macOS High Sierra

Pripojenie k internetu odkiaľkoľvek

V dnešnej dobe nie je ťažké pripojiť sa z Macu na internet, či už ste doma, v práci alebo on-the-go. Dva bežné spôsoby ako sa pripojiť pomocou Wi-Fi (bezdrôtového) alebo Ethernet (pevného) pripojenia. Ak nie je dostupná ani jedna možnosť, môžete byť dostupná možnosť použitia Instant Hotspotu.

Používanie Wi‑Fi

Keď je dostupná Wi-Fi sieť, v lište v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona Wi-Fi . Kliknite na ikonu a potom vyberte sieť, ku ktorej sa pripojíte. Ak vedľa názvu siete vidíte ikonu zámku , sieť je chránená heslom. Na používanie tejto Wi-Fi siete budete musieť zadať heslo. Viac informácií o Wi-Fi.

Použitie Ethernetu

Môžete použiť rozhranie Ethernet, či už prostredníctvom ethernetovej siete alebo DSL či káblového modemu. Ak je dostupná sieť Ethernet, pripojte ethernetový kábel k ethernetovému portu na Macu označeného symbolom . Ak váš Mac nemá zabudovaný ethernetový port, môžete na pripojenie ethernetového kábla použiť adaptér pripojený do portu USB alebo Thunderbolt na vašom počítači. Viac informácií o Ethernete.

Použitie Instant Hotspotu

Ak nemáte prístup k pripojeniu Wi-Fi alebo Ethernet, k Internetu sa môžete skúsiť z Macu a Instant Hotspotu pripojiť pomocou osobného hotspotu na vašom iPhone alebo iPade, za predpokladu že sú vzájomne v dosahu. Viac informácií o Instant Hotspote.

Doma, v práci alebo on-the-go

Keď ste doma: Váš poskytovateľ internetového pripojenia môže poskytovať pripojenie na internet cez Wi-Fi alebo Ethernet. Ak neviete, aký typ prístupu máte, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetu.

Keď ste v práci: K dispozícii môžete mať pripojenie k sieti cez Wi-Fi alebo Ethernet. Ohľadom pripojenia k firemnej sieti a ohľadom zásad jej používania sa obráťte na IT oddelenie alebo správcu siete vo vašej firme.

Keď ste on-the-go: Na Macu môžete použiť Wi-Fi hotspoty (verejne prístupné bezdrôtové siete) alebo Instant Hotspot (ak túto funkciu podporuje váš Mac a telefónny operátor). Nezabúdajte, že niektoré Wi-Fi hotspoty vyžadujú, aby ste zadali heslo, súhlasili s podmienkami používania alebo zaplatili za ich používanie.