Výber tém zobrazujúci v hornej časti riadok kategórií, na ktoré môžete klepnúť a filtrovať tak možnosti. Nižšie sú miniatúry preddefinovaných tém usporiadané do riadkov podľa kategórií.

Začnite témou

Všetky prezentácie sa začínajú témou – súborom preddefinovaných rozložení snímok, ktorý môžete použiť ako východisko. Nahraďte obrázky a text témy svojimi vlastnými prvkami a podľa potreby pridajte ďalšie snímky.

Vytvorenie prezentácie

Menu Vložiť s tlačidlami v hornej časti na pridávanie tabuliek, grafov, tvarov a médií.

Pridanie textu, fotiek, kresieb a ďalších prvkov

Na ktorúkoľvek snímku môžete pridávať objekty, ako sú napríklad textové polia, tabuľky, grafy, tvary a médiá (obrázky, audio, video). Objekty môžete vrstviť, meniť ich veľkosť a odkazovať nimi na webové stránky či iné snímky v prezentácii.

Úvod do obrázkov, grafov a iných objektov

Ovládacie prvky Formát na zmenu veľkosti a vzhľadu vybraného videa. Tlačidlá Štýl, Filmy a Rozloženie sa nachádzajú v hornej časti ovládacích prvkov.

Svetlá, kamera, akcia

Oživte svoju prezentáciu s filmami, živým video, nahraným hovoreným slovom, hudbou a inými prvkami.

Pridanie videa a audia

Ovládacie prvky animácie pre obrázok označený na snímke. V spodnej časti obrazovky sú ovládacie prvky pre použitý efekt Začiatok.

Ohromujúce animované efekty

Svoje publikum môžete zaujať pridaním vizuálnych efektov a animácií. Pridaním prechodu môžete napríklad docieliť to, že sa každý snímok zlúči s nasledujúcim, alebo môžete nechať na snímku postupne priskakovať jednotlivé slová nadpisu.

Pridanie prechodov medzi snímky

Okno predstavujúce prezentáciu pre viacerých prezentátorov s tlačidlom Spustiť ako hostiteľ v spodnej časti.

Prezentujte v akejkoľvek situácii

Prehrávajte prezentáciu cez internet, virtuálne s viacerými prezentátormi, ako interaktívnu prezentáciu a podobne.

Prehrávanie prezentácie

Menu spolupráce obsahujúce mená ľudí spolupracujúcich na prezentácii.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na prezentácii. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže prezentáciu upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s apkou Keynote 14.1 na iPade. (Ak chcete zobraziť verziu Keynote, ktorú používate, prejdite do Nastavenia  > Keynote.) Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku Keynote, klepnite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Keynote.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny počet znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.