Pomoc pri problémoch s videom na externých displejoch pripojených k Macu

Tento postup vyskúšajte v prípade, že na externom displeji pripojenom k Macu nie je obraz alebo nevyzerá tak, ako očakávate.

Skôr než začnete

Mnoho problémov s displejom možno vyriešiť aktualizáciou softvéru na zariadeniach Apple alebo zmenou káblov či adaptérov. Ak na obrazovke vidíte obraz, vyhľadajte aktualizácie softvéru pomocou obchodu Mac App Store:

 1. Zapojte externý displej a všetky káble videa alebo adaptéry Apple, ktoré s nim používate.
 2. V menu Apple vyberte položku App Store.
 3. V okne App Store kliknite na tlačidlo Aktualizácie.
 4. Nainštalujte všetky uvedené aktualizácie systému macOS a firmvéru.

Ak používate displej, rozbočovač, extender alebo adaptér, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Apple, skontrolujte dostupnosť aktualizácií u výrobcu.

Ak sa pokúšate k Macu pripojiť displej 4K alebo televízor Ultra HD, uistite sa, že počítač spĺňa požiadavky na použitie týchto externých displejov.

Ak je softvér a firmvér aktuálny, prípadne ak na obrazovke nevidíte obraz, skúste použiť postup nižšie podľa konkrétneho problému.

Obraz na displeji je prázdny alebo nepoužiteľný

Ak na displeji nevidíte obraz, skúste použiť postup nižšie. Tento postup tiež môže pomôcť v prípade, že sa obraz na obrazovke opakovane zapína a vypína (bliká), ak sa zobrazujú vodorovné čiary (zrnenie) alebo ak je obraz skreslený (roztrhaný alebo zdeformovaný). 

Tento postup pravdepodobne nepomôže, ak sa problém vyskytuje len v jednej aplikácii. Ak k podobným problémom dochádza len v jednom okne či aplikácii, skontrolujte si dostupnosť aktualizácií u vývojára aplikácie alebo ho požiadajte o pomoc.

Skontrolujte pripojenia

Skontrolujte pripojenia k Macu a externým displejom:

 • Ak používate notebook Apple, skúste pripojiť jeho napájací adaptér.
 • Uistite sa, že je správne zapojený napájací kábel externého displeja a displej je zapnutý.
 • Ak používate Mac Pro (koniec roka 2013), uistite sa, že sú displeje pripojené k správnym portom.
 • Ak používate rozbočovač displeja, prepínacie zariadenie alebo prepínač KVM, skúste kábel videa displeja zapojiť priamo do Macu.
 • Odpojte kábel videa od Macu a potom ho znova zapojte, aby sa pripojenie obnovilo.
 • Ak používate adaptér videa, odpojte ho od Macu a potom ho znova zapojte, aby sa pripojenie obnovilo.
 • Ak na pripojenie displeja používate viac adaptérov videa (adaptéry sú „zreťazené“), skúste displej pripojiť len pomocou jedného adaptéra (ak je to možné). Niektoré adaptéry videa nemožno navzájom prepojiť. Adaptér mini DisplayPort/DVI napríklad nemožno pripojiť k adaptéru DVI/HDMI.
 • Ak displej podporuje rôzne pripojenia videa, overte funkčnosť iného pripojenia na displeji. Ak je to možné, overte funkčnosť iného displeja alebo iného adaptéra.
 • Skúste použiť iný kábel, o ktorom viete, že funguje. Overte si u výrobcu displeja, či používate ním odporúčaný kábel.
 • Reštartujte Mac s pripojeným displejom.

Rozpoznajte displej

Ak používate externý displej, uspite Mac a prebuďte ho, aby skontroloval pripojené displeje:

 1. Stlačením tlačidla napájania na počítači ho uspite. Môžete tiež vybrať menu Apple > Spať.
 2. Chvíľu počkajte a potom Mac prebuďte stlačením klávesu na klávesnici, prípadne kliknutím na myši alebo trackpade.

Ak používate viac displejov a na jednom z nich vidíte obraz, pripojené displeje tiež môžete skontrolovať pomocou nastavení displejov.

Upravte nastavenia videa

Ak sa na displeji nezobrazuje žiadny obraz, skúste upraviť jas alebo kontrast displeja. Ak sa obraz stále nezobrazuje alebo sa zobrazuje roztrhaný či zdeformovaný, skúste vybrať iné rozlíšenie videa v Systémových nastaveniach.

Úprava jasu

 • Ak používate displej Apple, stlačte kláves na zvýšenie jasu obrázok klávesu F2 na klávesnici Apple. Ak chcete upraviť jas sekundárneho displeja, stlačte kombináciu klávesov Control-F2.
 • Ak používate displej, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Apple, v dokumentácii dodanej s displejom skontrolujte, či nie je vybavený vstavanými ovládacími prvkami na úpravu jasu alebo kontrastu.

Zmena rozlíšenia displeja

 1. V menu Apple vyberte položku Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na ikonu Displeje.
 3. Kliknite na položku Predvolené pre displej. Ak sú uvedené viaceré rozlíšenia, vyberte jedno z nich spolu s obnovovacou frekvenciou. Ak sa displej po zmene rozlíšenia vypne, stlačením klávesu Esc zmenu odvolajte. 
  okno nastavení displejov

Ak rozlíšenie displeja nemôžete zmeniť, pretože nevidíte obraz, reštartujte Mac v bezpečnom režime a resetujte rozlíšenie displeja na predvolené hodnoty.

Ak spustenie v bezpečnom režime problém nevyrieši, resetujte pamäť NVRAM a radič SMC Macu, čím resetujete porty videa na Macu na predvolené hodnoty.

Skontrolujte softvér displeja od iných výrobcov

Ak displej funguje len pri spustení Macu v bezpečnom režime a máte nainštalovaný softvér displeja, overte si u vývojára softvéru dostupnosť aktualizácií alebo skúste softvér dočasne odinštalovať.

Obraz je skreslený alebo rozmazaný

Ak sa obrázky alebo text na displeji zobrazujú ako štvorčeky alebo rozmazane, skontrolujte položky nižšie.

Skontrolujte rozlíšenie displeja

Uistite sa, že rozlíšenie displeja je v Systémových nastaveniach nastavené na predvolenú hodnotu. Ak používate upravené rozlíšenie, obraz môže byť zväčšený, aby vyplnil displej. To môže spôsobiť, že obraz bude v niektorých aplikáciách rozmazaný.

 1. V menu Apple vyberte Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na ikonu Displeje.
 3. Vyberte položku Predvolené pre displej.
  okno nastavení displejov

Ak používate monitor alebo HD televízor pripojený pomocou kábla HDMI, pri nastavení displeja na režim televízie môžete spozorovať rozdiel v kvalite videa. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu videa, zistite, či displej nepodporuje nastavenie režimu monitora.

Displeje Retina

Ak používate aplikáciu, ktorá sa na displeji Retina zobrazuje v nízkom rozlíšení, skontrolujte si dostupnosť aktualizácie danej aplikácie. Väčšina aplikácií bola aktualizovaná, aby využili vyššiu hustotu pixelov na displejoch Retina.

Obrázky s nižším rozlíšením na niektorých webových stránkach môžu pri zobrazení na displeji Retina takisto vyzerať rozostrené. Displeje Retina majú totiž vyššiu hustotu pixelov a obrázky na niektorých webových stránkach nie sú na displeje Retina pripravené.

Obrázky nižšie napríklad na displeji Retina vyzerajú rôzne, ale na inom displeji sa zobrazujú rovnako. Dôvodom je, že obrázok pripravený na displeje Retina má vyššiu hustotu pixelov:

Štandardný obrázok Obrázok pripravený na displeje Retina

Problémy s kontrastom alebo farbami

Ak sa celý obraz na displeji zdá byť príliš tmavý alebo svetlý, môžete pomocou panela Displeje v Systémových nastaveniach alebo pomocou vstavaných ovládacích prvkov displeja upraviť jas a kontrast.

Upravte jas a kontrast

Ak chcete upraviť jas displeja Apple, stlačte kláves jasu obrázok klávesu F2 alebo kláves F2 na klávesnici. Jas tiež môžete upraviť pre jednotlivé pripojené displeje v časti Systémové nastavenia > Displeje.

Displeje, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Apple, majú niekedy ovládacie prvky jasu a farieb vstavané. Skontrolujte dokumentáciu displeja a zistite, či nemá vstavané ovládacie prvky.

Ak pripojíte displej, projektor alebo HD televízor pomocou kábla HDMI, pri nastavení displeja na režim televízie môžete spozorovať rozdiel v kvalite videa. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu videa, zistite, či zariadenie nepodporuje nastavenie režimu monitora.

Jednotlivé displeje tiež môžete nakalibrovať na tabe Farba v nastaveniach Displeje a optimalizovať tak farby a jas displeja.

Zobrazujú sa svetlé alebo tmavé pixely

Ak niektoré pixely na displeji vyzerajú príliš svetlo alebo tmavo, ďalšiu pomoc nájdete v týchto článkoch: 

Pripojenie displejov pomocou rozhrania Thunderbolt 3 (USB-C)

Adaptér Apple Thunderbolt 3 (USB-C)/Thunderbolt 2 umožňuje pripojiť k modelom Macu s portom Thunderbolt 3 (USB-C) staršie zariadenia, ktoré používajú rozhranie Thunderbolt (10 Gb/s) alebo Thunderbolt 2 (20 Gb/s). Pomocou tohto adaptéra by ste napríklad mali k MacBooku Pro pripojiť Apple Thunderbolt Display alebo úložné zariadenie od iného výrobcu s rozhraním Thunderbolt 2.

Tento adaptér nepodporuje pripojenia displejov Mini DisplayPort vrátane týchto adaptérov a displejov od spoločnosti Apple: 

 • Adaptér Apple Mini DisplayPort/Dual-Link DVI
 • Adaptér Apple Mini DisplayPort/DVI
 • Adaptér Apple Mini DisplayPort/VGA
 • Apple LED Cinema Display

Ak používate adaptér Thunderbolt 3 (USB-C)/Thunderbolt 2 na pripojenie kompatibilného displeja a na displeji sa nezobrazuje obraz, skúste adaptér odpojiť a znova zapojiť.

Získanie ďalšej pomoci

Ak ste vyskúšali tento postup, a displej stále nefunguje, požiadajte o ďalšiu pomoc podporu spoločnosti Apple

V prípade problémov, na ktoré sa nevzťahuje záruka alebo program AppleCare Protection Plan (APP), sa môžu za diagnostiku účtovať poplatky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: