Príprava zariadení Apple na prácu na diaľku

IT lídri môžu členom tímu nastaviť zariadenia, aby mohli pracovať na diaľku alebo z domu.

Príprava zariadení na prácu z domu alebo na diaľku

Najprv musíte určiť, ktoré zariadenia si zamestnanci môžu zobrať domov. Potom môžete pomocou svojho systému na správu mobilných zariadení (MDM) v iPadoch, iPhonoch a počítačoch Mac rýchlo nastaviť obsah, nastavenia a obmedzenia, ktoré zamestnancom zjednodušia prácu na diaľku. Viac informácií nájdete v prehľade nasadenia pre iOS a iPadOSprehľade nasadenia pre Mac.

Nižšie nájdete odporúčania, pomocou ktorých môžete zariadenia pripraviť na prácu na diaľku. 

Firemné zariadenia

Nastavenia upravte tak, aby zamestnanci mohli pracovať na diaľku, keď si zariadenia vezmú domov. 

Osobné zariadenia

Poskytnite pokyny na registráciu používateľov. Ide o nový spôsob registrácie, ktorý je navrhnutý pre nasadenia typu BYOD, keď zamestnanec používa svoje zariadenie. To zamestnancom umožní zaregistrovať v systéme MDM vlastné zariadenia, aby mohli doma používať ďalšie apky a zdroje. Prečítajte si viac o registrácii používateľov.

Začíname s používaním riešenia MDM

 • Aktualizujte všetky počítače Mac a zariadenia iPad na najnovšiu verziu systémov macOS a iPadOS. Zabezpečíte tým kompatibilitu s apkami a nastaveniami riešenia MDM.
 • Pomocou Apple Business Managera v kombinácii s riešením MDM konfigurujte nastavenia zariadení a nakúpte a distribuujte obsah. Apple Business Manager je webový portál, prostredníctvom ktorého môžu správcovia IT z jedného miesta nasadzovať iPhony, iPady, iPody touch, Apple TV a počítače Mac. Začíname s Apple Business Managerom.
 • Ak riešenie MDM nemáte, poskytovatelia, ako napríklad Jamf, VMwareMobileIron, ponúkajú predĺžené skúšobné obdobia, aby vám pomohli s rýchlym nasadením pre zamestnancov pracujúcich na diaľku.

Nasadenie zariadení

 • Vo firemných zariadeniach používajte automatizovanú registráciu zariadení, aby ich IT oddelenie mohlo na diaľku registrovať v MDM.
 • V osobných zariadeniach používajte registráciu používateľov, ktorá vám umožní chrániť informácie spoločnosti a zároveň zachovať súkromie zamestnancov.
 • V Apple Business Manageri vytvorte spravované Apple ID, ktoré v osobných zariadeniach umožnia použiť registráciu používateľov a poskytnúť prístup ku kľúčovým službám Apple. Ďalšie informácie nájdete v prehľade spravovaných Apple ID.
 • Prepojením Apple Business Managera so službou Microsoft Azure Active Directory zapnite overenie združenej identity, ktoré zamestnancom automaticky nastaví spravované Apple ID použitím ich firemných prihlasovacích údajov.

Distribúcia obsahu

 • Nasaďte dôležité apky, ktoré vaši zamestnanci potrebujú na prácu z domu. Apky sa dajú distribuovať na diaľku pomocou Apple Business Managera a riešenia MDM. Prečítajte si viac o výbere a nákupe obsahu v Apple Business Manageri.
 • Pomocou samoobslužnej funkcie (ak je k dispozícii) riešenia MDM môžete zamestnancom poskytnúť katalóg doplnkových apiek. Informácie o tom, či je táto funkcia podporovaná a ako ju implementovať, nájdete v dokumentácii k riešeniu MDM.

Konfigurácia nastavení špecifických pre vašu organizáciu

Pomocou riešenia MDM zabezpečte, aby boli zariadenia zamestnancov konfigurované, mali prístup k zdrojom a pri práci z domu dodržiavali zásady vhodného používania.

Konfigurácia nastavení

Prispôsobenie zásad zabezpečenia

Komunikácia, spolupráca a práca bez obmedzení

Pozrite si apky od spoločnosti Apple a iných vývojárov, ktoré spoľahlivo fungujú v prostrediach, kde sa pracuje na diaľku. 

Apky na komunikáciu prostredníctvom správ a videa

 • Konferenčné nástroje, ako napríklad Cisco WebExZoom Cloud Meetings, umožňujú zamestnancom viesť virtuálne schôdze a zdieľať obrazovku s kolegami, zákazníkmi a partnermi.
 • Skupinový FaceTime zamestnancom umožňuje uskutočňovať hlasové hovory a videohovory až s 32 ľuďmi. 
 • V apke Správy na iPhone, iPade a Macu môžu zamestnanci zakladať skupiny a posielať si aktuálne informácie v reálnom čase. Alebo môžu zostať v spojení a deliť sa o informácie pomocou nástrojov Slack či Microsoft Teams.

Apky na prácu

Apky na správu projektov a úloh

Ďalšie firemné apky v App Store

App Store obsahuje tisícky apiek slúžiacich na prácu a podnikanie. Zostavili sme výber tých, ktoré vám pomôžu spojiť sa s kolegami. Distribuujte ich pomocou Apple Business Managera, aby mali vaši zamestnanci pri práci z domu viac možností.

Podpora od spoločnosti Apple

Kým zamestnanci pracujú z domu, môžu sa so žiadosťou o technickú podporu obrátiť na AppleCare. K dispozícii majú pomoc pri riešení problémov s hardvérom a softvérom Apple vrátane systémov iOS a macOS a tiež apiek Apple, ako napríklad Pages, Numbers a Keynote. Na začiatok môžu prejsť na stránku podpory spoločnosti Apple a výberom produktu si zobraziť dostupné možnosti podpory.

Získanie ďalšej pomoci

Zdroje pre IT

Dokumentácia pre IT

Ďalšie zdroje

Niektoré zdroje uvedené v tomto dokumente nemusia byť dostupné mimo Spojených štátov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: