Server správy mobilných zariadení (MDM) Apple School Managera zobrazuje priradenia zariadení.

Priraďovanie zakúpených zariadení

Po nákupe zariadení ich môžete automaticky priradiť v Apple School Manageri.

Priraďovanie zakúpených zariadení

Prostredníctvom Aplikácií a kníh môžete v Apple School Manageri nakupovať obsah.

Hromadný nákup obsahu a jeho priraďovanie zariadeniam

Aplikácie a knihy môžete nakupovať hromadne, následne ich priraďovať zariadeniam a sprístupniť ich tak jednotlivým zamestnancom, učiteľom a študentom. Priradenia aplikácií jednotlivým zariadeniam môžete aj meniť.

Výber a nákup obsahu

Nové pracoviská je možné vytvárať jednoduchým spôsobom.

Pridávanie pracovísk v rámci všetkých škôl školského obvodu

Pre jednotlivé školy môžete jednoduchým spôsobom vytvárať pracoviská a priraďovať im správcov.

Vytváranie pracovísk

Ak si chcete prezrieť používateľskú príručku Apple School Managera, klepnite na Obsah v hornej časti stránky.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.