Identifikácia modelu iMacu

Na základe týchto informácií môžete zistiť, ktorý iMac máte a z ktorej fázy vývoja iMacu pochádza.

Mac poskytuje viacero nástrojov, ktoré vám pomôžu pri jeho identifikácii. Najjednoduchšie je použiť funkciu O tomto počítači Mac, ktorá je k dispozícii po výbere možnosti O tomto počítači Mac v menu Apple () v ľavom hornom rohu obrazovky. Ďalšou možnosťou je apka Informácie o systéme. Zistite, ako pomocou týchto nástrojov identifikovať Mac.

Ak Mac nemáte so sebou alebo ak sa nespustí, použite namiesto toho niektoré z nasledujúcich riešení:

  • Vyhľadajte sériové číslo, ktoré je vytlačené na spodnej strane Macu vedľa regulačných označení. Nachádza sa aj na pôvodnom balení vedľa štítka s čiarovým kódom. Toto sériové číslo potom môžete zadať na stránke kontroly nároku na servis a podporu a vyhľadať tak svoj model.
  • Na pôvodnom balení sa môže nachádzať aj výrobné číslo Apple, napríklad MMQA2xx/A (kde xx je premenná, ktorá sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti). Svoj model môžete vyhľadať tak, že v zozname uvedenom nižšie nájdete výrobné číslo Apple.

Zoznam modelov iMacu

Modely iMacu sú usporiadané podľa roku, v ktorom boli uvedené, zoradené od najnovšieho. Po kliknutí na názvy jednotlivých modelov sa zobrazia ich podrobné technické špecifikácie alebo budete môcť zobraziť príslušnú používateľskú príručku. 

V modeloch iMacu uvedených na trh v roku 2015 alebo neskôr je možné používať najnovšiu verziu systému macOS. Pri modeloch spred roku 2015 je uvedený posledný kompatibilný operačný systém.

2021

iMac (24-palcový, M1, 2021)
Porty: Dva porty Thunderbolt/USB 4, dva porty USB 3
Farby: Strieborná, ružová, modrá, zelená, fialová, oranžová, žltá
Identifikátor modelu: iMac21,1
Výrobné čísla: MGPC3xx/A, MGPD3xx/A, MGPF3xx/A, MGPG3xx/A, MGPH3xx/A, MGPJ3xx/A, MGPK3xx/A, MGPL3xx/A, MGPM3xx/A, MGPN3xx/A, MGPP3xx/A, MGPQ3xx/A, MGPR3xx/A, MGPT3xx/A
Technické špecifikácie: iMac (24-palcový, M1, 2021) 
Používateľská príručka: iMac (24-palcový, M1, 2021)


iMac (24-palcový, M1, 2021)
Porty: Dva porty Thunderbolt/USB 4
Farby: Strieborná, ružová, modrá, zelená
Identifikátor modelu: iMac21,2
Výrobné čísla: MGTF3xx/a, MJV83xx/a, MJV93xx/a, MJVA3xx/a
Technické špecifikácie: iMac (24-palcový, M1, 2021) 
Používateľská príručka: iMac (24-palcový, M1, 2021)


2020

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)
Identifikátor modelu: iMac20,1, iMac20,2
Výrobné čísla: MXWT2xx/A, MXWU2xx/A, MXWV2xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)


2019

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)
Identifikátor modelu: iMac19,1
Výrobné čísla: MRQYxx/A, MRR0xx/A, MRR1xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)

iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019)
Identifikátor modelu: iMac19,2
Výrobné čísla: MRT3xx/A, MRT4xx/A, MHK23xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019)
Používateľská príručka: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019)


2017

iMac Pro
Identifikátor modelu: iMacPro1,1
Výrobné čísla: MQ2Y2xx/A, MHLV3xx/A
Technické špecifikácie: iMac Pro (2017)
Používateľská príručka: iMac Pro (2017)

 

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)
Identifikátor modelu: iMac18,3
Výrobné čísla: MNE92xx/A, MNEA2xx/A, MNED2xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)


iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
Identifikátor modelu: iMac18,2
Výrobné čísla: MNDY2xx/A, MNE02xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
Používateľská príručka: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)

iMac (21,5-palcový, 2017)
Identifikátor modelu: iMac18,1
Výrobné čísla: MMQA2xx/A, MHK03xx/A
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, 2017)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, 2017)


2015

iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac17,1
Výrobné čísla: MK462xx/A, MK472xx/A, MK482xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)

iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac16,2
Výrobné čísla: MK452xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)

iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac16,1
Výrobné čísla: MK142xx/A, MK442xx/A
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)

 

iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac15,1
Výrobné čísla: MF885xx/A
Technické špecifikácie: iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)


2014


iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
Identifikátor modelu: iMac15,1
Výrobné číslo: MF886xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS Big Sur 11.6.2
Technické špecifikácie: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)


iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)
Identifikátor modelu: iMac14,4
Výrobné číslo: MF883xx/A, MG022xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS Big Sur 11.6.2
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)


2013


iMac (27-palcový, koniec roka 2013)
Identifikátor modelu: iMac14,2
Výrobné číslo: ME086xx/A, ME088xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS Catalina 10.15.7
Technické špecifikácie: iMac (27-palcový, koniec roka 2013)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, koniec roka 2013)


iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
Identifikátor modelu: iMac14,1
Výrobné číslo: ME086xx/A, ME087xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS Catalina 10.15.7
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)


2012


iMac (27-palcový, koniec roka 2012)
Identifikátor modelu: iMac13,2
Výrobné číslo: MD095xx/A, MD096xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS Catalina 10.15.7
Technické špecifikácie: iMac (27-palcový, koniec roka 2012)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, koniec roka 2012)


iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)
Identifikátor modelu: iMac13,1
Výrobné číslo: MD093xx/A, MD094xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS Catalina 10.15.7
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)


2011


iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
Identifikátor modelu: iMac12,2
Výrobné číslo: MC813xx/A, MC814xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, polovica roka 2011)


iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
Identifikátor modelu: iMac12,1
Výrobné číslo: MC309xx/A, MC812xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)


2010


iMac (27-palcový, polovica roka 2010)
Identifikátor modelu: iMac11,3
Výrobné číslo: MC510xx/A, MC511xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: iMac (27-palcový, polovica roka 2010)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, polovica roka 2010)


iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)
Identifikátor modelu: iMac11,2
Výrobné číslo: MC508xx/A, MC509xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)


2009


iMac (27-palcový, koniec roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac10,1
Výrobné číslo: MB952xx/A, MB953xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: iMac (27-palcový, koniec roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, koniec roka 2009)


iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac10,1
Výrobné číslo: MB950xx/A, MC413xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)

 


iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac9,1
Výrobné číslo: MB418xx/A, MB419xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan 10.11.6
Technické špecifikácie: iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)


iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac9,1
Výrobné číslo: MB417xx/A, MC019xx/A
Posledný kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan 10.11.6
Technické špecifikácie: iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)

Dátum zverejnenia: