Pripojenie zariadenia k Macu pomocou rozhrania HDMI

K počítačom Mac možno pomocou kábla alebo adaptéra HDMI pripojiť televízor, displej alebo iné zariadenie HDMI.

2021-mbp-14-svr-rs-closed

Pripojenie zariadenia HDMI

Počítače Mac s niektorým z nasledujúcich portov sa môžu pripájať k zariadeniam s rozhraním HDMI:

Zistite, aké porty na Macu máte

Kontrola technických parametrov

Počítače Mac so vstavaným portom HDMI podporujú tieto parametre obrazu a zvuku:

 • Kvalitu až 8K pri obnovovacej frekvencii 60 Hz na kompatibilných modeloch Macu.

 • Kvalitu až 4K pri obnovovacej frekvencii 240 Hz na kompatibilných modeloch Macu.

 • Kvalitu až 4K pri obnovovacej frekvencii 60 Hz na kompatibilných modeloch Macu.

 • Kvalitu až 4K pri obnovovacej frekvencii 30 Hz na kompatibilných modeloch Macu.

 • 8-kanálový 24-bitový zvuk s frekvenciou vzorkovania 192 kHz, Dolby Surround 5.1 a tradičné stereo.

  • Niektoré počítače Mac s portmi HDMI nepodporujú multikanálový zvuk. Pozrite si technické parametre svojho Macu.

 • Prehrávanie obsahu so šifrovaním HDCP z iTunes a prehrávača QuickTime Player (verzie 10). Safari v systéme macOS Sierra alebo novšom tiež podporuje prehrávanie so šifrovaním HDCP, ak webová stránka využíva HTML5, obsah podporuje FairPlay Streaming a poskytuje sa cez Media Source Extensions alebo HTTP Live Streaming. Na prehrávanie obsahu HDCP na externom displeji sa vyžaduje displej kompatibilný s funkciou HDCP.

 • HDR na kompatibilných modeloch Macu.

Ak používate adaptér, v jeho špecifikáciách nájdete informácie o podporovanom rozlíšení a ďalšie podrobnosti.

Kvalita až 8K pri obnovovacej frekvencii 60 Hz

Displej s rozlíšením až 8K pri obnovovacej frekvencii 60 Hz môžete k portu HDMI pripojiť na týchto modeloch Macu:

 • MacBook Pro s čipom M2 Pro, M3 Pro, M2 Max alebo M3 Max uvedený na trh v roku 2023 alebo neskôr

 • Mac mini s čipom M2 Pro uvedený na trh v roku 2023

 • Mac Studio uvedený na trh v roku 2023

 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2023

Kvalita až 4K pri obnovovacej frekvencii 240 Hz

Displej s rozlíšením až 4K pri obnovovacej frekvencii 240 Hz môžete k portu HDMI pripojiť na týchto modeloch Macu:

 • MacBook Pro s čipom M2 Pro, M3 Pro, M2 Max alebo M3 Max uvedený na trh v roku 2023 alebo neskôr

 • Mac mini s čipom M2 Pro uvedený na trh v roku 2023

 • Mac Studio uvedený na trh v roku 2023

 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2023

Adaptéry nie sú pre tieto rozlíšenia a obnovovacie frekvencie podporované. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak displeje pripojíte priamo k Macu.

Kvalita až 4K pri obnovovacej frekvencii 60 Hz

Displej s rozlíšením až 4K pri obnovovacej frekvencii 60 Hz môžete k portu HDMI pripojiť na týchto modeloch Macu:

 • Mac Studio uvedený na trh v roku 2022 alebo neskôr

 • Mac mini uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr

 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2019 alebo neskôr

 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2021 alebo neskôr

Kvalita až 4K pri obnovovacej frekvencii 30 Hz

Displej s rozlíšením až 4K pri obnovovacej frekvencii 30 Hz môžete k portu HDMI pripojiť na týchto modeloch Macu:

 • Mac mini uvedený na trh v rokoch 2012 až 2014

 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2013

 • MacBook Pro uvedený na trh v rokoch 2012 až 2015

Ak displej HDMI nie je rozpoznaný

Zistite, čo robiť, ak Mac nerozpozná HDTV, displej alebo iné zariadenie HDMI po jeho pripojení.

Ak sa na displeji nezobrazuje celý obraz

Ak obraz na televízore HDTV alebo displeji presahuje okraje obrazovky, opravte overscan alebo underscan na televízore alebo projektore. Posuvník underscanu sa zobrazuje len pri niektorých konfiguráciách a rozlíšeniach.

Ak Mac pri prehrávaní alebo pozastavení videa prejde do režimu spánku, môže sa zobraziť chyba HDCP. Ukončite apku prehrávajúcu video a znova ju otvorte.

Ak zariadenie HDMI neprijíma zvuk

Ak zariadenie HDMI neprijíma z Macu zvuk:

 • Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Zvuk. Na paneli Výstup skontrolujte, či je vybrané zariadenie HDMI.

 • Ak sa pripájate pomocou Macu mini, odpojte zvukové zariadenie zapojené do konektora slúchadiel počítača.

Ak sa displej neočakávane vypína

Ak sa displej nezapína alebo nevypína, alebo ak sa zapína alebo vypína neočakávane, skúste v nastaveniach displeja zapnúť alebo vypnúť funkciu HDMI-CEC.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Kontaktujte príslušného dodávateľa, ktorý vám poskytne viac informácií.

Dátum zverejnenia: