Používanie externých monitorov s Macom

Prečítajte si, ako k Macu pripojiť ďalší displej a ako vybrať spôsob spoločného fungovania displejov.

MacBook Pro a displej Pro Display XDR so zobrazenou plochou systému macOS

Kontrola podpory displeja

V závislosti od modelu Macu môžete pripojiť jeden alebo viac externých displejov. Ak chcete zistiť, koľko externých displejov váš Mac podporuje, pozrite si jeho technické parametre: 

 1. Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac.
 2. Kliknite na tab Podpora.
 3. Kliknite na Špecifikácie.
 4. Na webovej stránke, ktorá sa zobrazí, je v časti Podpora videa alebo Grafika uvedený počet displejov, ktoré váš Mac podporuje.

Ak používate Mac s čipom Apple Silicon, môžete k Macu pripojiť jeden externý displej pomocou jedného z portov Thunderbolt/USB 4. Dokovacie stanice nezvyšujú počet displejov, ktoré je možné pripojiť ako rozšírenú plochu. Na Macu mini (M1, 2020) môžete druhý displej pripojiť k HDMI portu.


Pripojenie displeja

Pripojte displej k napájaniu a potom k Macu. Skontrolujte porty Macuzistite, či potrebujete adaptér.


Zmena možností zobrazenia

Po pripojení displeja môžete zvoliť rozšírenie pracovnej plochy alebo zrkadlenie displejov.

Používanie režimu rozšírenej plochy

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Displeje.
 2. Kliknite na tab Rozmiestnenie.
 3. Uistite sa, že políčko Zrkadliť displeje nie je zaškrtnuté.
 4. Usporiadajte si displeje tak, aby zodpovedali fyzickému rozmiestneniu na stole. Ak chcete zmeniť umiestnenie displeja, potiahnite ho na požadované miesto. Počas presúvania sa okolo displeja zobrazuje červený okraj.
 5. Ak chcete ako primárny nastaviť iný displej, potiahnite lištu na príslušný displej. Primárny displej je ten, na ktorom sa ako na prvom zobrazujú ikony pracovnej plochy a okná apiek.
  Tab Rozmiestnenie v časti Displeje v Systémových nastaveniach

Zrkadlenie displejov

 1. Uistite sa, že je externý displej zapnutý a pripojený k Macu.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a potom na tab Rozmiestnenie.
 3. Uistite sa, že políčko Zrkadliť displeje je zaškrtnuté.
  Tab Rozmiestnenie v časti Displeje v Systémových nastaveniach s povolenou funkciou Zrkadliť displeje

Používanie technológie AirPlay

S použitím Apple TV môžete televízor používať ako samostatný displej pre Mac. Prečítajte si, ako používať AirPlay na zrkadlenie alebo rozšírenie displeja Macu.


Dátum zverejnenia: