Príprava iPhonu, iPadu alebo iPodu touch na servis

Ak chcete ochrániť svoje informácie a ušetriť čas, postupujte pred získaním servisu pre svoje zariadenie podľa nasledujúcich krokov.

Skôr než nám prinesiete svoje zariadenie

Skôr než svoje zariadenie prinesiete do obchodu Apple Store, autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple alebo operátorovi, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak sa vaše zariadenie nedá zapnúť alebo nereaguje, vykonajte čo najviac krokov:

  1. Zálohujte zariadenie so systémom iOS.
  2. Pripravte si heslo účtu Apple ID. V prípade niektorých opráv je heslo účtu Apple ID potrebné na vymazanie zariadenia a vypnutie služby Nájsť môj iPhone.*
  3. Ak iPhone vyžaduje servis batérie, prineste ho s batériou nabitou aspoň na 30 % (ak je to možné).

Ak ste to ešte neurobili, zavolajte do servisného strediska a zistite, či si pred návštevou musíte dohodnúť termín. Napríklad pred návštevou obchodu Apple Store si môžete rezervovať miesto pri Genius Bare. Na návštevu si nezabudnite vziať tieto položky:

  • predajný doklad (ak je to možné), ak je na vykonanie servisu potrebný doklad o kúpe,
  • zariadenie a všetko príslušenstvo, pre ktoré potrebujete pomoc,
  • osobný identifikačný doklad, napríklad vodičský preukaz, pas alebo iný úradný identifikačný doklad.

* Ak nemôžete vypnúť službu Nájsť môj iPhone, spoločnosť Apple možno nebude môcť vykonať servis vášho zariadenia. Cieľom tejto zásady je zabezpečiť, aby servis vášho zariadenia nemohli vykonávať neoprávnené osoby bez vášho vedomia. Ak ste zabudli svoj účet Apple ID a heslo, navštívte stránku iForgot.

Skôr než nám pošlete svoje zariadenie

Skôr než nám svoje zariadenie pošlete na opravu alebo výmenu, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo nereaguje, vykonajte čo najviac krokov:

  1. Zálohujte zariadenie so systémom iOS. V záujme ochrany dát vymažte obsah zariadenia so systémom iOS
  2. Odstráňte zariadenie so systémom iOS zo zoznamu zariadení v Apple ID.
  3. Vyberte zo zariadenia so systémom iOS alebo zo zariadenia so systémom iPadOS SIM kartu, ak sa v ňom používa, a uschovajte ju na bezpečnom mieste. Ak v zariadení so systémom iOS nepoužívate SIM kartu, podľa potreby požiadajte operátora mobilných služieb o pozastavenie služieb.

Zariadenie je teraz pripravené na odoslanie. Ak ste odoslali žiadosť o opravu, mali by ste dostať pokyny na odoslanie zariadenia poštou. Ak ste pokyny nedostali, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak ste žiadosť o opravu ešte nepodali, vyberte si z týchto možností:

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o ďalšie informácie.

Dátum zverejnenia: