Používanie Pripomienok na iPhone, iPade alebo iPode touch

V Pripomienkach si môžete udržiavať prehľad o tom, čo máte urobiť – a tiež o tom, kedy a kde to máte urobiť.

Pripomienky sa hodia na projekty, nákupy a čokoľvek iné, v čom si potrebujete udržiavať prehľad. Môžete si tiež nastaviť, kedy a kde sa vám majú pripomienky zobraziť. Takisto si môžete nechať pripomenúť, aby ste sa vrátili k práci, ktorú vykonávate v inej aplikácii. A vďaka iCloudu si pripomienky môžete synchronizovať medzi všetkými svojimi zariadeniami.

Pridanie pripomienky

 1. Na ploche otvorte aplikáciu Pripomienky.
 2. Klepnutím na ikonu  pridajte novú pripomienku.
 3. Zadajte pripomienku. Klepnutím  budete môcť pridať ďalšie detaily, napríklad kedy a kde sa má pripomienka zobraziť.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Ak chcete pripomienku vymazať, klepnite na položku Upraviť v hornej časti zoznamu, klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku Vymazať.

Odškrtnutie pripomienky

Keď pripomienku splníte, klepnutím na prázdny krúžok ju označte ako dokončenú. Keď sa vám na zamknutej ploche zobrazí hlásenie pripomienky, potiahnite prstom doľava cez pripomienku a klepnite na položku Zobraziť. Potom klepnite na položku Označiť ako dokončené.

Ak chcete zobraziť dokončené pripomienky, klepnite v zozname pripomienok na položku Zobraziť dokončené.

Nastavenie spôsobu zobrazenia pripomienky

Potrebujete pripomenúť, že máte o desiatej vyzdvihnúť veci z čistiarne? Alebo sa po odchode z práce zastaviť na nákup? V Pripomienkach si môžete nastaviť hlásenia, ktoré vás upozornia na blížiaci sa termín pripomienky alebo sa zobrazia po odchode alebo príchode na určité miesto.

Nastavenie času zobrazenia pripomienky

 1. Klepnite na ikonu  napravo od pripomienky a zapnite možnosť Pripomenúť v daný deň.
 2. Klepnite na dátum vedľa položky Upozornenie a nastavte dátum a čas pripomienky.
 3. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

 

 

 

 

 

 

Nastavenie miesta zobrazenia pripomienky

Pripomienky založené na polohe vás upozornia, napríklad keď odídete z práce alebo prídete domov. Na používanie pripomienok založených na polohe je potrebné, aby boli zapnuté lokalizačné služby a aby vaše zariadenie podporovalo túto funkciu.

Miesto pripomenutia nastavíte takto:

 1. Klepnite na ikonu  napravo od pripomienky, zapnite možnosť Pripomenúť na mieste a potom klepnite na položku Miesto.
 2. Zadajte alebo vyhľadajte adresu miesta, na ktorom sa má pripomienka zobraziť. Môžete použiť aj svoju aktuálnu polohu.
 3. Vyberte, či sa má pripomienka zobraziť, keď odídete z daného miesta alebo keď naň prídete.
 4. Potiahnutím čierneho bodu do kruhu alebo mimo neho nastavíte, v akej vzdialenosti sa pripomienka môže zobraziť.
 5. Klepnutím na položku Detaily sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a potom klepnite na položku Hotovo.

Pripomienky založené na polohe sú dostupné v systéme iOS 8 alebo novšom na iPhone 4 alebo novšom, iPade Pro (Wi-Fi + Cellular), iPade (4. generácia Wi-Fi + Cellular), iPade Air alebo novšom (Wi-Fi + Cellular), iPade mini 4 (Wi-Fi + Cellular) a iPode touch (6. generácia).

Požiadanie Siri o pripomienku

Pripomienku vám môže nastaviť aj Siri. Stačí ju požiadať:

 • Hey Siri, remind me when I get home to check the mail.“ (Pripomeň mi, že mám po návrate domov skontrolovať poštu.)
 • „Remind me to email John when I get to work.“ (Pripomeň mi, že mám napísať Johnovi, keď prídem do práce.)
 • „Siri, remind me when I leave here to stop by the grocery store.“ (Keď odtiaľto odídem, pripomeň mi, že sa mám zastaviť v potravinách.)
 • „Hey Siri, remind me tomorrow at 3:00 p.m. to call Jane.“ (Zajtra o tretej poobede mi pripomeň, že mám zavolať Jane.)

Ak má pripomienka používať polohu, Siri bude používať lokalizačné služby.

Ak Siri poskytnete svoju adresu domov alebo do práce, budete môcť používať osobné pripomienky, ako napríklad „Remind me to call my wife when I get home“ (Keď prídem domov, pripomeň mi, že mám zavolať manželke).

 1. Na svoju vizitku v aplikácii Kontakty si pridajte adresu domov alebo do práce.
 2. Potom prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a klepnite na položku Moje informácie. Klepnite na svoju vizitku, čím ju pridáte do časti Moje informácie.

Dostupnosť Siri sa líši v závislosti od jazyka, krajiny a oblasti. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Pridanie pripomienky z inej aplikácie

Pri používaní inej aplikácie si môžete vytvoriť pripomienku, aby ste sa v nej vrátili k určitej stránke, polohe na mape alebo čomukoľvek inému, a to bez toho, aby ste museli prejsť priamo do aplikácie Pripomienky.

Klepnutie na tlačidlo Zdieľať

Klepnite na položku Zdieľať  v aplikácii, pre ktorú chcete vytvoriť pripomienku, a potom klepnite na položku Pripomienky.

 

Použitie Siri

 

Povedzte Siri: „Remind me about this later.“ (Pripomeň mi to neskôr.)

 

Zavolanie neskôr

Nemôžete práve telefonovať? Stačí, ak klepnete na položku Pripomenúť a vyberiete, kedy sa vám má zobraziť pripomienka, aby ste zavolali danej osobe späť.

 

Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, pre ktorú ste vytvorili danú pripomienku, prejdite do aplikácie Pripomienky a klepnite na ikonu aplikácie napravo od pripomienky.

 

 

 

Usporiadanie pripomienok

Chcete si pripomienky rozdeliť do rôznych kategórií, ako napríklad Práca, Osobné alebo Škola? Usporiadajte si ich pomocou zoznamu pripomienok.

Nový zoznam pripomienok vytvoríte takto:

 1. V zozname pripomienok potiahnite prstom zhora nadol a klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na položku Zoznam a vyberte účet, do ktorého chcete zoznam pridať.
 3. Pomenujte zoznam a vyberte farbu.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Pridanie pripomienky do zoznamu:

 1. Prejdite do zoznamu pripomienok a klepnite na pripomienku.
 2. Klepnite na ikonu  alebo potiahnite prstom doľava cez pripomienku a potom klepnite na položku Viac.
 3. Klepnite na položku Zoznam a vyberte zoznam, do ktorého chcete pripomienku pridať.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Medzi zoznamami pripomienok môžete prepínať klepnutím na názov zoznamu pripomienok alebo tak, že v zozname pripomienok potiahnete prstom zhora nadol.

Nastavenie iCloudu v Pripomienkach

Pomocou iCloudu môžete svoje pripomienky synchronizovať medzi všetkými svojimi zariadeniami. iCloud v Pripomienkach nastavíte tak, že prejdete do menu Nastavenia > iCloud a zapnete možnosť Pripomienky. Pripomienky sa vám potom budú zobrazovať na všetkých vašich zariadeniach Apple, na ktorých ste sa prihlásili pomocou rovnakého Apple ID.

Zdieľanie zoznamu pripomienok

Máte zoznam pripomienok, ktorý chcete s niekým zdieľať? Môžete ho zdieľať so všetkými používateľmi prihlásenými do iCloudu.

Zdieľanie zoznamu pripomienok:

 1. Klepnite na zoznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na položky Upraviť > Zdieľanie.
 2. Klepnite na položku Pridať osobu a zadajte jej e-mailovú adresu.
 3. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Všetci používatelia, ktorí prijmú vašu pozvánku na zdieľanie zoznamu, budú môcť pridávať a mazať položky alebo ich označovať ako dokončené. V rámci rodiny môžete zoznamy pripomienok zdieľať aj pomocou Rodinného zdieľania

Hlásenia, ktoré si nastavíte pre pripomienky, sa s nikým nezdieľajú.

Dátum zverejnenia: