TCP- och UDP-portar som används av Apple-mjukvaruprodukter

Läs mer om TCP- och UDP-portar som används av Apple-produkter, som macOS och iCloud. Många av dem är välkända portar som är standard i branschen. 

Portar som används av Apple-produkter

Detta är en snabbreferensguide som visar vanliga exempel, inte en fullständig lista över portar. Den här guiden uppdateras då och då med information som finns vid publiceringstillfället. Läs mer om värdar och portar som är specifika för företagsnätverk som använder Apple-produkter i företagsnätverk.

I vissa program används andra portar och tjänster, så det kan vara bra att använda programvara för portövervakning när du avgör hur du ska ställa in brandväggar och andra funktioner för åtkomstkontroll.

I vissa tjänster kan mer än en av dessa portar användas. Till exempel kan en VPN-tjänst använda upp till fyra olika portar. När du hittar en produkt i listan söker du efter namnet i din webbläsare (Kommando-F) och upprepar sökningen (Kommando-G) för att hitta alla förekomster av produkten.

Vissa brandväggar har funktioner för selektiv konfiguration av UDP- eller TCP-portar med samma nummer och därför är det viktigt att notera vilken typ av port som ska konfigureras. Om brandväggen inte tillåter att du anger en specifik porttyp konfigureras den antagligen samtidigt som du konfigurerar en annan porttyp.

Port TCP eller
UDP
Tjänstnamn eller
protokollnamn
1
RFC2 Tjänstnamn3 Används av
22 TCP Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP) och Secure copy (scp) 4253 ssh Xcode Server (hanterad och fjärransluten Git+SSH; fjärransluten SVN+SSH)
25 TCP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 5321 smtp

Mail (skickar e-post); iCloud Mail (skickar e-post)

53 TCP/UDP DNS (Domain Name System) 1034 domän
80 TCP HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, Kartor, Apple Music, iTunes Store, Podcaster, Mac App Store, Säkerhetskopiering, Kalender, WebDAV, AirPlay, macOS internetåterställning, Xcode Server (Xcode-app, hanterad och fjärrstyrd Git HTTP, fjärransluten SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 kerberos Kerberos, även autentisering av skärmdelning
110 TCP POP3 (Post Office Protocol), 
APOP (Authenticated Post Office Protocol)
1939 pop3 Mail (tar emot e-post)
123 UDP NTP (Network Time Protocol) 1305 ntp Inställningar för datum och tid, serversynkronisering av nätverkstid, serversynkronisering av Apple TV-nätverkstid
137 UDP WINS (Windows Internet Naming Service) netbios-ns
138 UDP NETBIOS Datagram-tjänst netbios-dgm Windows Datagram-tjänst, Windows Network Neighborhood
139 TCP SMB (Server Message Block) netbios-ssn Fildelning och Windows utskriftstjänster
143 TCP IMAP (Internet Message Access Protocol) 3501 imap Mail (tar emot e-post)
192 UDP OSU Network Monitoring System osu-nms AirPort-basstation PPP-status eller identifiering (vissa konfigurationer), AirPort-administratörsverktyg, AirPort Express Assistant
389 TCP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 4511 ldap Appar som söker efter adresser, till exempel Mail och Adressbok
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL eller HTTPS) 2818 https TLS-webbplatser, iTunes Store, Programuppdatering, Spotlight-förslag, Mac App Store, Kartor, FaceTime, Game Center, iCloud-autentisering och DAV-tjänster (Kontakter, Kalendrar och Bokmärken), iCloud-säkerhetskopiering och -appar (Kalendrar, Kontakter, Hitta min iPhone, Hitta mina vänner, Mail, iMessage, Dokument och Bildström), iCloud Key Value Store (KVS), AirPlay, macOS internetåterställning, Diktering, Siri, Xcode Server (hanterad och fjärransluten Git HTTPS, fjärransluten SVN HTTPS, registrering för Apple Developer), pushnotiser (om det behövs)
445 TCP Microsoft SMB Domain Server microsoft-ds
465 TCP Message Submission för Mail (Authenticated SMTP)   smtp (äldre) Mail (skickar e-post)
500 UDP Wifi-samtal 5996 IKEv2 Wifi-samtal
515 TCP LPR (Line Printer), LPD (Line Printer Daemon) skrivare Skriva ut till en nätverksskrivare, skrivardelning i macOS
548 TCP AFP (Apple Filing Protocol) över TCP afpovertcp AppleShare, Personlig fildelning, Apple-filtjänst
554 TCP/UDP RTSP (Real Time Streaming Protocol) 2326 rtsp AirPlay, strömmande mediespelare
587 TCP Message Submission för Mail (Authenticated SMTP) 4409 submission Mail (skickar e-post), iCloud Mail (SMTP-autentisering)
631 TCP IPP (Internet Printing Protocol) 2910 ipp Skrivardelning i macOS, utskrift till flera gemensamma skrivare
636 TCP Säker LDAP ldaps
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw kerberos-adm
993 TCP Mail IMAP SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL pop3s
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2195 TCP Apples tjänst för pushnotiser (PN-tjänst) –  Pushnotiser
2196 TCP Apples tjänst för pushnotiser (PN-tjänst) –  Feedback-tjänst
2197 TCP Apples tjänst för pushnotiser (PN-tjänst) Pushnotiser
3031 TCP/UDP Externa Apple-händelser eppc Programlänkar, externa Apple-händelser
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop och Klassrum net-assistant, klassrum Apple Remote Desktop
3284 TCP Överföring av klassrumsfiler klassrum Appen Klassrum (dokumentdelning)
3285 TCP Klassrum klassrum Klassrum
3478–3497 UDP nat-stun-port – ipether232port FaceTime, Game Center
3689 TCP DAAP (Digital Audio Access Protocol) daap iTunes musikdelning, AirPlay
3690 TCP/UDP Subversion svn Xcode Server (anonym fjärransluten SVN)
4398 UDP Game Center
4500 UDP Wifi-samtal 5996 IKEv2 Wifi-samtal
5100 TCP socalia delning av kamera och skanner i macOS
5223 TCP Apples tjänst för pushnotiser (PN-tjänst) iCloud DAV-tjänster (Kontakter, Kalendrar, Bokmärken), Pushnotiser, FaceTime, iMessage, Game Center, Bildström
5228 TCP Spotlight-förslag, Siri
5297 TCP Meddelanden (lokal trafik)
5350 UDP NAT Port Mapping Protocol-meddelanden Bonjour
5351 UDP NAT Port Mapping Protocol nat-pmp Bonjour
5353 UDP MDNS (Multicast DNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Hemmadelning, Skrivarupptäckt
5900 TCP/UDP Fjärrstyrd framebuffer 6143 rfb Apple Remote Desktop, skärmdelning
8000–8999 TCP irdmi Webbtjänst, iTunes Radio-strömmar
9100 TCP Utskrift Utskrift till vissa nätverksskrivare
9418 TCP/UDP git-paketöverföring git Xcode Server (fjärransluten git)
16384–16403 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) ansluten, – Messages (Audio RTP, RTCP; Video RTP, RTCP)
16384–16387 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) ansluten, – FaceTime, Game Center
16393–16402 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) FaceTime, Game Center
16403–16472 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) Game Center
42000–42999 TCP iTunes Radio-strömmar
49152–65535 TCP Xsan Xsan Filesystem Access

1. Tjänsten är registrerad med Internet Assigned Numbers Authority, förutom där det står ”oregistrerad användning”. 

2. Numret för ett RFC-dokument (Request for Comment) som definierar tjänsten eller protokollet. RFC-dokument hanteras av RFC Editor.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Läs mer

Programbrandväggen i macOS är inte en portbaserad brandvägg. Den styr åtkomsten efter program, i stället för efter port. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: