Používanie apky Pripomienky na iPhone, iPade alebo iPode touch

V apke Pripomienky v systémoch iOS 13 alebo novších a iPadOS môžete vytvárať pripomienky s podúlohami a prílohami a nastaviť upozornenia, ktoré sa vám zobrazia v určitom čase alebo na konkrétnom mieste.


Skôr než začnete

 • Nastavte si iCloud, aby sa vám pripomienky synchronizovali medzi všetkými vašimi zariadeniami. Otvorte apku Nastavenia, klepnite na [vaše meno] > iCloud a zapnite možnosť Pripomienky. V apke Pripomienky uvidíte pripomienky zo všetkých vašich zariadení Apple, na ktorých ste prihlásení pomocou rovnakého Apple ID.
 • Prečítajte si viac o upgradovaní pripomienok v iCloude po aktualizovaní na systém iOS 13 alebo novší alebo iPadOS.

Vytvorenie pripomienky

 1. Otvorte apku Pripomienky.
 2. Klepnite na ikonu + Nová pripomienka a zadajte pripomienku.
  iPhone s obrazovkou Nová pripomienka, na ktorej môžete zadať názov, poznámky a ďalšie podrobnosti a vytvoriť tak pripomienku.

Pripomienky môžete pridať do najdôležitejších zoznamov úloh aj z widgetu Pripomienky na ploche.

Nastavenie termínu

Klepnite na tlačidlo Dátum a čas  a nastavte termín pripomienky. Môžete vybrať možnosť Dnes, Zajtra alebo Tento víkend, prípadne klepnúť na Dátum a čas a nastaviť vlastný deň a čas.

Keď pre pripomienku nastavíte termín, ale nepriradíte čas, hlásenie sa predvolene zobrazí o 9:00. Ak chcete zmeniť, kedy sa majú zobrazovať hlásenia celodenných pripomienok, otvorte apku Nastavenia a klepnite na Pripomienky. Klepnite na čas v sekcii Celodenné pripomienky a vyberte iný čas.

Pridanie polohy

Klepnite na tlačidlo Poloha  a priraďte hlásenie na základe vašej polohy. Vyberte jednu z dostupných možností alebo klepnutím na Vlastné pridajte vlastnú polohu, vyberte, či sa má hlásenie zobrazovať pri odchode alebo pri príchode, a nastavte veľkosť oblasti pripomienky. 

Ak chcete používať pripomienky založené na polohe, musíte mať zapnuté lokalizačné služby. Otvorte apku Nastavenia, klepnite na Súkromie > Lokalizačné služby a zapnite možnosť Lokalizačné služby.

Pridanie tagu

Klepnite na tlačidlo Tag  a pridajte tag. Tagy vám umožňujú rýchlo a automaticky usporiadať pripomienky na základe kľúčových slov. Prečítajte si viac o používaní tagov na usporiadanie pripomienok.

Označenie pripomienky

Klepnutím na tlačidlo Označiť označíte pripomienku ako veľmi dôležitú, takže sa bude zobrazovať v dynamickom zozname Označené na hlavnej obrazovke apky Pripomienky.

Pridanie prílohy

Po klepnutí na tlačidlo Fotky  môžete k pripomienke pridať prílohu. Môžete zhotoviť novú fotku, vybrať obrázok z knižnice fotiek alebo naskenovať dokument.


Úprava pripomienky

Po klepnutí na tlačidlo Upraviť detaily  môžete k pripomienke pridať ďalšie informácie a prispôsobenia, napríklad poznámky, URL adresu a prioritu. Môžete tiež upraviť nastavenia hlásení pre pripomienku a zmeniť zoznam, do ktorého patrí.


Zobrazenie pripomienky pri komunikácii prostredníctvom správ

 1. Klepnite na pripomienku a potom na tlačidlo Upraviť detaily .
 2. Zapnite možnosť Pri četovaní.
 3. Klepnite na Vybrať osobu a potom klepnite na meno v kontaktoch.

iPhone so zoznamom pripomienok Gardening (Záhrada). V rámci pripomienky „Ask Jackelyn to borrow her truck“ (Požiadať Jackelyn o požičanie jej nákladného auta) sa zobrazuje fotka Jackelyn a text „Messaging: Jackelyn Perra“ (Správy: Jackelyn Perra).

Keď budete s danou osobou znova četovať v apke Správy, zobrazí sa hlásenie apky Pripomienky.


Vytváranie podúloh

Každá pripomienka, ktorú vytvoríte, môže obsahovať podúlohy. Napríklad pripomienka, aby ste sa zbalili na výlet, môže obsahovať zoznam vecí, ktoré nechcete zabudnúť. 

Podúlohy môžete vytvárať niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 • Podržte pripomienku a potiahnite ju na inú pripomienku. Presunutá pripomienka sa zmení na podúlohu druhej pripomienky.
 • Potiahnite pripomienku doprava a klepnite na Odsadiť. Pripomienka sa zmení na podúlohu pripomienky, ktorá sa nachádza nad ňou. Ak to chcete odvolať, znova potiahnite pripomienku doprava a klepnite na Zrušiť odsadenie.
 • Klepnite na pripomienku a potom na tlačidlo Upraviť detaily . Klepnite na Podúlohy > Pridať pripomienku a zadajte podúlohu. Túto akciu môžete zopakovať pre ľubovoľný počet podúloh, ktoré chcete vytvoriť.

Vybavenie pripomienky

Ak chcete pripomienku označiť ako vybavenú, klepnite vedľa nej na prázdny krúžok. Vybavené pripomienky zobrazíte tak, že klepnete na tlačidlo Viac  a potom na Zobraziť dokončené.

iPhone so zobrazeným zoznamom apky Pripomienky s otvoreným menu po výbere tlačidla Viac. V menu je zvýraznená položka Zobraziť dokončené. 

Ak chcete pripomienku vymazať bez toho, aby ste ju označili ako vybavenú, potiahnite ju doľava a klepnite na Vymazať.

Keď sa vám na zamknutej obrazovke zobrazí hlásenie pripomienky, potiahnite pripomienku doľava. Klepnite na Zobraziť a potom na Označiť ako dokončené.


Pridanie pripomienky pomocou Siri

O naplánovanie pripomienky môžete na zariadení so systémom iOS alebo hodinkách Apple Watch požiadať Siri.* Tu je niekoľko príkladov:

 • „Pripomeň mi nakŕmiť psa každý deň o 7:30.“
 • „Pripomeň mi, nech si po návrate domov skontrolujem poštu.“
 • „Keď odtiaľto odídem, pripomeň mi, že sa mám zastaviť v potravinách.“
 • „Zajtra o tretej poobede mi pripomeň, že mám zavolať Jane.“

V apke Kontakty si môžete na svoju vizitku pridať adresu domov a do práce, aby ste mohli pomocou Siri vytvárať pripomienky založené na polohe. Otvorte apku Kontakty a klepnite na položku Moja vizitka. Klepnite na Upraviť, zadajte adresu do práce alebo domov a klepnite na Hotovo.

* Ak má pripomienka používať polohu, Siri bude používať lokalizačné služby. Dostupnosť, funkcie a príkazy Siri sa líšia v závislosti od jazyka, krajiny a oblasti. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v jednotlivých krajinách a oblastiach.


Pridanie pripomienky z inej apky

Ak si chcete pripomenúť, že sa chcete vrátiť do inej apky, napríklad sa vrátiť na webovú stránku alebo na miesto na mape, pridajte do pripomienky odkaz na miesto, kde ste skončili. Otvorte apku, do ktorej sa chcete vrátiť, a vyhľadajte tlačidlo Zdieľať. Potom klepnite na ikonu Pripomienky.


Viac informácií

Dátum zverejnenia: