macOS High Sierra

Používanie funkcie Nájsť môj Mac

Ak stratíte svoj Mac, funkcia Nájsť môj Mac vám pomôže zistiť jeho polohu a zabezpečiť ho. Skôr, ako sa váš Mac stratí, nezabudnite si nastaviť funkciu Nájsť môj Mac a naučte sa Mac vyhľadať a zabezpečiť pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com alebo na zariadení iOS.

Ak stratený Mac nie je v režime spánku a je pripojený k sieti Wi-Fi, pričom nie je pripojený na zdieľaný internet, môžete zistiť jeho polohu na mape. Ak je na internet pripojený prostredníctvom Ethernetu, Wi-Fi alebo zdieľaného internetu, môžete na ňom prehrať zvuk, uzamknúť ho alebo ho úplne vymazať.

Mapa aplikácie Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com zobrazujúca polohu Macu.

Nastavenie funkcie Nájsť môj Mac

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na iCloud.

  Otvoriť nastavenia iCloudu

  Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, zadajte svoje Apple ID. Ak ho nemáte, kliknite na Vytvoriť nové Apple ID a postupujte podľa pokynov.

 2. Vyberte Nájsť môj Mac. Ak sa zobrazí žiadosť, či môže funkcia Nájsť môj Mac použiť polohu Macu, kliknite na Povoliť.

 3. Ak je vedľa položky Nájsť môj Mac zobrazené tlačidlo Detaily, kliknite naň, kliknite na Otvoriť bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na Povoliť lokalizačné služby.

  Tlačidlo Detaily napravo od položky Nájsť môj Mac

  Tlačidlo Detaily je zobrazené, keď sú v nastaveniach Bezpečnosti a súkromia vypnuté Lokalizačné služby.

  Ak je možnosť Povoliť lokalizačné služby v nastaveniach Bezpečnosti a súkromia neprístupná, kliknite na ikonu zámku a potom zadajte meno a heslo správcu počítača.

 4. Pre väčšiu bezpečnosť skontrolujte, či všetky užívateľské účty majú bezpečné heslá a či je v nastaveniach Užívatelia a skupiny vypnuté automatické prihlasovanie. Pokyny nájdete v témach Zmena prihlasovacieho hesla a Ak sa po spustení Macu nezobrazí prihlasovacie okno. Ak chcete otvoriť nastavenia Užívatelia a skupiny, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

  Otvoriť nastavenia Užívatelia a Skupiny

Určenie polohy a zabezpečenie strateného Macu

Keď potrebujete určiť polohu svojho strateného Macu a zabezpečiť ho, vykonajte niektorých z nasledujúcich krokov:

 • Na inom počítači: Prejdite na stránku icloud.com/find a použite aplikáciu Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com. Použite webový prehliadač na Macu alebo v systéme Windows, ktorý spĺňa systémové požiadavky iCloudu.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad aplikácie Nájsť môj iPhone v Pomocníkovi pre iCloud.

 • Na zariadení so systémom iOS: Použite aplikáciu Nájsť môj iPhone.

  Ďalšie informácie získate klepnutím na Pomocník v aplikácii Nájsť môj iPhone.

Aplikácia Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com alebo na zariadení iOS vám umožňuje:

 • Určiť polohu Macu na mape: Keď je váš Mac pripojený k Wi-Fi sieti, môžete zobraziť jeho približnú polohu.

 • Prehrať zvuk na Macu: Ak si myslíte, že váš stratený Mac sa nachádza nablízku, môžete na ňom prehrať zvuk, ktorý vám ho pomôže nájsť.

 • Zamknúť Mac: Ak svoj Mac nemôžete nájsť, môžete ho zamknúť pomocou kódu, aby ho nikto iný nemohol používať.

 • Vymazať Mac: Táto možnosť umožňuje na diaľku vymazať celý obsah Macu a zamknúť ho pomocou kódu, aby ho nikto iný nemohol používať.

  Skôr než Mac vymažete, skúste určiť jeho polohu na mape a prehrať na ňom zvuk. Po jeho vymazaní nebudete môcť pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone vykonať ani jeden z týchto krokov. Môžete však zobraziť miesto, na ktorom sa naposledy pripojil k Wi-Fi sieti.

Ak je Mac pri pokuse o vykonanie niektorého z vyššie uvedených krokov vypnutý alebo offline, príslušná akcia sa vykoná pri jeho ďalšom pripojení.

Poznámka: Ak Mac zamknete, zablokujú sa preň všetky kreditné a debetné karty, ktoré sú na ňom nastavené pre Apple Pay. Ak Mac vymažete, karty sa z neho odstránia. Platí to aj v prípade, ak je Mac offline. V oboch prípadoch sa na Macu zakáže aj Apple Pay. Zablokované karty môžete na Macu ďalej používať, keď ho odomknete a znova sa prihlásite do iCloudu.