Visa och redigera din APN (Access Point Name) på din iPhone och iPad

Läs om hur du visar eller redigerar APN för mobildatatjänster på iPhone och iPad.

Anslutningspunktens namn (APN) definierar nätverkssökvägen för alla mobildatatjänster. Du kan visa eller redigera APN för mobildatatjänster på iPhone och iPad. Du kan endast redigera eller visa din APN om din operatör tillåter det. Om enheten har ett SIM-kort och operatören låter dig redigera APN följer du dessa steg.

Redigera och visa dina APN-inställningar

Om APN-inställningarna är felaktiga kan du förlora mobildataanslutningar och ytterligare kostnader kan tillkomma. Ändra inte APN om du inte uppmanats att göra det av din operatör eller IT-chef. Kontakta din operatör och kontrollera att dina APN-inställningar är riktiga.

Om din operatör tillåter det kan du visa APN-inställningarna på din iOS-enhet i Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata > Mobilnätverk. Om du använder en enhet utanför USA finns dina APN-inställningar i Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata > Mobilt datanätverk.

Om du vill ändra inställningarna trycker du i vart och ett av fälten och fyller i uppgifterna från operatören. Inställningarna bör sparas automatiskt. Beroende på vilken operatör du har kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för mobildata. Om din operatör kräver en annan APN-inställning kanske du kan använda en konfigurationsprofil med rätt inställning.

Om du inte använder någon konfigurationsprofil kan alla ändringar som gjorts av APN-inställningarna nollställas vid en uppdatering av iOS. Om du redigerade dina APN-inställningar före iOS-uppdateringen, nollställs dessa inställningar till standardvärdena. Du kan behöva konfigurera dessa inställningar på nytt efter en iOS-uppdatering.

Nollställa APN-inställningarna

Återgå till operatörens standardinformation för APN genom att gå till Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk > Nollställ inställningar. Om du har installerat en konfigurationsprofil används profilens standardinformation i stället.

Om du använder iPhone- eller iPad-enheten i en företagsmiljö kan IT-chefen ha ställt in en särskild APN för dig. Om så är fallet kontaktar du IT-ansvarige för information om hur du ändrar APN. Om du ändrar en APN som en IT-chef har ställt in åt dig genom att använda en konfigurationsprofil, kan du ändra tillbaka den genom att trycka på Nollställ inställningar:

  • iPhone: Tryck på knappen Nollställ inställningar i Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk.
  • iPad: Ta bort konfigurationsprofilen och lägg till den igen.

Kontakta IT-chefen för mer information.

Om du är IT-ansvarig kan du använda Apple Configurator, Profilhanteraren i OS X Server eller någon annan MDM-lösning till att ändra avancerade inställningar, däribland APN, på iPhone eller iPad.

Läs mer om driftsättningsresurser för iOS i företaget och om support för iPhone i företaget.

Publiceringsdatum: