Používanie externých monitorov s Macom

Prečítajte si, ako k Macu pripojiť ďalší displej a ako vybrať spôsob spoločného fungovania displejov.

Všetky vaše displeje sa môžu navzájom zrkadliť alebo si môžete rozšíriť pracovný priestor o rôzne aplikácie a okná na každom displeji. Ak s notebookom Mac používate externý displej, môžete pracovať aj v režime zatvoreného displeja.

Kontrola požiadaviek

 • Skontrolujte porty Macuzistite, či potrebujete adaptér.
 • Zistite, koľko displejov váš Mac podporuje: Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac, kliknite na položku Podpora a potom na položku Špecifikácie. Na webovej stránke, ktorá sa zobrazí, je v časti Podpora videa uvedený počet displejov, ktoré váš Mac podporuje.

Používanie režimu rozšírenej plochy

MacBook a externý displej s použitím režimu rozšírenej plochy

Pracovný priestor si môžete maximalizovať s použitím režimu rozšírenej plochy, ktorý vám umožní pracovať s aplikáciami a oknami zväčšenými na celú obrazovku na každom monitore. Potom môžete prostredníctvom funkcie Mission Control usporiadať aplikácie a okná na obrazovkách. Ak máte Dock umiestnený v dolnej časti obrazovky, zobrazí sa na každom displeji, keď presuniete ukazovateľ na spodný okraj displeja.

Zapnutie režimu rozšírenej plochy

 1. Uistite sa, že je externý displej zapnutý a pripojený k Macu.
 2. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje.
 3. Kliknite na tab Rozmiestnenie.
 4. Uistite sa, že políčko Zrkadliť displeje nie je zaškrtnuté.

Usporiadanie displejov alebo zmena primárneho displeja

Aby ste mohli posúvať aplikácie a okná medzi displejmi jedným súvislým pohybom, usporiadajte si displeje tak, ako ich máte rozmiestnené na stole. Môžete tiež zmeniť primárny displej – ten, na ktorom sa najskôr zobrazujú ikony plochy a okná aplikácií. 

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje.
 2. Kliknite na tab Rozmiestnenie.
 3. Ak chcete zmeniť umiestnenie displeja, potiahnite ho na požadované miesto. Počas presúvania sa okolo displeja zobrazuje červený okraj.
 4. Ak chcete ako primárny nastaviť iný displej, potiahnite lištu na príslušný displej.
   Tab Rozmiestnenie v časti Displeje v menu Systémové nastavenia

Používanie zrkadlenia videa

Vďaka zrkadleniu videa sa na všetkých displejoch zobrazujú tie isté aplikácie a okná.

MacBook a externý displej s nastaveným režimom Zrkadliť displeje

Zapnutie zrkadlenia videa

 1. Uistite sa, že je externý displej zapnutý a pripojený k Macu.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Displeje a potom kliknite na tab Rozmiestnenie.
 3. Uistite sa, že políčko Zrkadliť displeje je zaškrtnuté.

Tab Rozmiestnenie v časti Displeje v menu Systémové nastavenia s povolenou funkciou Zrkadliť displeje

Používanie technológie AirPlay

Pomocou Apple TV môžete zrkadliť celú obrazovku Macu na televízore alebo používať televízor ako samostatný displej. Ak chcete zapnúť technológiu AirPlay, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že je televízor zapnutý.
 2. Na lište vyberte menu AirPlay a potom vyberte príslušné zariadenie Apple TV. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na Macu. 
 3. Zrkadlenie displeja alebo používanie televízora ako samostatného displeja:
  • Ak chcete zrkadliť displej, vyberte menu AirPlay a potom vyberte položku Zrkadliť vstavaný displej.
  • Ak chcete používať televízor ako samostatný displej, vyberte menu AirPlay a potom vyberte možnosť Použiť ako samostatný displej.
 4. Ak chcete technológiu AirPlay vypnúť, vyberte menu AirPlay a potom vyberte možnosť Vypnúť AirPlay.

Ak sa menu AirPlay na lište nezobrazuje, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Displeje a potom zaškrtnite políčko Ak sú možnosti zrkadlenia dostupné, zobraziť ich v lište. 

Prečítajte si viac o tom, ako z Macu odosielať videosignál prostredníctvom technológie AirPlay.

Dátum zverejnenia: