Om du inte får Apple-pushnotiser

Om du inte ser Apple-pushnotiser när du är ansluten till ett nätverk kontrollerar du med din nätverksadministratör.

Dina Mac- och iOS-klienter behöver en direkt och konstant anslutning till Apples servrar för att använda Apples tjänst för pushnotiser (APN:er).

Din iPhone, iPad eller iPod touch kan ansluta till APN-tjänster via mobildata (om möjligt) eller wifi.

Om du använder wifi bakom en brandvägg eller ett privat Access Point Name för mobildata ansluter du till specifika portar. Du behöver en direktanslutning utan proxy till APN-servrarna på dessa portar:

  • TCP-port 5223 för att kommunicera med APN-tjänster.
  • TCP-port 2195 för att skicka meddelanden till APN-tjänster.
  • TCP-port 2196 för feedbacktjänsten för APN-tjänster.
  • TCP-port 443 krävs under enhetsaktivering och efteråt som reserv (endast på wifi) om enheter inte kan nå APN-tjänster på port 5223.

Kontakta din nätverksadministratör för att se till att portarna är tillgängliga.

Eftersom APN-servrarna använder laddningsbalans ansluts inte enheterna alltid till samma offentliga IP-adress för notiser. Det bästa är att tillåta enheten åtkomst till de här portarna för hela 17.0.0.0/8-adressblocket, som är tilldelat Apple.

Läs mer om portarna som Apples tjänster använder. Apples utvecklarwebbplats har mer information om Apples tjänst för pushnotiser.

Publiceringsdatum: