Om servervärdanslutningar för macOS, iOS och iTunes samt iTunes-bakgrundsprocesser

Viss Apple-mjukvara som macOS, iOS och iTunes använder olika portar och servrar för att ansluta till olika tjänster. iTunes för Windows installerar vissa processer som körs i bakgrunden när mjukvaran är aktiverad.

Kontrollera att din säkerhetsmjukvara är korrekt konfigurerad. Konfigureringen varierar beroende på mjukvara, så kontakta utvecklaren för mer information.

Signerade program av Apple får automatiskt ta emot anslutningar på Mac. Den här artikeln gäller inte om du använder den inbyggda programbrandväggen i macOS.

Serveranslutningar

Följande servrar används av macOS, iOS och iTunes:

Apple-servrar Andra servrar
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
appldnld.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
configuration.apple.com *.amazonaws.com
*.cdn-apple.com *.digicert.com
deimos3.apple.com *.symcb.com
gg*.apple.com *.symcd.com
gs.apple.com  
itunes.apple.com  
*.itunes.apple.com  
mesu.apple.com  
*.mzstatic.com  
skl.apple.com  
swscan.apple.com  
xp.apple.com  


Gemensamma portar

Följande portar används eller anses betrodda av Apple-mjukvara, gäller även macOS, iOS och iTunes:

Portar TCP eller UDP Används av
80 TCP World Wide Web och tjänster, iCloud, QuickTime Installer, iTunes Store och Radio, AirPlay
443 TCP TLS-webbplatser och tjänster, iTunes Store, iCloud-autentisering och DAV-tjänster
123 TCP/UDP Network Time Protocol (NTP) som används för tidsserversynkronisering i nätverk, AppleTV Network Time Server Sync
554 TCP/UDP Strömmande mediaspelare, AirPlay
1900 TCP Bonjour Service
3689 TCP DAAP, iTunes Music Sharing, AirPlay
5223 TCP iCloud DAV-tjänster (Kontakter, Kalendrar och Bokmärken), Bildström
5350 (UDP) UDP Bonjour Service
5351 (UDP) UDP Bonjour Service
5353 (UDP) UDP Bonjour-, AirPlay- och Hemmadelning-tjänster
8000-8999 TCP Webbtjänst, Internetradioströmmar
42000-42999 TCP Internetradioströmmar

Läs mer om TCP- och UDP-portar som används av Apples programvaruprodukter. Felmeddelanden i intervallet 3000 avser ofta blockerade portar.


iTunes för Windows-processer

iTunes för Windows installerar vissa processer som körs i bakgrunden när mjukvaran är aktiverad. Läs mer om vad varje process innebär:

Process Vad gör den?
AppleMobileBackup.exe Säkerhetskopierar data på din iPhone eller iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe Lyssnar efter kommandon som hjälper iTunes att kommunicera med andra enheter
AppleMobileDeviceService.exe Gör att iTunes känner igen iPhone eller iPod touch
AppleMobileSync.exe Synkroniserar data från iPhone eller iPod touch med datorn
distnoted.exe Gör att iTunes kan synkronisera med iPhone eller iPod touch
iPodService.exe Gör att iTunes kan få tillgång till enheter
iTunesHelper.exe Lyssnar efter kommandon som hjälper iTunes att kommunicera med andra enheter (som iPod)
iTunesPhotoProcessor.exe Kodar om foton och grafik för enheter
MDCrashReportTool.exe Tar ut loggrapporter från enheten och skickar dem till Apple (om valt)
mDNSResponder.exe Gör att iTunes kan upptäcka tjänster på det lokala nätverket (musikdelning, Apple TV, AirTunes). Det kallas även för Bonjour för Windows.
SyncServer.exe Koordinerar synkroniseringsprocesser
qttask.exe Ser till att det finns en QuickTime-symbol i meddelandefältet i systemfältet i Windows. Denna process kan förekomma eller inte beroende på hur du konfigurerat QuickTime och om QuickTime-symbolen är aktiverad i meddelandefältet.
Process som är beroende av konfigurationen av synkronisering Vad gör den?
dotmacsyncclient.exe Synkroniserar enheten med iCloud
com.google.ContactSync.exe Synkronisering av Google-kontakter
com.apple.IE.client.exe Synkroniserar enheten med Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Synkroniserar enheten med Outlook
com.apple.Safari.client.exe Synkroniserar enheten med Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synkroniserar enheten med Windows Adressbok/Windows Kontakter
com.apple.WindowsMail.client.exe Synkroniserar med Windows Mail
com.yahoo.go.sync.client.exe Synkroniserar med Yahoo

Beroende på din konfiguration kanske vissa av dessa bakgrundsprocesser inte förekommer. iTunes kan starta andra bakgrundsprocesser för att utföra olika uppgifter som synkronisering och felsökning. Nya funktioner kan läggas till i dessa bakgrundsprocesser framöver. Du ska inte inaktivera de här processerna ens när iTunes inte öppnas på datorn.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: