Výber tém zobrazujúci v hornej časti riadok kategórií, na ktoré môžete klepnúť a filtrovať tak možnosti. V pravom hornom horu sa nachádza tlačidlo Viac, ktoré umožňuje nastaviť štandardný alebo široký formát, prípadne nastaviť formátovanie pre konkrétny jazyk alebo región. Nižšie sú miniatúry preddefinovaných tém usporiadané do riadkov podľa kategórií. V hornej časti napravo od každého riadka kategórie sa zobrazí tlačidlo Zobraziť všetky.

Začnite témou

Všetky prezentácie sa začínajú témou – súborom preddefinovaných rozložení snímok, ktorý môžete použiť ako východisko. Nahraďte obrázky a text témy svojimi vlastnými prvkami a podľa potreby pridajte ďalšie snímky.

Vytvorenie prezentácie

Menu Vložiť s tlačidlami v hornej časti na pridávanie tabuliek, grafov, tvarov a médií. Je vybratý tvar a jeho menu zobrazuje riadok kategórií s tlačidlom Hľadať naľavo. Je vybratá kategória Aktivity a pod ňou sa zobrazujú tvary.

Pridanie textu, fotiek, kresieb a ďalších prvkov

Na ktorúkoľvek snímku môžete pridávať objekty, ako sú napríklad textové polia, tabuľky, grafy, tvary a médiá (obrázky, audio, video). Objekty môžete vrstviť, meniť ich veľkosť a odkazovať nimi na webové stránky či iné snímky v prezentácii.

Úvod do obrázkov, grafov a iných objektov

Ovládacie prvky Formát na zmenu veľkosti a vzhľadu vybraného obrázka. Tlačidlá Štýl, Obrázok a Usporiadať sa nachádzajú v hornej časti ovládacích prvkov.

Prispôsobenie každého detailu

Vzhľad všetkého, čo je na snímke, môžete prispôsobiť. Môžete napríklad vybrať inú farbu, pridať tieň, zmeniť priehľadnosť a nastaviť ďalšie vlastnosti.

Úvod do Keynote

Ovládacie prvky animácie pre objekt označený na snímke. V spodnej časti obrazovky je tlačidlo pre použitý efekt Začiatok a tlačidlá Pridať akciu a Pridať koniec. Tlačidlo Začiatok zobrazuje menu s možnosťami na úpravu efektu Zobraziť.

Ohromujúce animované efekty

Svoje publikum môžete zaujať pridaním vizuálnych efektov a animácií. Pridaním prechodu môžete napríklad docieliť to, že sa každý snímok zlúči s nasledujúcim, alebo môžete nechať na snímku postupne priskakovať jednotlivé slová nadpisu.

Pridanie prechodov medzi snímky

Obrazovka Pridať ľudí znázorňujúca obrázok prezentácie, ktorá sa má zdieľať. Pod ním sú tlačidlá s možnosťami odoslania pozvánky, vrátane apiek Mail, možnosti Kopírovať odkaz a Viac. V spodnej časti je tlačidlo Možnosti zdieľania.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na prezentácii. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže prezentáciu upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s aplikáciou Keynote 11.1 na iPade. (Ak chcete zobraziť verziu Keynote, ktorú používate, prejdite do Nastavenia  > Keynote.) Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku Keynote, klepnite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu. Príručku si môžete stiahnuť aj v apke Knihy (ak je k dispozícii vo vašej oblasti).

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Keynote.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.