macOS High Sierra

Používanie AirPlay zariadenia na zobrazenie pracovnej plochy na HDTV televízore

Zrkadlenie AirPlay umožňuje pomocou Apple TV bezdrôtové prenosy z vášho Macu na HDTV televízor. Ak váš Mac podporuje zrkadlenie AirPlay, ikona stavu AirPlay sa zobrazí v lište na Macu v prípade, že je Apple TV pripojené k rovnakej sieti ako váš Mac.

Zostava s počítačom Mac, HDTV a Apple TV

Skôr než začnete, prečítajte si článok podpory Apple Používanie služby AirPlay na zobrazenie videa z Macu na HDTV televízore a zistite, či môžete na svojom Apple TV a Macu používať zrkadlenie AirPlay.

  1. Uistite sa, že váš Mac a Apple TV sú pripojené k rovnakej sieti.

  2. V lište kliknite na ikonu stavu AirPlay a potom vyberte svoje Apple TV.

    Poznámka: Ak sa v lište nezobrazuje ikona stavu funkcie AirPlay, skontrolujte, či je Apple TV správne nastavené.

  3. Ak chcete nastaviť, či má veľkosť pracovnej plochy zodpovedať veľkosti obrazovky Macu alebo televízora, kliknite na ikonu stavu AirPlay a potom vyberte možnosť Tento Mac alebo svoje Apple TV. Pri používaní zrkadlenia AirPlay je ikona stavu AirPlay v lište modrá.