macOS High Sierra

Používanie centra hlásení

Centrum hlásení vám poskytne informácie viažuce sa na konkrétny deň, vrátane termínov, počasia, narodenín či dokonca prehľadu vašich plánov na ďalší deň, a navyše dobehnite aj zameškané hlásenia.

Centrum hlásení otvoríte kliknutím na jeho ikonu na lište alebo potiahnutím dvoma prstami doľava z pravého rohu trackpadu.

Zobrazenie Dnes s informáciami o počasí a svetovom čase. Kliknutím na záložku Hlásenia zobrazíte zmeškané hlásenia.

Tip: Ak chcete hlásenia prispôsobiť alebo vypnúť, kliknite na ikonu Nastavenia hlásení v pravom dolnom rohu Centra hlásení.

Rýchly prehľad o celom dni

V Centre hlásení kliknite na Dnes a vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

 • Zobrazenie detailov: Kliknite na položku vo widgete. Kliknutím na položku vo widgete Počasie napríklad zobrazíte predpoveď podľa hodín alebo predpoveď na päť dní. Prípadne kliknutím na položku vo widgete Kalendár príslušnú položku otvoríte v aplikácii Kalendár.

 • Vykonanie akcie: Kliknite na položku vo widgete alebo jej zaškrtávacie políčko. Kliknutím na ikonu vo widgete Sociálne napríklad môžete svoje novinky zverejniť cez LinkedIn, Facebook, Twitter alebo Správy. Prípadne označte pripomienku za dokončenú kliknutím na jej zaškrtávacie políčko.

 • Prispôsobenie widgetu: Presuňte kurzor na widget a kliknite na zobrazené tlačidlo Info .

 • Zmena usporiadania widgetov: Kliknite na Upraviť v spodnej časti zobrazenia Dnes a potiahnite widget nahor alebo nadol.

 • Pridanie alebo odstránenie widgetov: Kliknite na Upraviť (alebo na nový číselník widgetu, ak sa zobrazuje) v spodnej časti zobrazenia Dnes. Ak chcete pridať dostupný widget, kliknite na tlačidlo Pridať . Ak chcete odstrániť widget, kliknite na tlačidlo Odstrániť . Tento widget sa presunie do zoznamu dostupných widgetov.

 • Získanie ďalších widgetov: Kliknite na Upraviť v spodnej časti zobrazenia Dnes, kliknite na App Store a následne si môžete kúpiť alebo stiahnuť widgety. Ďalšie informácie o nakupovaní a sťahovaní položiek nájdete v časti Hľadanie, kupovanie a sťahovanie aplikácií.

Ak sa vo widgete Social nezobrazuje žiadaný účet, vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Rozšírenia, na menu Zdieľať a potom vyberte účet. V zobrazení Dnes sa zobrazujú iba účty umožňujúce zverejňovanie alebo odosielanie správ.

Otvoriť nastavenia Rozšírenia za mňa

Zobrazenie zmeškaných hlásení

V Centre hlásení kliknite na Hlásenia a vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

 • Zobrazenie detailov: Kliknutím na hlásenie danú položku zobrazíte v príslušnej aplikácii. Kliknutím na hlásenie aplikácie Mail napríklad zobrazíte príslušný e-mail v aplikácii Mail. Po otvorení sa položka odstráni zo zobrazenia Hlásenia.

 • Odstránenie hlásení: V prípade celého dňa kliknite na tlačidlo Vyčistiť . V prípade jednotlivého hlásenia naň presuňte kurzor a následne kliknite na tlačidlo.

V Centre hlásení môžete rýchlo zapnúť alebo vypnúť nasledujúce možnosti – stačí potiahnuť prstom nadol a kliknúť na tlačidlo.

 • Keď zapnete režim Night Shift, zostane zapnutý až do polnoci, do východu slnka, do najbližšieho naplánovaného času vypnutia (podľa nastavenia režimu Night Shift) alebo kým ho nevypnete.

 • Keď zapnete funkciu Nerušiť, zostane zapnutá až do polnoci, do najbližšieho naplánovaného času vypnutia (podľa nastavenia hlásení) alebo kým ju nevypnete.

  Keď je zapnutá možnosť Nerušiť, ikona Centra hlásení na lište je zobrazená sivou farbou. Prichádzajúce hlásenia nie je vidieť ani počuť, pričom sa zhromažďujú v Centre hlásení, kde si ich môžete pozrieť neskôr.