Om dina macOS- och iOS-klienter inte får Apple-pushnotiser

Läs om vad du kan göra om dina macOS- och iOS-klienter inte får Apple-pushnotiser när de är anslutna till ett nätverk.

Den här artikeln är avsedd för nätverksadministratörer.

Så här ansluter Apples tjänst för pushnotiser

Dina macOS- och iOS-klienter behöver en direkt och konstant anslutning till Apples servrar för att använda Apples tjänst för pushnotiser (APN:er).

Din iPhone, iPad eller iPod touch kan ansluta till APN-tjänster via mobildata (om möjligt) eller wifi.

Kontrollera portar som krävs

Om du använder wifi bakom en brandvägg eller ett privat anslutningspunktnamn (APN, Access Point Name) för mobildata ansluter du till specifika portar. Du behöver en direktanslutning utan proxy till APN-servrarna på dessa portar:

  • TCP-port 5223 för att kommunicera med APN-tjänster.
  • TCP-port 443 eller 2197 för att skicka meddelanden till APN-tjänster.*
  • TCP-port 443 krävs under enhetsaktivering och efteråt som reserv (endast på wifi) om enheter inte kan nå APN-tjänster på port 5223.

Eftersom APN-servrarna använder laddningsbalans ansluts inte enheterna alltid till samma offentliga IP-adress för notiser. Det bästa är att tillåta enheten åtkomst till de här portarna för hela 17.0.0.0/8-adressblocket, som är tilldelat Apple.

Läs mer

*Vissa MDM-servrar kanske fortfarande använder port 2195 för att skicka meddelanden till APN-tjänster och port 2196 för feedback.

Publiceringsdatum: