macOS High Sierra

Pripojenie sa na internet pomocou iPhonu alebo iPadu

Váš Mac sa dokáže automaticky pripojiť na internet pomocou služby zdieľania internetu na vašom iPhone alebo iPade, pokiaľ sú Mac a iOS zariadenie vo vzájomnom dosahu.

Ak chcete používať zdieľanie internetu vášho zariadenia, musí byť na Macu nainštalovaný systém OS X v10.10 alebo novší a na iPhone alebo iPade (model Cellular) musí byť nainštalovaný systém iOS 8 alebo novší a zapnutá funkcia Zdieľanie internetu (prejdite do Nastavenia > Zdieľanie internetu).

  1. Overte si, či sú vaše zariadenie so systémom iOS a Mac prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID.

  2. Na Macu kliknite na ikonu stavu Wi-Fi v lište, potom vyberte svoj iPhone alebo iPad.

    Po pripojení k zdieľaniu internetu na iPhone alebo iPade môžete pomocou menu stavu Wi-Fi kontrolovať úroveň nabitia batérie a intenzitu mobilného signálu zariadenia.

Ak nepoužívate prístupový bod, zariadenia sa automaticky odpoja, aby šetrili batériu.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná u všetkých poskytovateľov. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate u vášho poskytovateľa.