Po úprave tohto ovládacieho prvku sa táto stránka znova načíta
iPad Air (3. generácia)

Program servisu iPadu Air (3. generácia) pri problémoch s nefunkčnou obrazovkou

Spoločnosť Apple zistila, že za určitých okolností môže na obmedzenom počte iPadov Air (3. generácia) prestať natrvalo fungovať obrazovka. Skôr než sa obrazovka vypne, môže krátko zablikať.

Zariadenia, ktorých sa týka tento problém, boli vyrobené od marca 2019 do októbra 2019. Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple opraví zariadenia s týmto problémom bezplatne.

Poznámka: Tento program sa nevzťahuje na žiadne iné modely iPadu.

Proces servisu

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o servis iPadu Air. iPad Air sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak je to možné, pred servisom si iPad zálohujte do iCloudu alebo do počítača. Prečítajte si viac o príprave iPadu na servis.

Poznámka: Ak váš iPad vykazuje akékoľvek poškodenie, ktoré znemožňuje dokončenie opravy (má napríklad prasknutú obrazovku), najskôr je potrebné vyriešiť daný problém. V niektorých prípadoch môže byť takáto ďalšia oprava spoplatnená.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple môže opravu obmedziť na pôvodnú krajinu alebo oblasť nákupu. V prípade zariadení iPad Air zakúpených v členských krajinách EHP možno využiť servis v ostatných členských krajinách EHP.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardné záručné krytie iPadu Air (3. generácia).

Program sa vzťahuje na príslušné zariadenia iPad Air (3. generácia) dva roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.

Informácie k 6. 3. 2020