Obrazovky, ktoré sa na Macu zobrazujú počas spúšťania

V tomto článku je uvedených niekoľko obrazoviek, ktoré sa môžu zobrazovať na displeji počas spúšťania Macu.

Spúšťacie obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od modelu Macu, operačného systému (macOS) a ďalších parametrov. Niektoré obrazovky, napríklad obrazovka s otáznikom alebo so symbolom zákazu , informujú o tom, že je nutné vyriešiť problém, aby sa spúšťanie Macu mohlo dokončiť.

U všetkých modelov Macu platí, že je spúšťanie dokončené, keď sa zobrazuje lišta Findera, plocha a Dock.

Symbol zákazu

Prečiarknutý kruh znamená, že vybraný štartovací disk obsahuje operačný systém pre Mac, no nejde o systém macOS, ktorý by v príslušnom Macu bolo možné použiť. Na tento disk by ste mali znova nainštalovať systém macOS.

Otáznik

Priečinok s otáznikom znamená, že vybraný štartovací disk nie je k dispozícii alebo neobsahuje operačný systém pre Mac. Prečítajte si, ako vyriešiť situáciu s blikajúcim otáznikom.

Prázdna obrazovka

Prázdna obrazovka

Je bežné, že sa počas spúšťania raz alebo viackrát zobrazí prázdna obrazovka. Pozadie môže byť čierne, sivé alebo modré, prípadne môže byť pozadím obrázok na ploche. Ak sa po krátkom čase neobjaví obraz, uistite sa, že je displej zapnutý a pripojený a že má nastavený dostatočne vysoký jas.

Ikona zámku

Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, pri pokuse o spustenie z iného disku alebo zväzku, napríklad z externého disku alebo z Obnovy macOS, sa zobrazí ikona zámku. Pokračujte zadaním hesla firmvéru.

PIN kód zámku systému

Mac zobrazí výzvu na zadanie PIN kódu, keď je vzdialene zamknutý prostredníctvom režimu Stratené v rámci služby Nájsť môj Mac. Pokračujte zadaním štvorciferného alebo šesťciferného kódu.

Prihlasovacie okno

V prihlasovacom okne sa prihláste do Macu zadaním hesla svojho používateľského účtu. Ak je zapnutá funkcia FileVault, odomkne sa aj disk. Na pozadí sa môže zobraziť predvolený obrázok na ploche, ktorý sa po výbere účtu zmení na zvolený obrázok na ploche.

Symbol Thunderbolt, USB alebo FireWire

Veľký symbol Thunderbolt , USB  alebo FireWire  na obrazovke znamená, že Mac pracuje v režime cieľového disku.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: