Informácie o obrazovkách, ktoré sa na Macu zobrazujú počas spúšťania

V tomto článku je uvedených niekoľko obrazoviek, ktoré sa môžu zobrazovať na displeji počas spúšťania Macu.

Spúšťacie obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od modelu Macu, operačného systému (macOS) a ďalších parametrov. Niektoré obrazovky, napríklad obrazovka so symbolom zákazu  alebo otáznikom, informujú o tom, že je nutné vyriešiť problém, aby sa spúšťanie Macu mohlo dokončiť. V prípade všetkých modelov Macu platí, že je spúšťanie dokončené, keď sa zobrazuje lišta Findera, plocha a Dock.

Symbol zákazu

Symbol zákazu

Prečiarknutý kruh znamená, že vybraný štartovací disk obsahuje operačný systém pre Mac, no nejde o systém macOS, ktorý by v príslušnom Macu bolo možné použiť. Na tento disk by ste mali znova nainštalovať systém macOS.

Otáznik

Priečinok, v ktorom bliká otáznik

Priečinok s otáznikom znamená, že vybraný štartovací disk nie je k dispozícii alebo neobsahuje operačný systém pre Mac. Prečítajte si, ako vyriešiť situáciu s blikajúcim otáznikom.

Prázdna obrazovka

Prázdna obrazovka  Prázdna sivá obrazovka

Je bežné, že sa počas spúšťania raz alebo viackrát zobrazí prázdna obrazovka. Môže byť čierna, sivá alebo modrá, prípadne môže byť pozadím obrázok na ploche. Ak sa po krátkom čase neobjaví obraz, uistite sa, že je displej zapnutý a pripojený a že má nastavený dostatočne vysoký jas.

Logo Apple, pod ktorým sa zobrazuje indikátor priebehu

Na Macu sa zobrazí logo Apple, keď sa nájde lokálny štartovací disk, čo je štartovací disk vstavaný v Macu alebo priamo k nemu pripojený. Ak sa žiadny nenájde, Mac sa pokúsi použiť sieťový štartovací disk (ak je nejaký k dispozícii). Počas spúšťania by sa mal zobrazovať indikátor priebehu alebo indikátor otáčajúci sa indikátor priebehu s logom Apple alebo bez neho. Túto obrazovku môže niekoľkokrát vystriedať prázdna obrazovka.

Pri aktualizácii alebo preinštalovaní systému macOS môže dokončenie tejto fázy trvať oveľa dlhšie. Počas inštalácie sa môže indikátor priebehu posúvať pomalšie a tiež sa môže na dlhšie časové úseky pozastaviť. Prečítajte si, čo robiť, ak sa zdá, že sa Mac počas inštalácie alebo bezprostredne po nej zasekol na tejto obrazovke.

Otáčajúca sa zemeguľa

   Zemeguľa s indikátorom priebehu

Keď sa používa sieťový štartovací disk, na Macu sa namiesto loga Apple zobrazuje otáčajúca sa zemeguľa. Otáčajúca sa zemeguľa sa zobrazuje aj pri spúšťaní z Obnovy macOS cez internet. Počas spúšťania by mal byť zobrazený indikátor priebehu alebo indikátor otáčajúci sa indikátor priebehu, namiesto ktorého sa môže niekoľkokrát zobraziť prázdna obrazovka.

Zemeguľa so symbolom výstrahy

Ikona zemegule so symbolom výstrahy

Keď sa Mac neúspešne pokúša o spustenie z Obnovy macOS cez internet, môže sa zobraziť symbol zemegule s výkričníkom. Je možné, že sa Mac nemôže pripojiť na internet alebo používa sieťovú konfiguráciu, ktorá nefunguje s Obnovou macOS. Vyskúšajte tieto riešenia:

  • Stlačením kombinácie klávesov Command-R pri spúšťaní skúste použiť vstavaný systém Obnovy macOS namiesto Obnovy macOS cez internet.
  • Pripojte sa na internet cez rozhranie Ethernet namiesto Wi-Fi alebo naopak.
  • Pripojte sa na internet z inej siete.
  • Skúste operáciu zopakovať neskôr, pretože problém môže byť len dočasný.

Ikona zámku

Ikona zámku, pod ktorou je zobrazené pole na zadanie hesla

Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, pri pokuse o spustenie z iného disku alebo zväzku, napríklad z externého disku alebo z Obnovy macOS, sa zobrazí ikona zámku. Pokračujte zadaním hesla firmvéru.

PIN kód zámku systému

Logo Apple, pod ktorým sa zobrazujú prázdne miesta na zadanie PIN kódu

Mac zobrazí výzvu na zadanie PIN kódu, keď bol na diaľku zamknutý pomocou služby Nájsť. Pokračujte zadaním štvorciferného alebo šesťciferného kódu.

Prihlasovacie okno

Ikona používateľa, pod ktorou je zobrazené pole na zadanie hesla

V prihlasovacom okne sa prihláste do Macu zadaním hesla svojho používateľského účtu. Ak je zapnutá funkcia FileVault, odomkne sa aj disk. Na pozadí sa môže zobraziť predvolený obrázok na ploche, ktorý sa po výbere účtu zmení na zvolený obrázok na ploche.

Symbol Thunderbolt, USB alebo FireWire

Veľký symbol Thunderbolt , USB  alebo FireWire  na obrazovke znamená, že Mac pracuje v režime cieľového disku.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: