Det här bör du göra innan du säljer, ger bort eller byter ut din iPhone, iPad eller iPod touch

Använd dessa steg för att ta bort dina personuppgifter från en enhet även om du inte har kvar den.

Om du fortfarande har din iPhone, iPad eller iPod touch

Innan du säljer, ger bort eller byter ut en enhet bör du radera all din personliga information. Du bör inte ta bort kontakter, kalendrar, påminnelser, dokument, bilder eller annan iCloud-information manuellt när du är inloggad på iCloud med ditt Apple-ID. Det raderar innehållet från iClouds servrar och från alla dina enheter som är inloggade på iCloud.

Gör så här:

 1. Om du parkopplade en Apple Watch med din iPhone tar du bort parkopplingen till din Apple Watch.
 2. Säkerhetskopiera enheten.
 3. Logga ut från iCloud, iTunes och App Store. 
  • Om du använder iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn]. Bläddra nedåt och tryck på Logga ut. Ange lösenordet för ditt Apple-ID och tryck på Stäng av.
  • Om du använder iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Logga ut. Tryck på Logga ut igen och sedan på Radera från min [enhet] och ange ditt Apple-ID-lösenord. Gå sedan till Inställningar > iTunes och App Store > Apple-ID > Logga ut.
 4. Gå tillbaka till Inställningar och tryck på Allmänt > Nollställ >Radera allt innehåll och inställningar. Om du aktiverade Hitta min [enhet] kan du behöva ange ditt Apple-ID och lösenord.
 5. Ange lösenkoden eller begränsningskoden om du uppmanas till det. Tryck sedan på Radera [enhet].
 6. Om du byter till en telefon från annan tillverkare än Apple avregistrerar du iMessage.
 7. Kontakta din operatör för att få hjälp med att överföra tjänsten till den nya ägaren. Om du inte använder ett SIM-kort med enheten kan du få hjälp av dem med att överföra tjänsten till den nya ägaren.

När du raderar iPhone, iPad eller iPod touch är Hitta min [enhet] och Aktiveringslås inaktiverade. 

Om du inte längre har din iPhone, iPad eller iPod touch

Om det inte gick att slutföra stegen ovan och du inte har kvar enheten använder du dessa steg:

 1. Be den nya ägaren radera allt innehåll och alla inställningar med hjälp av stegen ovan.
 2. Om du använder iCloud och Hitta min [enhet] loggar du in på iCloud.com eller appen Hitta min på en annan enhet och väljer enheten och klickar sedan på Radera. När enheten har raderats klickar du på Ta bort från kontot.
 3. Om det inte går att utföra något av stegen ovan bör du ändra lösenordet för ditt Apple-ID. Detta raderar inte personlig information som finns på din gamla enhet men det förhindrar den nya ägaren från att radera din information i iCloud.
 4. Om du byter till en telefon från annan tillverkare än Apple avregistrerar du iMessage
 5. Om du använder Apple Pay kan du radera betalkort på iCloud.com. Välj Inställningar för att se vilka enheter som använder Apple Pay och tryck sedan på enheten. Bredvid Apple Pay trycker du på Ta bort.

*När du trycker på Radera allt innehåll och inställningar raderar detta din enhet helt, inklusive eventuella betalkort som du har lagt till för Apple Pay samt alla bilder, kontakter, musik och appar. Det stänger även av iCloud, iMessage, FaceTime, Game Center och andra tjänster. Ditt innehåll raderas inte från iCloud när du raderar din enhet.

Publiceringsdatum: