Identifikácia modelu iMacu

Na základe týchto informácií môžete zistiť, ktorý iMac máte a z ktorej fázy vývoja iMacu pochádza.

Mac poskytuje viacero nástrojov, ktoré vám pomôžu pri jeho identifikácii. Najjednoduchšie je použiť funkciu O tomto počítači Mac, ktorá je k dispozícii po výbere možnosti O tomto počítači Mac v menu Apple () v ľavom hornom rohu obrazovky. Ďalšou možnosťou je aplikácia Informácie o systéme. Zistite, ako pomocou týchto nástrojov identifikovať Mac.

Ak Mac nemáte so sebou alebo ak sa nespustí, použite namiesto toho niektoré z nasledujúcich riešení:

  • Vyhľadajte sériové číslo, ktoré je vytlačené na spodnej strane Macu vedľa regulačných označení. Nachádza sa aj na pôvodnom balení vedľa štítka s čiarovým kódom. Toto sériové číslo potom môžete zadať na stránke kontroly nároku na servis a podporu a vyhľadať tak svoj model.
  • Na pôvodnom balení sa môže nachádzať aj výrobné číslo Apple, napríklad MMQA2xx/A (kde xx je premenná, ktorá sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti). Svoj model môžete vyhľadať tak, že v zozname uvedenom nižšie nájdete jeho výrobné číslo Apple.

Zoznam modelov iMacu

Modely iMacu sú usporiadané podľa roku, v ktorom boli uvedené, zoradené od najnovšieho. Po kliknutí na názvy jednotlivých modelov sa zobrazia ich podrobné technické parametre alebo budete môcť zobraziť príslušnú používateľskú príručku. 

Modely iMacu z roku 2012 a novšie môžu používať najnovšiu verziu systému macOS. Pri modeloch spred roku 2012 je uvedený najnovší kompatibilný operačný systém.

2020

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)
Identifikátor modelu: iMac20,1, iMac20,2
Výrobné čísla: MXWT2xx/A, MXWU2xx/A, MXWV2xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)

 


2019

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)
Identifikátor modelu: iMac19,1
Výrobné čísla: MRQYxx/A, MRR0xx/A, MRR1xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)

 

iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019)
Identifikátor modelu: iMac19,2
Výrobné čísla: MRT3xx/A, MRT4xx/A, MHK23xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019)
Používateľská príručka: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019)

 

2017

iMac Pro
Identifikátor modelu: iMacPro1,1
Výrobné čísla: MQ2Y2xx/A, MHLV3xx/A
Technické parametre: iMac Pro (2017)
Používateľská príručka: iMac Pro (2017)

 

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)
Identifikátor modelu: iMac18,3
Výrobné čísla: MNE92xx/A, MNEA2xx/A, MNED2xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)

 


iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
Identifikátor modelu: iMac18,2
Výrobné čísla: MNDY2xx/A, MNE02xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
Používateľská príručka: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)

 

iMac (21,5-palcový, 2017)
Identifikátor modelu: iMac18,1
Výrobné čísla: MMQA2xx/A, MHK03xx/A
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, 2017)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, 2017)

 

 

2015

iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac17,1
Výrobné čísla: MK462xx/A, MK472xx/A, MK482xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)

 

iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac16,2
Výrobné čísla: MK452xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)

 

iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac16,1
Výrobné čísla: MK142xx/A, MK442xx/A
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)

 

iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
Identifikátor modelu: iMac15,1
Výrobné čísla: MF885xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)

 

2014


iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
Identifikátor modelu: iMac15,1
Výrobné číslo: MF886xx/A
Technické parametre: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
Používateľská príručka: iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)

 


iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)
Identifikátor modelu: iMac14,4
Výrobné číslo: MF883xx/A, MG022xx/A
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)

 

2013


iMac (27-palcový, koniec roka 2013)
Identifikátor modelu: iMac14,2
Výrobné číslo: ME086xx/A, ME088xx/A
Technické parametre: iMac (27-palcový, koniec roka 2013)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, koniec roka 2013)

 


iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
Identifikátor modelu: iMac14,1
Výrobné číslo: ME086xx/A, ME087xx/A
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013)
 

 

2012


iMac (27-palcový, koniec roka 2012)
Identifikátor modelu: iMac13,2
Výrobné číslo: MD095xx/A, MD096xx/A
Technické parametre: iMac (27-palcový, koniec roka 2012)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, koniec roka 2012)

 


iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)
Identifikátor modelu: iMac13,1
Výrobné číslo: MD093xx/A, MD094xx/A
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012)

 

2011


iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
Identifikátor modelu: iMac12,2
Výrobné číslo: MC813xx/A, MC814xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické parametre: iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, polovica roka 2011)

 


iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
Identifikátor modelu: iMac12,1
Výrobné číslo: MC309xx/A, MC812xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)

 

2010


iMac (27-palcový, polovica roka 2010)
Identifikátor modelu: iMac11,3
Výrobné číslo: MC510xx/A, MC511xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické parametre: iMac (27-palcový, polovica roka 2010)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, polovica roka 2010)

 


iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)
Identifikátor modelu: iMac11,2
Výrobné číslo: MC508xx/A, MC509xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)

 

2009


iMac (27-palcový, koniec roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac10,1
Výrobné číslo: MB952xx/A, MB953xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické parametre: iMac (27-palcový, koniec roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (27-palcový, koniec roka 2009)

 


iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac10,1
Výrobné číslo: MB950xx/A, MC413xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické parametre: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)

 


iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac9,1
Výrobné číslo: MB418xx/A, MB419xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan 10.11.6
Technické parametre: iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)

 


iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
Identifikátor modelu: iMac9,1
Výrobné číslo: MB417xx/A, MC019xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan 10.11.6
Technické parametre: iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
Používateľská príručka: iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)

 

Dátum zverejnenia: