Nastavenie a používanie displeja Apple Pro Display XDR

Prečítajte si o displeji Pro Display XDR a o tom, ako ho nastaviť a používať s Macom.


Pro Display XDR je prvý 32-palcový displej Retina 6K s rozlíšením 6 016 × 3 384, jasom až 1 600 nitov, kontrastným pomerom 1 000 000 : 1, širokou farebnou škálou P3 a superširokým zorným uhlom.

Vďaka integrácii so systémom macOS môžete ovládať jas a používať mnoho vstavaných referenčných režimov, ktoré umožňujú nastaviť farebný priestor a ďalšie vlastnosti displeja. Keď displej Pro Display XDR otočíte o 90 stupňov, systém macOS automaticky upraví orientáciu okien a obrazu.

Nastavenie displeja Pro Display XDR

Prečítajte si, ako pre displej vybrať vhodné miesto, nasadiť ho na stojan Pro Stand alebo montážny adaptér VESA a pripojiť ho k Macu.

Výber vhodného miesta pre displej

Pro Display XDR používa novú technológiu True Tone s dvomi senzormi okolitého osvetlenia, ktoré monitorujú svetlo okolo displeja. Ak chcete mať na displeji Pro Display XDR najlepší obraz, umiestnite ho tak, aby priamo pred ním ani za ním nebola žiadna lampa alebo iný zdroj svetla, prípadne vypnite funkciu True Tone v menu Systémové nastavenia > Displeje.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa priamo pred displejom alebo za ním nachádza zdroj svetla a obraz je svetlejší, než by mal byť.

 

Pripevnenie stojana Pro Stand alebo montážneho adaptéra VESA

Stojan Pro Stand sa k displeju Pro Display XDR jednoducho pripojí pomocou magnetického konektora, ktorý ho upevní na mieste. Prečítajte si, ako pripevniť displej Pro Display XDR k stojanu Pro Stand.

Ak už vo svojom pracovnom prostredí máte montážny adaptér VESA, môžete naň displej Pro Display XDR jednoducho pripevniť. Ak displej Pro Display XDR používate s montážnym adaptérom VESA, nastavte displej tak, aby bola obrazovka natočená dopredu, a nie k zemi. Nikdy ho neupevňujte natočený úplne nahor alebo nadol, napríklad na strop. Prečítajte si, ako pripevniť montážny adaptér VESA.

 

Pripojenie displeja

Pripojte priložený kábel Thunderbolt 3 Pro (2 m) k portu Thunderbolt 3 displeja a jeho druhý koniec k portu Thunderbolt 3 priamo na Macu. Nepripájajte ho sériovo cez iné zariadenie ani rozbočovač s rozhraním Thunderbolt 3.

Displej Pro Display XDR nemá žiadne tlačidlá a zapína sa automaticky, keď ho pripojíte k zdroju napájania a Macu.

 

Používanie referenčných režimov

Displej Pro Display XDR je od výroby nakalibrovaný na profesionálne využitie a obsahuje množstvo referenčných režimov vhodných pre rôzne produkčné prostredia. Prečítajte si, ako vybrať referenčné režimy a nastaviť si obľúbené.

Systémové požiadavky a kompatibilné modely Macu

Displej Pro Display XDR vyžaduje Mac s portom Thunderbolt 3 a systémom macOS Catalina 10.15.2.

Kompatibilné modely Macu

Displej Pro Display XDR podporuje rozlíšenie 6 016 × 3 384 pri 10 bpc s týmito modelmi Macu:

Obnovovacie frekvencie

Displej možno prepínať medzi týmito obnovovacími frekvenciami:

  • 47,95 Hz
  • 48,00 Hz
  • 50,00 Hz
  • 59,94 Hz
  • 60,00 Hz

Prečítajte si, ako zmeniť obnovovaciu frekvenciu displeja Pro Display XDR.


Čistenie displeja Pro Display XDR

Displej Pro Display XDR sa dodáva s handričkou na jeho čistenie. Prečítajte si, ako čistiť displej Pro Display XDR.


Ak je obraz jasnejší, než by mal byť

Ak displej Pro Display XDR umiestnite niekam, kde sa priamo pred ním alebo za ním nachádza zdroj svetla, a obraz je jasnejší, než by mal byť, vypnite automatické nastavenie jasu a farieb:

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje.
  2. Vypnite možnosť True Tone.
  3. Vypnite možnosť Automaticky upraviť jas.
  4. Potiahnite posuvník Jas na požadovanú úroveň.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: