Det här bör du göra innan du säljer, ger bort eller byter ut din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ dessa steg för att överföra data till din nya enhet och ta sedan bort dina personliga uppgifter från din gamla enhet.

Innan du säljer, ger bort eller byter ut din enhet borde du först överföra data till din nya enhet och ta sedan bort dina personliga uppgifter från din gamla enhet.

Du bör inte ta bort kontakter, kalendrar, påminnelser, dokument, bilder eller annan iCloud-information manuellt när du är inloggad på iCloud med ditt Apple-ID. Det raderar innehållet från iClouds servrar och från alla dina enheter som är inloggade på iCloud.

Om du fortfarande har din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ dessa steg för att överföra data till din nya enhet och ta sedan bort dina personliga uppgifter från din gamla enhet. 

Överföra data till din nya enhet

Om du har en ny iPhone, iPad eller iPod touch kan du överföra data automatiskt med Snabbstart från din gamla till din nya enhet om du använder iOS 11 eller senare. Överför data med iCloud, iTunes eller Finder till din nya enhet om du använder iOS 10 eller senare. 

Om ditt telefonnummer kommer att ändras med din nya enhet lägger du till flera betrodda telefonnummer i ditt konto för att säkerställa att du inte förlorar åtkomst. Om du inte längre har tillgång till ditt gamla telefonnummer kan du generera en tvåfaktorsautentiseringskod på din gamla enhet vid behov. 

Ta bort dina personliga uppgifter från din gamla enhet

 1. Om du parkopplade en Apple Watch med din iPhone tar du bort parkopplingen till din Apple Watch.
 2. Säkerhetskopiera enheten.
 3. Logga ut från iCloud, iTunes och App Store. 
  • Om du använder iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn]. Bläddra nedåt och tryck på Logga ut. Ange lösenordet för ditt Apple-ID och tryck på Stäng av.
  • Om du använder iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Logga ut. Tryck på Logga ut igen och sedan på Radera från min [enhet] och ange ditt Apple-ID-lösenord. Gå sedan till Inställningar > iTunes och App Store > Apple-ID > Logga ut.
 4. Gå tillbaka till Inställningar och tryck på Allmänt > Nollställ >Radera allt innehåll och inställningar. Om du aktiverade Hitta min [enhet] kan du behöva ange ditt Apple-ID och lösenord. Har du glömt ditt Apple-ID eller ditt Apple-ID-lösenord?
 5. Ange lösenkoden eller begränsningskoden om du uppmanas till det. Tryck sedan på Radera [enhet].
 6. Om du byter till en telefon från annan tillverkare än Apple avregistrerar du iMessage.
 7. Kontakta din operatör för att få hjälp med att överföra tjänsten till den nya ägaren. Om du inte använder ett SIM-kort med enheten kan du få hjälp av dem med att överföra tjänsten till den nya ägaren.
 8. Ta bort din gamla enhet från din lista över betrodda enheter.

När du tar bort din iPhone, iPad eller iPod touch avaktiveras Hitta min [enhet] och Aktiveringslås

Om du inte längre har din iPhone, iPad eller iPod touch

Om det inte gick att slutföra stegen ovan och du inte har kvar enheten använder du dessa steg:

 1. Be den nya ägaren radera allt innehåll och alla inställningar med hjälp av stegen ovan.
 2. Om du använder iCloud och Hitta min [enhet] loggar du in på iCloud.com/find eller appen Hitta min på en annan enhet, väljer enheten och klickar sedan på Radera. När enheten har raderats klickar du på Ta bort från kontot.
 3. Om det inte går att utföra något av stegen ovan bör du ändra lösenordet för ditt Apple-ID. Detta raderar inte personlig information som finns på din gamla enhet men det förhindrar den nya ägaren från att radera din information i iCloud.
 4. Om du byter till en telefon från annan tillverkare än Apple avregistrerar du iMessage
 5. Om du använder Apple Pay kan du ta bort dina betalkort på iCloud.com. Välj Kontoinställningar för att se vilka enheter som använder Apple Pay och klicka sedan på enheten. Bredvid Apple Pay trycker du på Ta bort.
 6. Ta bort din gamla enhet från din lista över betrodda enheter.

När du trycker på Radera allt innehåll och inställningar raderar detta din enhet helt, inklusive eventuella betalkort som du har lagt till för Apple Pay samt alla bilder, kontakter, musik och appar. Det stänger även av iCloud, iMessage, FaceTime, Game Center och andra tjänster. Ditt innehåll raderas inte från iCloud när du raderar din enhet.

Publiceringsdatum: