macOS High Sierra

Počúvanie textu prerozprávaného Macom

Ak máte problémy s čítaním textu na obrazovke, Mac vám ho vždy po stlačení klávesu alebo kombinácie klávesov môže prerozprávať.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Reč.

  Otvoriť panel Reč

 2. Zaškrtnite možnosť Prerozprávať označený text pri podržaní klávesu.

  Podľa predvolených nastavení bude rozprávanie povolené po stlačení klávesov Option-Esc. Ak chcete vybrať iný kláves, kliknite na Zmeniť kláves, zadajte aspoň jeden modifikátor (Command, Shift, Option alebo Control) spolu s ďalším klávesom a potom kliknite na Potvrdiť.

 3. Po stlačení určeného klávesu začne Mac rozprávať. Opätovným stlačením klávesu rozprávanie zastavíte.

  Ak je pri stlačení klávesu označený text, bude prečítaný. V opačnom prípade sa prečítajú dostupné textové položky v aktuálnom okne. Ak je napríklad v aktuálnom okne aplikácia Mail, prečíta sa emailová správa.

  Poznámka: Ak nie sú dostupné žiadne textové položky, budete počuť pípnutie.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, zrušte zaškrtnutie políčka Prerozprávať označený text pri podržaní klávesu.

Na vypočutie popisu každej položky na obrazovke a na ovládanie Macu pomocou klávesnice môžete použiť aj VoiceOver, hovorené rozhranie systému macOS. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre VoiceOver.