Ansluta till Wi-Fi på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du ansluter din enhet till ett Wi-Fi-nätverk, inklusive öppna, säkra och dolda nätverk.

     

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk

 1. Gå till Inställningar > Wi-Fi på hemskärmen.
 2. Aktivera Wi-Fi.
  Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
 3. Tryck på namnet på det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till.

När du har anslutit till nätverket visas kryssmarkering bredvid nätverket och Wi-Fi anslutet längst upp till vänster på skärmen.

     

Ansluta till ett säkert Wi-Fi-nätverk

Säkra Wi-Fi-nätverk är lösenordsskyddade och Lås visas bredvid deras namn.

 1. Gå till Inställningar > Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är på.
 2. Tryck på namnet på det säkra Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till.
 3. Ange lösenordet för det säkra Wi-Fi-nätverket och tryck på Anslut. Om du inte kan trycka på Anslut är lösenordet du angav felaktigt.

När du har anslutit till nätverket visas kryssmarkering bredvid nätverket och Wi-Fi anslutet längst upp till vänster på skärmen. Om du inte kan lösenordet till Wi-Fi-nätverket kontaktar du nätverksadministratören.

Ansluta till dolda Wi-Fi-nätverk

Dolda nätverk visas inte i listan över tillgängliga nätverk. Du måste känna till nätverkets exakta namn för att ansluta till det.

 1. Gå till Inställningar > Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är på. Tryck sedan på Annat.
 2. Ange det exakta namnet på nätverket och tryck sedan på Säkerhet.
 3. Välj säkerhetstyp. Inte alla dolda nätverk är säkra. Kontakta din nätverksadministratör om du är osäker.
 4. Tryck på Annat nätverk för att gå tillbaka till föregående skärm.
 5. Ange nätverkslösenordet i fältet Lösenord och tryck sedan på Anslut.

När du har anslutit till nätverket visas kryssmarkering bredvid nätverket och Wi-Fi anslutet längst upp till vänster på skärmen. 
 

Läs mer

Senast ändrad: