Om din Apple TV inte startar

Läs om vad du ska göra om din Apple TV inte startar, inte visar video eller om statuslampan blinkar.

Prova dessa steg

Kontrollera efter varje steg om problemet har lösts.

  1. Koppla ur HDMI-kabelns båda ändar och koppla sedan in dem ordentligt igen. Eller prova med en annan HDMI-kabel för att se om kabeln orsakar problemet. I tv-menyn kontrollerar du sedan att du har valt den HDMI-ingång som stämmer överens med den HDMI-port som är ansluten till din Apple TV. 
  2. Koppla från din tv och din Apple TV från strömkällan och anslut sedan båda igen.
  3. Försök att återskapa din Apple TV.

Behöver du mer hjälp?

  • Börja med HDMI 1 eller Input 1 för att prova en annan HDMI-port på din tv.
  • Om du ser Apple-logotypen och om skärmen därefter blir svart ska du hålla ned knapparna Meny och Volym i 5 sekunder och sedan släppa. Din Apple TV byter till ny upplösning var 20:e sekund. Välj OK för att välja en upplösning eller Avbryt för att avsluta.
  • Om du använder en mottagare eller en HDMI-omkopplare kan en av dessa vara problemet. Anslut Apple TV-enheten direkt till din tv i stället för att använda mottagaren eller HDMI-omkopplaren. Om du nu ser Apple TV-hemskärmen ska du ansluta din mottagare eller HDMI-omkopplare en i taget. För varje ny enhet du ansluter ska du kontrollera att du fortfarande kan se hemskärmen på tv-apparaten. 

Kontakta Apple-supporten om du ändå inte ser någon bild på din tv, inte hör ljud eller bara ser Apple-logotypen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: