Identifikácia iMacu

Zistite, ako nájdete sériové číslo a ďalšie informácie, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať váš iMac.

Vyhľadanie sériového čísla, identifikátora modelu a výrobného čísla

Sériové číslo a ďalšie identifikátory svojho iMacu nájdete v systéme macOS, na šasi počítača a na jeho balení.

V okne O tomto počítači Mac

Sériové číslo a informácie o modeli svojho počítača vo väčšine verzií systému macOS nájdete v okne O tomto počítači Mac.

Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. V okne, ktoré sa zobrazí, je uvedený názov modelu vášho počítača (napríklad iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015) a jeho sériové číslo. Pomocou sériového čísla potom môžete skontrolovať svoje dostupné možnosti servisu a podpory alebo vyhľadať technické špecifikácie pre svoj model.

Na získanie ďalších informácií môžete použiť aj identifikátor modelu svojho počítača. V okne O tomto počítači Mac kliknite na položku Správa o systéme. V okne systémových informácií, ktoré sa otvorí, vyhľadajte identifikátor modelu v časti Prehľad hardvéru. Potom pomocou identifikátora nižšie vyhľadajte svoj iMac.

Na šasi svojho iMacu

Sériové číslo vášho iMacu je vytlačené na jeho šasi. Ak ho chcete nájsť, vypnite svoj iMac a odpojte všetky pripojené káble, aby ste s ním mohli bezpečne manipulovať. Potom jemne položte počítač čelnou stranou nadol na jemný čistý uterák alebo tkaninu.

Sériové číslo sa spolu s čiarovým kódom a regulačnými označeniami nachádza na spodnej strane základne (alebo na podstave) iMacu.

Na pôvodnom balení počítača alebo na príjmovom doklade

Ak ešte máte pôvodné balenie svojho iMacu, sériové číslo nájdete na štítku s čiarovým kódom na škatuli.

Na balení sa nachádza aj výrobné číslo Apple, napríklad MK452xx/A. Porovnajte toto číslo so zoznamom nižšie a vyhľadajte tak model svojho iMacu. 
Výraz „xx“ pred lomkou vo výrobných číslach Apple zodpovedá premenným, ktoré sa líšia podľa krajiny alebo oblasti.

Sériové číslo, číslo modelu a detaily konfigurácie vášho iMacu sa môžu nachádzať aj na príjmovom doklade alebo faktúre.

Modely iMacu

Kliknutím na príslušný model zobrazíte technické špecifikácie.

2017

   


iMac (21,5-palcový, 2017)

Identifikátor modelu: 
iMac18,1

Výrobné číslo: 
MMQA2xx/A


iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)

Identifikátor modelu: 
iMac18,2

Výrobné číslo: 
MNDY2xx/A
MNE02xx/A


iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)

Identifikátor modelu: 
iMac18,3

Výrobné číslo: 
MNE92xx/A
MNEA2xx/A
MNED2xx/A

2015

   

iMac
iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)

Identifikátor modelu: 
iMac16,1

Výrobné číslo: 
MK142xx/A
MK442xx/A

iMac
iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)

Identifikátor modelu:
iMac16,2

Výrobné číslo:
MK452xx/A

iMac
iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)

Identifikátor modelu:
iMac15,1

Výrobné číslo:
MF885xx/A

iMac
iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)

Identifikátor modelu:
iMac17,1

Výrobné číslo:
MK462xx/A
MK472xx/A
MK482xx/A

2014

  

iMac
iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)

Identifikátor modelu:
iMac14,4

Výrobné číslo: 
MF883xx/A
MG022xx/A

iMac
iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)

Identifikátor modelu: 
iMac15,1

Výrobné číslo: 
MF886xx/A

2013

  

iMac
iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)

Identifikátor modelu: 
iMac14,1

Výrobné číslo: 
ME086xx/A
ME087xx/A

iMac
iMac (27-palcový, koniec roka 2013)

Identifikátor modelu: 
iMac14,2

Výrobné číslo: 
ME086xx/A
ME088xx/A

2012

  

iMac
iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)

Identifikátor modelu: 
iMac13,1

Výrobné číslo: 
MD093xx/A
MD094xx/A

iMac
iMac (27-palcový, koniec roka 2012)

Identifikátor modelu: 
iMac13,2

Výrobné číslo: 
MD095xx/A
MD096xx/A

2011

  

iMac
iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)

Identifikátor modelu: 
iMac12,1

Výrobné číslo: 
MC309xx/A
MC812xx/A

iMac
iMac (27-palcový, polovica roka 2011)

Identifikátor modelu: 
iMac12,2

Výrobné číslo: 
MC813xx/A
MC814xx/A

2010

  

iMac
iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)

Identifikátor modelu: 
iMac11,2

Výrobné číslo: 
MC508xx/A
MC509xx/A

iMac
iMac (27-palcový, polovica roka 2010)

Identifikátor modelu: 
iMac11,3

Výrobné číslo: 
MC510xx/A
MC511xx/A

2009

  

iMac
iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)

Identifikátor modelu: 
iMac9,1

Výrobné číslo: 
MB417xx/A
MC019xx/A

iMac
iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)

Identifikátor modelu: 
iMac9,1

Výrobné číslo: 
MB418xx/A
MB419xx/A

iMac
iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)

Identifikátor modelu: 
iMac10,1

Výrobné číslo: 
MB950xx/A
MC413xx/A

 

iMac
iMac (27-palcový, koniec roka 2009)

Identifikátor modelu: 
iMac10,1

Výrobné číslo: 
MB952xx/A
MB953xx/A

 

Dátum zverejnenia: