Använda låsta wifi-nätverk på iPhone och iPad

Läs om hur du använder låsta wifi-nätverk, vilket är offentliga nätverk som du prenumererar på eller betalar för.

Vad är ett låst nätverk?

De här låsta nätverken kallas även för betalnätverk eller ”hotspots”. Dessa nätverk kan finnas på kaféer, internetkaféer, hotell, flygplatser och andra offentliga platser. I vissa länder och regioner erbjuder mobiloperatörer tillgång till låsta nätverk.

Så här ansluter du till ett låst wifi-nätverk

  1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi.

  2. Tryck på nätverkets namn och vänta på att inloggningsskärmen visas. Eller tryck på Mer info-knappenIngen bildtext för denna bild bredvid nätverkets namn och tryck sedan på Anslut till nätverket.

  3. Om du uppmanas till det anger du ett användarnamn och lösenord, anger en e-postadress eller godkänner villkoren.

När du har loggat in bör du kunna komma åt internet. Avgifter och andra kostnader kan tillkomma när du använder låsta wifi-nätverk. Kontakta nätverksleverantören om du vill ha mer information.

Om du avbryter innan du loggar in på nätverket

När du trycker på Avbryt på inloggningsskärmen kopplas enheten bort från det låsta wifi-nätverket.

Om du anslutit nätverket från wifi-skärmen genom att trycka på Mer info-knappenIngen bildtext för denna bild visas ett meddelande som anger att nätverket inte är anslutet till internet. Du kan välja ett av följande alternativ:

  • Utan internet: Det här alternativet stänger välkomstskärmen och stänger av Automatisk inloggning för nätverket. Då behålls enhetens koppling till nätverket och du kan använda nätverket på andra sätt.

  • Annat nätverk: Det här alternativet stänger välkomstskärmen och kopplar bort enheten från nätverket. Du kommer tillbaka till skärmen för wifi-inställningar där du kan välja ett annat nätverk.

  • Avbryt: Det här alternativet tar dig tillbaka till välkomstskärmen.

Om du inte automatiskt kan ansluta till ett nätverk

Din iPhone och iPad kan komma ihåg informationen om nätverket och inloggningen så att du kan ansluta till nätverket automatiskt igen när du är inom räckvidd.

Om din enhet inte automatiskt ansluter till ett internt wifi-nätverk:

  1. Tryck på Inställningar > Wi-Fi.

  2. Tryck på Mer info-knappenIngen bildtext för denna bild bredvid nätverksnamnet.

  3. Kontrollera att Anslut automatiskt är på.

Stäng av Anslut automatiskt om du inte vill ansluta automatiskt. Stäng av Automatisk inloggning om du vill se välkomstskärmen nästa gång du ansluter till nätverket.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: