Visa och redigera din APN (Access Point Name) på din iPhone och iPad

Läs om hur du visar och redigerar APN för mobildatatjänster på iPhone och iPad.

Anslutningspunktens namn (APN) definierar nätverkssökvägen för alla mobildataanslutningar. Vissa operatörer kräver att du anger dina APN-inställningar för att konfigurera ditt mobilnätverk.

Du kan endast redigera eller visa din APN på din iPhone och iPad om din operatör tillåter det. Kontakta din operatör om du inte kan ändra dina APN-inställningar.

Ange APN-inställningarna automatiskt

Om din mobiloperatör har stöd för funktionen kan du fylla i APN-inställningarna automatiskt i iOS 15 och iPadOS 15 och senare:

  1. Sätt i SIM-kortet.
  2. På iPhone eller iPad går du till Inställningar > Mobilnät > Mobildata.
  3. Under Mobildata väljer du Använd operatörsinställningar.

Om alternativet för att använda operatörsinställningar inte visas följer du anvisningarna nedan för att ange APN-inställningarna.

Visa och redigera dina APN-inställningar

Om du anger fel APN-inställningar kan du förlora mobildataanslutningen och ytterligare kostnader kan tillkomma. Ändra inte APN om du inte uppmanats att göra det av din operatör eller mobilenhetsadministratör. Kontakta din operatör för att verifiera korrekta APN-inställningar.

Om din operatör tillåter det kan du visa APN-inställningarna på en av följande platser:

  • Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata > Mobilt nätverk
  • Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobilnät > Mobilt datanätverk

Om enheten inte har något av alternativen kontaktar du din operatör.

Om du vill ändra dina inställningar trycker du i vart och ett av fälten och fyller i uppgifterna från operatören. Inställningarna bör sparas automatiskt. Beroende på vilken operatör du har kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för mobildata. Om din operatör kräver en annan APN-inställning kanske du kan använda en konfigurationsprofil med rätt inställning.

Om du inte använder någon konfigurationsprofil kan alla ändringar som gjorts av dina APN-inställningar nollställas vid en uppdatering av iOS. Om du redigerar dina APN-inställningar före iOS-uppdateringen återställs dina inställningar till standardvärdena. Du kan behöva ange dina inställningar på nytt efter en iOS-uppdatering.

Nollställa APN-inställningarna

Återgå till operatörens standardinformation för APN genom att gå till Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk > Nollställ inställningar. Om du har installerat en konfigurationsprofil används profilens standardinformation i stället.

Om du använder en iPhone eller iPad i en företagsmiljö kanske du måste kontakta din mobilenhetsadministratör för att ändra din APN. Så här ändrar du tillbaka dina APN-inställningar om du ändrade inställningarna som en mobilenhetsadministratör konfigurerade för dig från en konfigurationsprofil:

  • På iPhone: Gå till Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk och tryck på Nollställ inställningar.
  • På iPad: Ta bort konfigurationsprofilen och lägg till den igen.

Om du är en mobilenhetsadministratör kan du använda Apple Configurator eller en annan mobilhanteringslösning för att ändra APN och andra avancerade inställningar.

Publiceringsdatum: