Om Apple TV inte går att slå på

Läs om vad du ska göra om din Apple TV inte startar eller inte visar bild eller spelar upp ljud.

Kontrollera HDMI-anslutningen mellan Apple TV och TV-apparaten enligt dessa anvisningar. Läs om vad du kan göra om du fortfarande behöver hjälp.

Kontrollera nätsladden


Kontrollera att Apple TV-enheten är ansluten till elnätet och att statuslampan lyser. Prova följande steg om statuslampan inte lyser. Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg.

  • Försök väcka din Apple TV med fjärrkontrollen.
  • Koppla bort nätsladden från Apple TV-enheten, vänta i 30 sekunder och koppla sedan in nätsladden igen.
  • Prova med ett annat eluttag.
  • Om Apple TV-enheten är ansluten till en grenkontakt ska du kontrollera att den är på.

Kontrollera HDMI-kabeln


Om statuslampan på Apple TV-enheten är på och du inte ser bild eller hör ljud ska du kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten till Apple TV-enheten och till anslutna TV-apparater, mottagare eller HDMI-omkopplare.

Läs om vad du kan göra om du har dessa problem med din Apple TV 4K.

Kontrollera inställningarna på TV-apparaten eller mottagaren

Kontrollera att TV-apparaten och mottagaren är på. Om TV-apparaten eller mottagaren har flera HDMI-portar kan du behöva byta till HDMI-ingången på TV-apparaten eller mottagaren som Apple TV-enheten är ansluten till. Du kan även prova med en annan HDMI-port eller HDMI-kabel.

Prova med att växla till ett annat visningsläge

Om skärmen är svart eller om Apple-logotypen visas helt kort innan skärmen åter blir svart kan du prova med att ändra upplösningen med fjärrkontrollen:

  • På Apple TV 4K eller Apple TV HD håller du ned meny- och volymsänkningsknappen i fem sekunder innan du släpper. Din Apple TV byter till en ny upplösning var 20:e sekund. Välj OK för att välja en upplösning eller Avbryt för att avsluta.
  • För Apple TV (2:a eller 3:e generationen) håller du meny- och uppknappen intryckta i fem sekunder. Din Apple TV byter till en ny upplösning var 20:e sekund. Välj OK för att välja en upplösning eller Avbryt för att avsluta.

Behöver du mer hjälp?

Om du fortfarande inte kan se någon bild eller höra något ljud på TV-apparaten kan det vara ett problem med HDMI-kabeln eller med anslutningen till TV-apparaten eller mottagaren. Prova de här stegen. Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg.

  1. Prova med en annan HDMI-port på TV-apparaten.
  2. Anslut din Apple TV direkt till TV-apparaten med en annan HDMI-kabel. Anslut inte till en omkopplare eller mottagare och försök använda HDMI 1 eller Ingång 1 på TV-apparaten.
  3. Om din Apple TV är ansluten direkt till TV-apparaten och du ser hemskärmen på Apple TV kan du prova med att ansluta andra enheter, till exempel en mottagare eller HDMI-omkopplare, en i taget.
  4. För varje ny enhet du ansluter ska du kontrollera att du fortfarande kan se hemskärmen på TV-apparaten.

Läs om att ställa in Apple TV 4K för den bästa upplevelsen med 4K, HDR och Dolby Vision.

Om du ändå inte ser någon bild på TV-apparaten, hör något ljud eller bara ser Apple-logotypen ska du kontakta Apple-supporten.

Mer hjälp

Har du något annat problem du behöver hjälp med? Se nedan för mer hjälp om specifika problem:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: