Zálohovanie iPhonu, iPadu a iPodu touch

Ak si vytvoríte zálohu iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, budete mať k dispozícii kópiu informácií, ktorú budete môcť použiť v prípade výmeny, straty alebo poškodenia zariadenia.

Výber spôsobu zálohovania

Skôr než začnete, prečítajte si o rozdiele medzi zálohovaním do iCloudu a iTunes a rozhodnite sa, ktorý spôsob je pre vás lepší. Ak potrebujete alternatívnu zálohu, môžete si vytvoriť jednu v iCloude a druhú v iTunes.

Zálohovanie pomocou iCloudu

 1. Pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] a klepnite na položku iCloud.
 3. Klepnite na položku iCloud záloha.
 4. Klepnite na položku Zálohovať teraz. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí.

Môžete sledovať priebeh a overiť si dokončenie zálohy. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha. V časti Zálohovať teraz uvidíte dátum a čas poslednej zálohy.

Získajte pomoc s vytvorením zálohy alebo spravujte dostupné miesto v iCloude.

Automatické zálohovanie pomocou funkcie iCloud záloha

Ak chcete, aby iCloud automaticky zálohoval vaše zariadenie každý deň, postupujte takto:

 • Uistite sa, že v menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 • Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
 • Pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.
 • Uistite sa, že obrazovka zariadenia je zamknutá.
 • Skontrolujte, či máte v iCloude dostatok voľného miesta na uloženie zálohy. Keď sa zaregistrujete v iCloude, získate bezplatné úložisko s kapacitou 5 GB. Ak potrebujete väčšie úložisko, môžete si ho kúpiť na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu. Ceny programov začínajú na 50 GB za 0,99 USD mesačne. Prečítajte si ďalšie informácie o cenách vo vašej oblasti.

Zálohovanie pomocou iTunes

 1. Aktualizujte na najnovšiu verziu iTunes.
 2. Otvorte iTunes a pripojte zariadenie k počítaču. 
 3. Ak sa zobrazí správa požadujúca kód zariadenia alebo sa zobrazí otázka Dôverovať tomuto počítaču, postupujte podľa krokov na obrazovke. Ak ste zabudli kód, získajte pomoc.
 4. Keď sa iPhone, iPad alebo iPod zobrazí v iTunes, vyberte ho. Ak sa zariadenie v iTunes nezobrazí, zistite, ako postupovať.
 5. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo hodiniek Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Zašifrovať zálohu [zariadenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete. Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať teraz.

  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z iTunes.
 6. Keď sa proces dokončí, na obrazovke Zhrnutie v iTunes môžete skontrolovať, či bolo vytvorenie zálohy úspešné. Stačí, ak v časti Posledná záloha vyhľadáte príslušný dátum a čas.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: