Ak je externý displej tmavý alebo má nízke rozlíšenie

Ak Mac funguje, no obrazovka na pripojenom externom displeji je prázdna (bez videa) alebo displej nemôže používať najvyššie možné rozlíšenie či obnovovaciu frekvenciu, vyskúšajte tieto riešenia.

Kontrola pripojení

Uistite sa, že napájací kábel displeja a kábel videa sú na oboch koncoch riadne a správne pripojené. Prečítajte si viac o pripojení displeja k Macu.

Ak s káblom videa používate adaptér, musí adaptér podporovať rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu displeja. Adaptéry Thunderbolt a USB-C musia byť taktiež kompatibilné s režimom DisplayPort Alt Mode alebo s rozhraním Thunderbolt 3 či Thunderbolt 4. Ak nemáte istotu ohľadne adaptéra, skúste použiť iný adaptér alebo vymeňte kábel videa za kábel, ktorý adaptér nevyžaduje.

Ak je displej pripojený k notebooku Mac so zatvoreným krytom, uistite sa, že je Mac pripojený k napájaniu a používa externú klávesnicu a myš.

 


Zistenie, čo Mac podporuje

Displej bude tmavý, ak sa prekročí maximálny počet displejov, ktoré môže Mac používať súčasne. Tento limit sa líši v závislosti od modelu Macu.

Displej bude tmavý alebo bude používať nižšie rozlíšenie či obnovovaciu frekvenciu, ak ho nakonfigurujete tak, aby prekračoval maximálne rozlíšenie či obnovovaciu frekvenciu, ktoré môže používať váš Mac. Tieto limity sa líšia v závislosti od modelu Macu a od rozlíšenia a obnovovacej frekvencie ostatných pripojených displejov.

Ak chcete zistiť, koľko displejov a s akým rozlíšením a obnovovacou frekvenciou je možné pripojiť, pozrite si technické parametre svojho modelu Macu:

 


Rozpoznanie displeja

Ak Mac nedokáže rozpoznať displej, bude displej tmavý. Vykonaním jedného alebo viacerých z týchto krokov sa pokúste rozpoznať displej znova.

  • Odpojte displej od Macu a potom ho znova pripojte. Možno pomôže najskôr displej vypnúť.
  • Uspite Mac a potom ho zobuďte. Na notebookoch Mac môžete na niekoľko sekúnd zatvoriť kryt a potom ho znova otvoriť.
  • Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Displeje. Stlačením a podržaním klávesu Option zobrazte tlačidlo Rozpoznať displeje a potom naň kliknite.
  • Reštartujte Mac. Ak sa vám Mac nedarí reštartovať, vypnite ho stlačením a podržaním vypínača približne na 10 sekúnd. Potom ho znova zapnite stlačením a uvoľnením vypínača.

 


Povolenie pripojenia displeja

Pri pripájaní displeja k notebooku Mac s čipom Apple Silicon môže Mac požiadať o povolenie pripojenia tohto príslušenstva (displeja). Ak pripojenie nepovolíte, displej zostane tmavý. Prečítajte si viac o povolení pripojenia príslušenstva

 


Kontrola jasu displeja

Ak je displej tmavý, skontrolujte, či nie je znížený jeho jas.

  • Ak je výrobcom klávesnice a externého displeja spoločnosť Apple, môžete na zvýšenie jasu použiť kláves Zvýšiť jas  na klávesnici. Alebo vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a použite ovládací prvok na úpravu jasu, ktorý je tam k dispozícii.
  • Ak výrobcom externého displeja nie je spoločnosť Apple, je možné, že na úpravu jasu budete musieť použiť vstavané ovládacie prvky a systém menu. Ak to nemôžete urobiť a displej je tmavý, je možné, že displej nie je napájaný alebo nefunguje správne.

 


Aktualizácia softvéru

Softvér môže ovplyvniť detekciu displeja, kvalitu obrazu na displeji a možnosti rozlíšenia a obnovovacej frekvencie, ktoré sú pre displej k dispozícii.

  • Nainštalujte si najnovšie aktualizácie systému macOS, ktoré zaistia aj aktualizáciu firmvéru pre displeje od spoločnosti Apple.
  • Ak výrobcom displeja nie je spoločnosť Apple, uistite sa, že displej používa najnovší firmvér od výrobcu. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k displeju alebo na webovej stránke výrobcu.

 


Viac informácií

  • Ak nemáte istotu, že sa Mac zapína alebo spúšťa, prečítajte si, čo robiť, ak sa Mac nezapne.
  • Ak displej funguje, no jeho obraz je rozmazaný, skúste použiť iné rozlíšenie. Predvolené natívne rozlíšenie displeja môže byť ostrejšie ako upravené rozlíšenie. Niektoré displeje iných výrobcov majú vstavané ovládacie prvky, pomocou ktorých môžete upravovať ostrosť obrazu.

 


Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: