Zálohovanie zariadení pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes

Ak si vytvoríte zálohu svojho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, budete mať k dispozícii kópiu informácií, ktorú budete môcť použiť v prípade výmeny, straty alebo poškodenia svojho zariadenia. Zálohy umožňujú preniesť dáta z posledného zariadenia do nového.

Výber spôsobu zálohovania

Skôr než začnete, prečítajte si o rozdiele medzi zálohami vytvorenými pomocou služby iCloud a aplikácie iTunes. Určite, ktorý spôsob je pre vás vhodnejší, a potom postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak by ste niekedy potrebovali alternatívnu zálohu, môžete si vytvoriť jednu v službe iCloud a druhú v aplikácii iTunes.

Vytvorenie zálohy pomocou služby iCloud

 1. Pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti.
 2. V systéme iOS 8 alebo novšom klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Záloha.
  V systéme iOS 7 alebo staršom klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha. 
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 4. Klepnite na položku Zálohovať. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí.
 5. Ak si chcete overiť, či sa vytvorenie zálohy dokončilo, klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Úložisko > Spravovať úložisko a vyberte zariadenie. Záloha, ktorú ste práve vytvorili, by sa mala zobraziť v podrobnostiach spolu s časom a veľkosťou zálohy.

Postupujte podľa ďalších krokov, ak potrebujete pomoc s vytvorením zálohy v službe iCloud.

Automatické zálohovanie v službe iCloud

Keď zapnete možnosť iCloud záloha, služba iCloud môže vaše zariadenie každý deň automaticky zálohovať. Tieto automatické zálohy služba iCloud vytvára, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

Vytvorenie zálohy pomocou aplikácie iTunes

 1. Otvorte aplikáciu iTunes a pripojte zariadenie k počítaču. 
 2. Kliknutím na položky Súbor > Zariadenia > Preniesť zakúpené uložte obsah, ktorý ste si stiahli z obchodu iTunes Store alebo App Store. Počkajte na dokončenie prenosu. Ak používate systém Windows a ponuka Súbor sa nezobrazuje, podržte klávesy Control a B.
 3. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo hodiniek Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Šifrovať zálohu [zaradenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete.

  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z aplikácie iTunes.
  Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať. Ak používate systém Windows, kliknite na položky Súbor > Zariadenia > Zálohovať (ak sa ponuka Súbor nezobrazuje, podržte klávesy Control a B).
 4. Ak chcete po skončení procesu skontrolovať, či sa záloha úspešne vytvorila, prejdite do ponuky Nastavenia iTunes > Zariadenia. Mal by sa zobraziť názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou aplikácie iTunes. Ak ste zálohu zašifrovali, vedľa názvu zariadenia by sa mala zobrazovať aj ikona  .

Postupujte podľa ďalších krokov, ak potrebujete pomoc s vytvorením zálohy pomocou aplikácie iTunes. Prečítajte si, ako zašifrovať zálohu.

Ďalšie informácie

Naposledy upravené: