Používanie Pripomienok v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prostredníctvom Pripomienok si môžete udržiavať prehľad o projektoch, nákupoch potravín a ďalších položkách. A vďaka iCloudu si pripomienky môžete synchronizovať medzi všetkými svojimi zariadeniami.

Pripomienky pre vašu blížiacu sa dovolenku.

Pridanie pripomienky

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Klepnite na ikonu Plus v zozname Pripomienky.
 3. Zadajte pripomienku.
  Kontrolný zoznam na dovolenku vrátane možnosti Odoslať itinerár letu Justinovi, rezervovať službu starostlivosti o domácnosť a vyhľadania búdy pre šteňa.
 4. Podrobnosti, ako napríklad čas alebo miesto upozornenia, môžete pridať po klepnutí na ikonu ikona informácií.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Splnenie pripomienky

Pripomienku označíte ako splnenú klepnutím na prázdny krúžok vedľa nej. Ak chcete zobraziť dokončené pripomienky, klepnite v zozname pripomienok na položku Zobraziť dokončené. 

Kontrolný zoznam na dovolenku zobrazujúci dve dokončené položky.

Ak chcete pripomienku vymazať, klepnite na položku Upraviť v hornej časti zoznamu, klepnite na ikonu mínus a potom klepnite na položku Vymazať.

Keď sa vám na zamknutej ploche zobrazí hlásenie pripomienky, potiahnite prstom doľava cez pripomienku a klepnite na položku Zobraziť. Potom klepnite na položku Označiť ako dokončené.

Nastavenie spôsobu zobrazenia pripomienky

Potrebujete pripomenúť, že máte o desiatej vyzdvihnúť veci z čistiarne?  V Pripomienkach si môžete nastaviť hlásenia, ktoré vás upozornia na blížiaci sa termín pripomienky alebo sa zobrazia po odchode alebo príchode na určité miesto, ako napríklad domov alebo do práce.

Nastavenie času

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky. 
 2. Klepnite na pripomienku a potom klepnite na tlačidlo informácií ikona Informácie vpravo od pripomienky. 
 3. Zapnite možnosť Pripomeň mi dňa a potom klepnite na dátum vedľa možnosti Budík. 
 4. Nastavte dátum a čas pripomienky.
  Podrobnosti pripomienky Nová batožina.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Nastavenie miesta

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky. 
 2. Klepnite na pripomienku a potom klepnite na tlačidlo informácií ikona Informácie vpravo od pripomienky. 
 3. Zapnite funkciu Pripomeň mi na mieste a potom klepnite na možnosť Poloha.
 4. Zadajte alebo vyhľadajte adresu miesta, na ktorom sa má pripomienka zobraziť. Môžete použiť aj svoju aktuálnu polohu.
 5. Vyberte, či sa má pripomienka zobraziť, keď odídete z daného miesta alebo keď naň prídete.
  Miesto zobrazujúce prácu Johna Appleseeda.
 6. Potiahnutím čierneho bodu do kruhu alebo mimo neho nastavíte, v akej vzdialenosti sa pripomienka môže zobraziť.
 7. Klepnutím na položku Detaily sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a potom klepnite na položku Hotovo.

Na používanie pripomienok založených na polohe je potrebné, aby boli zapnuté lokalizačné služby a aby vaše zariadenie podporovalo túto funkciu.

Pripomienky založené na polohe sú dostupné v systéme iOS 8 alebo novšom v iPhone 4 alebo novšom, iPade Pro (Wi-Fi + Cellular) alebo novšom, iPade (4. generácia Wi-Fi + Cellular), iPade Air alebo novšom (Wi-Fi + Cellular), iPade mini 4 (Wi-Fi + Cellular) a iPode touch (6. generácia).

Požiadanie Siri o pripomienku

O naplánovanie pripomienky môžete požiadať aj Siri. Tu je niekoľko príkladov:

 • „Remind me when I get home to check the mail.“ (Pripomeň mi, nech si po návrate domov skontrolujem poštu.)
 • „Remind me when I leave here to stop by the grocery store.“ (Keď odtiaľto odídem, pripomeň mi, že sa mám zastaviť v potravinách.)
 • „Remind me tomorrow at 3:00 p.m. to call Jane.“ (Zajtra o tretej poobede mi pripomeň, že mám zavolať Jane.)

Ak Siri poskytnete svoju adresu domov alebo do práce, budete môcť používať osobné pripomienky, ako napríklad „Remind me to call my wife when I get home“ (Keď prídem domov, pripomeň mi, že mám zavolať manželke).

 1. Prejdite na Kontakty > Moja vizitka a potom pridajte adresu práce alebo domova.
  Kontaktné údaje Johna Appleseeda.
 2. Prejdite na Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a potom klepnite na možnosť Moje informácie. Klepnite na svoju vizitku, čím ju pridáte do časti Moje informácie.
  Johnove informácie.

Ak má pripomienka používať polohu, Siri bude používať lokalizačné služby. Dostupnosť Siri sa líši v závislosti od jazyka, krajiny a oblasti. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Pridanie pripomienky z inej aplikácie

Pri používaní inej aplikácie si môžete vytvoriť pripomienku, aby ste sa v nej vrátili k určitej stránke, polohe na mape alebo čomukoľvek inému, a to bez toho, aby ste museli prejsť priamo do aplikácie Pripomienky. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 

 • Povedzte Siri: „Remind me about this later.“ (Pripomeň mi to neskôr.)
 • Klepnite na ikonu Zdieľať v aplikácii, pre ktorú chcete vytvoriť pripomienku, a potom klepnite na položku Pripomienky.
  Pripomienka zatelefonovať Joeovi a povedať mu, že sme pristáli.

Keď sa vám zobrazí pripomenutie alebo otvoríte aplikáciu Pripomienky, môžete sa vrátiť do aplikácie, v ktorej ste vytvorili danú pripomienku, klepnutím na ikonu aplikácie napravo od danej pripomienky.

 

Zatelefonovať niekomu neskôr

Nemôžete práve telefonovať? Keď vám niekto telefonuje, klepnite na položku Pripomenúť a vyberiete, kedy sa vám má zobraziť pripomienka, aby ste danej osobe zavolali späť.

 

Usporiadanie pripomienok

Chcete si pripomienky rozdeliť do rôznych kategórií, ako napríklad Práca, Osobné alebo Škola? Usporiadajte si ich pomocou zoznamu pripomienok. Medzi zoznamami pripomienok môžete prepínať klepnutím na názov zoznamu pripomienok alebo tak, že v zozname pripomienok potiahnete prstom zhora nadol.

Nový zoznam pripomienok vytvoríte takto

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. V zozname pripomienok potiahnite prstom zhora nadol a klepnite na ikonu Plus.
 3. Klepnite na položku Zoznam a vyberte účet, do ktorého chcete zoznam pridať.
 4. Pomenujte zoznam a vyberte farbu.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Presunutie pripomienok do nového zoznamu

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Prejdite do zoznamu pripomienok a klepnite na pripomienku.
 3. Klepnite na ikonu informácií alebo potiahnite prstom doľava cez pripomienku a potom klepnite na položku Viac.
 4. Klepnite na položku Zoznam a vyberte zoznam, do ktorého chcete pripomienku pridať.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Zdieľanie zoznamu pripomienok

 1. Otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Klepnite na zoznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na položky Upraviť > Zdieľanie.
  Kontrolný zoznam na dovolenku
 3. Klepnite na položku Pridať osobu a zadajte jej e-mailovú adresu. Môžete ho zdieľať so všetkými používateľmi prihlásenými do iCloudu.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Akonáhle niekto prijme vašu pozvánku na zdieľanie zoznamu, bude môcť pridávať a mazať položky alebo ich označovať ako dokončené. V rámci rodiny môžete zoznamy pripomienok zdieľať aj pomocou Rodinného zdieľania

Hlásenia, ktoré si nastavíte pre pripomienky, sa s nikým nezdieľajú.

Nastavenie iCloudu v Pripomienkach

Pomocou iCloudu môžete svoje pripomienky synchronizovať medzi všetkými svojimi zariadeniami. iCloud v Pripomienkach nastavíte tak, že prejdete do menu Nastavenia > iCloud a zapnete možnosť Pripomienky. Pripomienky sa vám potom budú zobrazovať na všetkých vašich zariadeniach Apple, na ktorých ste sa prihlásili pomocou rovnakého Apple ID.

Dátum zverejnenia: