Ansluta till Wi-Fi på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du ansluter din enhet till ett Wi-Fi-nätverk, inklusive öppna, säkra och dolda nätverk.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

  1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är påslaget. Din enhet kommer att söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
  2. Tryck på namnet på det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till.

När du anslutit till nätverket visas  bredvid nätverket och  längst upp till vänster på skärmen. 

Ansluta till ett säkert Wi-Fi-nätverk

  1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är påslaget. Tryck sedan på namnet på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Lösenordsskyddade nätverk har   bredvid namnet.
  2. Ange lösenordet när du uppmanas till det och tryck sedan på Anslut. Om det inte händer någonting när du trycker på Anslut, har du angett ett lösenord som är för kort. 

Ansluta till dolda Wi-Fi-nätverk

Eftersom dolda nätverk inte visas i listan över tillgängliga nätverk på enheten behöver du veta det exakta namnet på nätverket du vill ansluta till.

  1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är påslaget. Tryck på Annat.
  2. Ange det exakta namnet på nätverket och tryck sedan på Säkerhet.
  3. Välj säkerhetstyp. Inte alla dolda nätverk är säkra. Fråga nätverksadministratören vid behov.
  4. Tryck på Annat nätverk överst på skärmen för att återgå till föregående skärm.
  5. Ange nätverkslösenordet i fältet Lösenord och tryck sedan på Anslut.

När du anslutit till nätverket visas  bredvid nätverket och  längst upp till vänster på skärmen. 
 

Läs mer

Senast ändrad: