Ansluta till wifi på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du ansluter din enhet till ett wifi-nätverk, inklusive öppna, säkra och dolda nätverk.

Ansluta till ett wifi-nätverk

 1. Går till Inställningar > Wifi från hemskärmen.
 2. Aktivera Wifi. Din enhet kommer automatiskt att söka efter tillgängliga wifi-nätverk.
 3. Tryck på namnet på det wifi-nätverk som du vill ansluta till.

När du har anslutit till nätverket visas  Bockvid nätverket och Wifi ansluten i det övre vänstra hörnet av skärmen eller i det övre högra hörnet på en iPhone X eller senare.

Ansluta till ett säkert wifi-nätverk

Säkra wifi-nätverk är lösenordsskyddade och visas med  Lås bredvid namnet.

 1. Gå till Inställningar > Wifi och kontrollera att wifi är på.
 2. Tryck på namnet på det säkra wifi-nätverk som du vill ansluta till.
 3. Ange lösenordet för det säkra wifi-nätverket och klicka sedan på Anslut. Om du inte kan klicka på Anslut är lösenordet du angav felaktigt.

När du ansluter till nätverket visas  Bockvid nätverket och Wifi ansluten i den övre vänstra delen av skärmen eller i det övre högra hörnet på en iPhone X eller senare. Om du inte kan lösenordet till wifi-nätverket kontaktar du nätverksadministratören.

Ansluta till ett dolt wifi-nätverk

Dolda nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk så du måste känna till det exakta namnet på nätverket för att ansluta till det.

 1. Gå till Inställningar > Wifi och kontrollera att wifi är på. Tryck sedan på Annat.
 2. Ange det exakta namnet på nätverket och tryck sedan på Säkerhet.
 3. Välj säkerhetstypen. Alla dolda nätverk är inte säkra. Om du är osäker kontrollerar du med din nätverksadministratör.
 4. Tryck på Annat nätverk för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 5. Ange nätverkslösenordet i fältet Lösenord och tryck sedan på Anslut.

När du ansluter till nätverket visas  Bockvid nätverket och Wifi ansluten i den övre vänstra delen av skärmen eller i det övre högra hörnet på en iPhone X eller senare.
 

Publiceringsdatum: