macOS High Sierra

Používanie kľúčovej frázy diktovania a menu

Keď je zapnuté Vylepšené diktovanie, môžete povoliť kľúčovú frázu diktovania, ktorá vám umožní spustiť diktovanie a používať príkazy diktovania (označované aj ako hovorené príkazy), aj keď práve nediktujete text.

Kľúčová fráza diktovania oznamuje Macu, že to, čo vyslovíte po fráze, bude príkaz diktovania. Ak je frázou napríklad text „Počítač“, môžete vysloviť „Počítač, spusti diktovanie“ (a nemusíte tak stláčať klávesovú skratku diktovania). Ak povolíte rozšírené príkazy diktovania, môžete vyslovovať rôzne príkazy, napríklad „Počítač, prepni na Finder“ alebo „Počítač, zobraz čísla“.

Keď povolíte kľúčovú frázu diktovania, menu Diktovanie sa pridá na lištu. Keď naň kliknete, môžete ho používať na zobrazenie alebo skrytie zoznamu dostupných príkazov diktovania a na zmenu spôsobu, akým Mac počúva príkazy.

Poznámka: Pred používaním príkazov diktovania je potrebné zapnúť Diktovanie.

Povolenie kľúčovej frázy diktovania

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Diktovanie.

  Otvoriť panel Diktovanie

 2. Kliknite na Povolenie kľúčovej frázy diktovania.

  Ak chcete použiť inú kľúčovú frázu ako slovo „Počítač“, zadajte nové kľúčové slovo. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite slovo alebo frázu s tromi slabikami alebo dvomi až piatimi slovami.

Zmena spôsobu, akým Mac počúva príkazy diktovania

 • Počúvanie príkazov s vyžadovaním kľúčovej frázy: Kliknite na menu Diktovanie a vyberte v ňom Počúvať po vyslovení vyžadovanej kľúčovej frázy. Toto nastavenie je predvolené (v menu ho identifikuje vyžadovaná kľúčová fráza: „kľúčové slovo“).

  Pri používaní tohto nastavenia bude Mac počúvať kľúčovú frázu, aby identifikoval príkazy diktovania. Ak chcete napríklad použiť príkaz „Posuň nadol“, musíte najskôr vysloviť kľúčovú frázu, napríklad „Počítač, posuň nadol“. Ak vyslovíte len „Posuň nadol“, Mac nevykoná požadovaný príkaz.

 • Počúvanie príkazov bez vyžadovania kľúčovej frázy: Kliknite na menu Diktovanie a vyberte Počúvať bez vyžadovania kľúčovej frázy.

  Pri používaní tohto nastavenia nie je potrebné vyslovovať kľúčovú frázu – Mac bude neustále počúvať príkazy. Môžete napríklad vysloviť „Posuň nadol“ a Mac vykoná požadovaný príkaz. Nezabúdajte, že ak sa nevyžaduje kľúčová fráza, Mac sa bude pokúšať vykonávať všetky príkazy, ktoré bude počuť. Ak sa napríklad rozprávate s priateľom a vyslovíte „posuň nadol“, Mac sa pokúsi vykonať tento príkaz.

  Poznámka: Ak sa odhlásite z počítača alebo ho vypnete, po opätovnom prihlásení alebo reštartovaní počítača sa obnoví predvolené nastavenie možnosti (vyžadovanie kľúčovej frázy). Ak chcete diktovať bez kľúčovej frázy, v menu Diktovanie znova vyberte Počúvať bez vyžadovania kľúčovej frázy.