Om Fel 3194, Fel 17 eller Den här enheten passar inte med önskad struktur visas på din dator

Om din dator inte kan kommunicera med Apples uppdateringsserver kan något av följande meddelanden visas.

 • Fel 17
 • Fel 1639
 • Fel 3000–3020
 • Fel 3194
 • Fel 3100–3999
 • Den här enheten passar inte med önskad struktur

Se till att din Mac är uppdaterad om du ser ett av dessa meddelanden och behöver hjälp att uppdatera eller återskapa din iOS- eller iPadOS-enhet. Om du använder iTunes installerar du den senaste versionen av iTunes och försöker uppdatera eller återskapa din enhet igen. Om du inte kan uppdatera eller återskapa följer du stegen nedan.

Hantera TCP/IP-filtrerings-, brandväggs- eller säkerhetsprogram

Om TCP/IP-filtrerings-, brandväggs- eller säkerhetsprogram har installerats på datorn ska du prova de här stegen.

 1. Konfigurera eller avinstallera ditt säkerhetsprogram tillfälligt.
 2. Se till att du har en fungerande internetanslutning. Prova att gå till www.apple.com/se eller kontakta internetleverantören för att få hjälp.
 3. Koppla förbi internetroutern. En del routrar kan blockera iTunes från att komma åt uppdateringsservern. Om du använder en router som inte har tillverkats av Apple ska du prova dessa steg:
 • Koppla bort från din kabelbundna eller trådlösa router och använd en Ethernet-kabel till att ansluta din dator direkt till ditt modem.
 • Starta om datorn och modemet. Kontakta internetleverantören för anvisningar om hur du använder modemet.

Försök uppdatera eller återskapa din iOS- eller iPadOS-enhet igen när du har kontrollerat att din internetanslutning fungerar.

Återskapa eller uppdatera från en annan dator

Prova med att återskapa eller uppdatera på en annan dator med en annan internetanslutning. Det bidrar till att se till att det inte är problem med din dator som stoppar den från att kommunicera med uppdateringsservern.

Fel 1639, 3000–3020 samt 3100–3999 (med undantag av 3194) kan ibland orsakas av nätverksinställningarna. Om datorn använder ett administrerat nätverk kontaktar du nätverksadministratören. Proxyservrar, brandväggar och andra säkerhetsmetoder i nätverket kan orsaka sådana fel. Om det behövs letar du reda på en annan nätverksanslutning där du kan återskapa enheten. Du kanske till exempel försöker återskapa på arbetet men kan istället prova hemma eller via en väns dator och nätverk.

Kontrollera hosts-filen

När du har uppdaterat din Mac eller iTunes till den senaste versionen kontrollerar du hosts-filen och säkerställer att datorn kan kontakta uppdateringsservern.

Windows

Om du använder en Windows-dator följer du stegen på Microsofts supportwebbplats. Om du nollställer hosts-filen påverkas mjukvarutjänster som behöver omdirigeringar med hosts-filer. Om du använder Windows på en företagsdator bör du kontakta IT-avdelningen och fråga om programmen fortfarande kommer att fungera som de ska efter att du har nollställt din hosts-fil.

Mac

Om du använder en Mac-dator följer du de här stegen:

1. I Finder väljer du Program > Verktygsprogram.

2. Öppna Terminal.

3. Skriv följande kommando och tryck på Retur:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Ange lösenordet som du använder när du loggar in på datorn och tryck på Retur. Det visas ingen text i fönstret Terminal när du anger lösenordet.

Terminal-fönster

5. Navigera med piltangenterna och leta efter en post som innehåller ”gs.apple.com”.

Om du inte ser några poster med gs.apple.com är hosts-filen inte kopplad till problemet. Stäng Terminal och gå till avsnittet Hantera TCP/IP-filtrerings-, brandväggs- eller säkerhetsprogram i den här artikeln.

6. Lägg till symbolen # och ett mellanslag (”# ”) i början av posten gs.apple.com.

7. Spara filen genom att trycka på Kontroll-O.

8. Tryck på Retur när du uppmanas att ange filnamnet.

9. Tryck på Kontroll-X för att avsluta redigeraren.

10. Starta om Mac-datorn.

När datorn har startat om försöker du att uppdatera eller återskapa iOS- eller iPadOS-enheten igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: