddelanden med nummer 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 eller 9000–9999*.
  • Du kan inte ansluta till iTunes Store för att köpa och hämta innehåll.
  • iTunes öppnas inte.

*Om du ser felet 9006 kanske din dator inte kan ansluta till Apples servrar eller din iPhone, iPad eller iPod touch. Kontrollera om det finns kommunikationsproblem mellan iTunes och Apples programuppdateringsserver. Om du fortfarande ser felmeddelandet fortsätter du läsa om vad du kan göra för att kontrollera programvarorna för anslutning och säkerhet.

Kom igång

Innan du ändrar inställningarna i säkerhetsprogramvaran: 

  • Kontrollera att datum, tid och tidszon är korrekt inställda på datorn. 
  • Logga in på ett administratörskonto, inte ett gästkonto.
  • Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes.
  • Uppdatera OS X eller Windows.
  • Uppdatera din säkerhetsprogramvara.

Om enheten inte identifieras hittar du mer information om vad du kan försöka med om din iPhone, iPad eller iPod inte identifieras i iTunes för Mac eller Windows.

Gå vidare till nästa avsnitt om problemet kvarstår.

Testa anslutningen

Kontrollera värdfilen så att den inte blockerar iTunes från att kommunicera med Apples servrar.

Om du har problem med AirPlay, Hemmadelning, iTunes eller Remote testar du anslutningen mellan datorerna eller enheterna hemma hos dig. De ska vara anslutna till samma nätverk och delnät för att fungera korrekt.

Gå vidare till nästa avsnitt om problemet kvarstår.

Testa säkerhetsprogramvaran

Om du fortfarande har problem när du har testat anslutningen kan det bero på att säkerhetsprogramvaran stör datorns anslutning till iTunes.

I vissa fall kan det bli nödvändigt att tillfälligt ta bort säkerhetsprogramvaran för att isolera ett problem. Vissa säkerhetsprogram från internet avinstalleras inte fullständigt, så du kan behöva hämta och köra ett rensningsverktyg för att säkerhetsprogramvaran ska tas bort fullständigt.

Arbeta tillsammans med leverantören av din säkerhetsprogramvara så att den tillåter den fullständiga listan med portar och tjänster som Apple-produkter använder, eller om du behöver hjälp med att avinstallera deras programvara.

Kontrollera att det inte finns mer än en typ av säkerhetsprogramvara installerad samtidigt. Om du har mer än en typ av säkerhetsprogramvara installerad kan andra prestandaproblem uppkomma.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: