Använda privata wifi-adresser på iPhone, iPad, iPod touch och Apple Watch

Din enhet använder olika MAC-adresser för varje wifi-nätverk för att förbättra integriteten.

Om privata wifi-adresser

Ansluta till wifi-nätverk med en privat wifi-adress

Stäng av eller slå på den här funktionen för ett nätverk

Om privata wifi-adresser

För att kunna kommunicera med wifi-nätverk måste enheter identifieras för nätverket med en unik nätverksadress, en så kallad MAC-adress (Media Access Control). Om enheten alltid använder samma MAC-adress för alla nätverk kan nätverksoperatörer och andra nätverksobservatörer med tiden lättare koppla den adressen till enhetens nätverksaktivitet och plats. Därmed blir det möjligt att spåra eller profilera användaren, och det gäller alla enheter på alla wifi-nätverk.

Från och med iOS 14, iPadOS 14 och watchOS 7 förbättrar din enhet integriteten genom att använda olika MAC-adresser för varje wifi-nätverk. Denna unika MAC-adress är enhetens privata wifi-adress som endast används för det nätverket.

I vissa fall kommer din enhet att ändra sin privata wifi-adress:

 • Om du raderar allt innehåll och alla inställningar eller nollställer nätverksinställningarna på enheten använder din enhet en annan privat adress nästa gång den ansluter till det nätverket.

 • Från och med iOS 15, iPadOS 15 och watchOS 8 använder enheten en annan privat adress nästa gång den ansluter till nätverket om den inte har anslutit sig till nätverket på sex veckor. Och om du ställer in enheten på att glömma nätverket, kommer den också att glömma den privata adress den använde med det nätverket, såvida det inte har gått mindre än två veckor sedan den senast ställdes in för att glömma det nätverket.

Ansluta till wifi-nätverk med en privat wifi-adress

Anslut till wifi-nätverk på ditt vanliga sätt. En privat wifi-adress påverkar inte hur du går med eller använder de flesta wifi-nätverk.

Om ett nätverk inte tillåter att din enhet ansluter eller inte tillåter ytterligare nätverks- eller internetåtkomst efter att ha anslutit, kan du följa stegen nedan för att sluta använda en privat wifi-adress för det nätverket.

Slå av eller på den här funktionen för ett nätverk

Din enhet använder en privat wifi-adress som standard. Låt den här funktionen vara aktiverad för alla nätverk som stöder den för förbättrad integritet.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Wi-Fi.

 2. Tryck på Mer info-knappenNo alt supplied for Image bredvid ett nätverk.

 3. Tryck för att inaktivera eller aktivera Privat Wi-Fi-adress. Om din enhet anslöt sig till nätverket utan att använda en privat adress förklaras anledningen till det i en integritetsvarning.

  On iPhone, turn Private Wi-Fi Address on or off in the Settings app

Apple Watch

 1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Wi-Fi.

 2. Tryck på namnet på det nätverk som du anslöt till. Om du inte har anslutit dig till nätverket ännu sveper du åt vänster på dess namn och trycker påMore buttonNo alt supplied for Image.

  On Apple Watch, open the Wi-Fi settings
 3. Tryck för att inaktivera eller aktivera Privat adress.

  On Apple Watch, turn Private Address on or off

För nätverksadministratörer

Om du hanterar en wifi-router som har konfigurerats så att du meddelas när en ny enhet ansluter till nätverket kommer du att informeras när en enhet ansluter med privat adress för första gången.

Företag och andra organisationer kan behöva uppdatera wifi-nätverkssäkerheten för att kunna arbeta med privata adresser. Det går också att använda en MDM-definierad nätverksprofil för att inaktivera Privat adress för registrerade enheter som ansluter till deras wifi-nätverk. Läs mer om privata wifi-adresser och företagsnätverk.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: