Om iTunes för Windows-bakgrundsprocesser

iTunes för Windows installerar vissa processer som körs i bakgrunden när mjukvaran är aktiverad. Läs mer om vad varje process innebär.

Process Vad gör den?
AppleMobileBackup.exe Säkerhetskopierar data på din iPhone eller iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe Lyssnar efter kommandon som hjälper iTunes att kommunicera med andra enheter
AppleMobileDeviceService.exe eller AppleMobileDeviceProcess.exe Gör att iTunes känner igen iPhone eller iPod touch
AppleMobileSync.exe Synkroniserar data från iPhone eller iPod touch med datorn
distnoted.exe Gör att iTunes kan synkronisera med iPhone eller iPod touch
iPodService.exe Gör att iTunes kan få tillgång till enheter
iTunesHelper.exe Lyssnar efter kommandon som hjälper iTunes att kommunicera med andra enheter (som iPod)
MDCrashReportTool.exe Tar ut loggrapporter från enheten och skickar dem till Apple (om valt)
mDNSResponder.exe Gör att iTunes kan upptäcka tjänster på det lokala nätverket (musikdelning, Apple TV, AirTunes). Det kallas även för Bonjour för Windows.
SyncServer.exe Koordinerar synkroniseringsprocesser
Process som är beroende av konfigurationen av synkronisering Vad gör den?
com.apple.IE.client.exe Synkroniserar enheten med Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Synkroniserar enheten med Outlook
com.apple.Safari.client.exe Synkroniserar enheten med Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synkroniserar enheten med Windows Adressbok/Windows Kontakter
com.apple.WindowsMail.client.exe Synkroniserar med Windows Mail

Beroende på din konfiguration kanske vissa av dessa bakgrundsprocesser inte förekommer. iTunes kan starta andra bakgrundsprocesser för att utföra olika uppgifter som synkronisering och felsökning. Nya funktioner kan läggas till i dessa bakgrundsprocesser framöver. Du ska inte inaktivera de här processerna ens när iTunes inte öppnas på datorn.

Läs mer

För att se till att din Windows-dator har tillgång till Apple-tjänster läser du mer om hur du använder Apple-produkter i företagsnätverk och om TCP- och UDP-portar som används av Apples mjukvaruprodukter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: