Zálohovanie iPhonu, iPadu a iPodu touch

Ak si vytvoríte zálohu svojho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, budete mať k dispozícii kópiu informácií, ktorú budete môcť použiť v prípade výmeny, straty alebo poškodenia zariadenia.

Výber spôsobu zálohovania

Skôr než začnete, prečítajte si o rozdiele medzi zálohami vytvorenými pomocou iCloudu a iTunes a vyberte si spôsob, ktorý vám viac vyhovuje. Ak by ste niekedy potrebovali alternatívnu zálohu, môžete si vytvoriť jednu v iCloude a druhú v iTunes.

iCloud

 1. Pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.
 2. Klepnite na položku Nastavenia, rolujte nadol a klepnite na položku iCloud.
  Klepnite na položku Nastavenia, rolujte nadol a klepnite na položku iCloud.
 3. Rolujte nadol, klepnite na položku Záloha a uistite sa, že je zapnutá možnosť iCloud záloha.
  Možnosť iCloud záloha by mala byť zapnutá.
 4. Klepnite na položku Zálohovať. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí.
 5. Skontrolujte, či sa zálohovanie dokončilo: klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Úložisko > Spravovať úložisko a vyberte zariadenie. Záloha by sa mala zobraziť v podrobnostiach spolu s časom a veľkosťou zálohy.

Získajte pomoc s vytvorením zálohy alebo spravujte dostupné miesto v iCloude.

Automatické zálohovanie pomocou funkcie iCloud záloha

Ak chcete, aby iCloud automaticky zálohoval vaše zariadenie každý deň, postupujte takto:

 • V menu Nastavenia > iCloud > Záloha sa uistite, že je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 • Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
 • Pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.
 • Uistite sa, že obrazovka zariadenia je zamknutá.
 • Skontrolujte, či máte v iCloude dostatok voľného miesta na uloženie zálohy.

iTunes

 1. Otvorte iTunes a pripojte zariadenie k počítaču. 
 2. Ak sa zobrazí správa požadujúca heslo zariadenia alebo sa zobrazí upozornenie Dôverovať tomuto počítaču, postupujte podľa krokov zobrazených na obrazovke. Ak ste zabudli kód, získajte pomoc.
 3. Keď sa iPhone, iPad alebo iPod zobrazí v iTunes, vyberte ho. Ak sa zariadenie v iTunes nezobrazí, zistite, ako postupovať.
 4. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Šifrovať zálohu [zariadenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete.
  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z iTunes.
  Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať teraz.
  Kliknite na položku Zálohovať teraz alebo zálohu zašifrujte
 5. Ak chcete po skončení procesu skontrolovať, či sa záloha úspešne vytvorila, prejdite do menu Nastavenia iTunes > Zariadenia. Mal by sa zobraziť názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou iTunes. Ak ste zálohu zašifrovali, vedľa názvu zariadenia by sa mala zobrazovať aj ikona  .
  V iTunes kliknite na položku Nastavenia a vyberte položku Zariadenia.

Získajte pomoc s vytvorením zálohy.

Ďalšie informácie

Naposledy upravené: