Överföra data från en tidigare iOS- eller iPadOS-enhet till din nya iPhone, iPad eller iPod touch med iCloud

Överför din personliga information och köpt innehåll till din nya enhet från den gamla enhetens iCloud-säkerhetskopia.

Så här överför du iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten

  1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in din nya enhet måste den raderas innan du går vidare med de här stegen.*

  2. Följ anvisningarna tills wifi-skärmen visas.

  3. Anslut genom att trycka på ett wifi-nätverk. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas och tryck sedan på Återskapa från iCloud-säkerhetskopia.

    ios14-iphone12-pro-setup-restore-from-icloud-backup-ontap
  4. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och lösenord.

  5. Välj en säkerhetskopia när du tillfrågas. Kontrollera att det är rätt kopia genom att titta på datumet och storleken. Se vad du ska göra om du uppmanas att uppdatera till en nyare version av iOS eller iPadOS.

  6. Har du köpt iTunes- eller App Store-innehåll med flera Apple-ID:n loggar du in med vart och ett av dessa. Kan du inte komma ihåg lösenorden kan du hoppa över det här steget och trycka på Har du inget Apple-ID eller har du glömt det?

  7. Låt enheten vara ansluten och vänta tills återskapandet är klart. Utför sedan resten av inställningsstegen som visas på skärmen. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då hämtas dina bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt tillbaka till enheten.

* Du kan radera en enhet med iOS eller iPadOS 15 eller senare genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Överför eller nollställ [enhet] > Radera allt innehåll och alla inställningar. På iOS eller iPadOS 14 eller tidigare: Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och alla inställningar. Då raderas alla data på enheten. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.

Avsluta

När överföringen till din nya iOS- eller iPadOS-enhet är klar kan du behöva utföra några ytterligare steg för att slutföra processen. Läs om hur du återskapar en Apple Watch från en säkerhetskopia och parkopplar den med din nya iPhone.

Behöver du hjälp?

Publiceringsdatum: