macOS High Sierra

Pokračovanie tam, kde ste skončili s Handoffom

Handoff vám umožňuje začať niečo robiť na jednom zariadení (Mac, iOS alebo Apple Watch) a následne v tom plynule pokračovať na inom zariadení. Môžete napríklad vyhľadať nejakú webovú stránku vo svojom iPhone a potom v aplikácii Safari v Macu pokračovať tam, kde ste prestali. Handoff môžete používať s mnohými aplikáciami Apple, ako sú Kalendár, Kontakty, Pages alebo Safari. Funkciu Handoff môžu podporovať aj niektoré aplikácie od iných výrobcov.

Ikona Handoff aplikácie z iPhonu na ľavej strane Docku.

Ak chcete používať Handoff, vaše zariadenia musia spĺňať systémové požiadavky pre kontinuitu. Musia mať tiež zapnuté Wi-Fi, Bluetooth a Handoff v Systémových nastaveniach (na Macu) a v Nastaveniach (na iOS zariadeniach). Musíte byť prihlásení do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID na všetkých svojich zariadeniach.

Tip: Keď je zapnutý Handoff, môžete používať univerzálnu schránku na kopírovanie a vkladanie textu, obrázkov, fotiek a videí medzi viacerými zariadeniami. Môžete tiež kopírovať súbory medzi počítačmi Mac.

Zapnutie a vypnutie funkcie Handoff

Poznámka: Ak na zariadení nevidíte možnosť Handoff, toto zariadenie Handoff nepodporuje.

  • V Macu: Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Všeobecné a zaškrtnite možnosť Povoliť Handoff medzi týmto Macom a vašimi iCloud zariadeniami (v časti Posledné položky). Ak chcete možnosť vypnúť, zrušte jej zaškrtnutie.

    Otvoriť nastavenia Všeobecné za mňa

  • V iPade, iPhone alebo iPode touch: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Handoff a klepnutím zapnite Handoff. Ak chcete možnosť vypnúť, klepnite na ňu.

  • Na Apple Watch: Otvorte aplikáciu Watch na iPhone, prejdite na Moje hodinky > Všeobecné a klepnutím zapnite Povoliť Handoff. Ak chcete možnosť vypnúť, klepnite na ňu.

Odovzdávanie obsahu medzi zariadeniami

  • Z Macu na iOS zariadenie: Ikona Handoff aplikácie, ktorú používate vo svojom Macu, sa zobrazí na iPhone (v spodnej časti prepínača aplikácií) alebo iPade či iPode Touch (na konci Docku). Klepnutím pokračujte v práci v príslušnej aplikácii.

  • Z iOS zariadenia alebo Apple Watch na Mac: Ikona Handoff aplikácie, ktorú používate v zariadení iPad, iPhone, iPod Touch alebo Apple Watch, sa v Macu zobrazuje na ľavom okraji Docku (alebo hornom okraji, v závislosti od polohy Docku). Kliknutím na ikonu môžete pokračovať v práci v príslušnej aplikácii.

    Taktiež môžete stlačením kombinácie klávesov Command-Tab rýchlo prepnúť na aplikáciu s ikonou Handoff.