Identifikovanie MacBooku

Zistite, ako nájdete sériové číslo a ďalšie informácie, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať váš MacBook.

Tento článok je o MacBooku. Podobné články sú k dispozícii aj pre MacBook Air a MacBook Pro.

Vyhľadanie sériového čísla, identifikátora modelu a výrobného čísla

Sériové číslo a ostatné identifikátory svojho MacBooku nájdete v systéme macOS, na šasi počítača a na jeho balení.

Sériové číslo a informácie o modeli svojho počítača vo väčšine verzií systému macOS nájdete v okne O tomto počítači Mac. Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. V okne, ktoré sa zobrazí, je uvedený názov modelu počítača (napríklad MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016) a jeho sériové číslo. Pomocou tohto sériového čísla potom môžete skontrolovať svoje dostupné možnosti servisu a podpory alebo vyhľadať špecifikácie pre svoj model. Na získanie ďalších informácií môžete použiť aj identifikátor modelu svojho počítača. V okne O tomto počítači Mac kliknite na položku Hlásenie o systéme. V okne systémových informácií, ktoré sa otvorí, vyhľadajte identifikátor modelu v časti Prehľad hardvéru. Pomocou identifikátora potom nižšie vyhľadajte svoj MacBook.

Sériové číslo a informácie o modeli svojho počítača vo väčšine verzií systému macOS nájdete v okne O tomto počítači Mac.

Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. V okne, ktoré sa zobrazí, je uvedený názov modelu počítača (napríklad MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016) a jeho sériové číslo. Pomocou sériového čísla potom môžete skontrolovať svoje dostupné možnosti servisu a podpory alebo vyhľadať technické špecifikácie pre svoj model.

Na získanie ďalších informácií môžete použiť aj identifikátor modelu svojho počítača. V okne O tomto počítači Mac kliknite na položku Hlásenie o systéme. V okne systémových informácií, ktoré sa otvorí, vyhľadajte identifikátor modelu v časti Prehľad hardvéru. Pomocou identifikátora potom nižšie vyhľadajte svoj MacBook.

Na šasi MacBooku

Zatvorte MacBook a otočte ho spodnou stranou nahor. Sériové číslo sa nachádza na spodnej strane počítača vedľa regulačných označení.

Na pôvodnom balení počítača alebo na príjmovom doklade

Ak stále máte pôvodné balenie svojho MacBooku, sériové číslo sa nachádza na štítku s čiarovým kódom na škatuli.

Na balení sa nachádza aj výrobné číslo Apple, napríklad MLH72xx/A. Porovnajte toto číslo so zoznamom nižšie a vyhľadajte v ňom svoj model MacBooku. 
Výraz „xx“ pred lomkou vo výrobných číslach Apple zodpovedá premenným, ktoré sa líšia podľa krajiny alebo oblasti.

Sériové číslo, číslo modelu a detaily o konfigurácii vášho MacBooku sa môže zobraziť aj na príjmovom doklade alebo faktúre.

Modely MacBookov

Kliknutím na príslušný model zobrazíte technické špecifikácie.

2017

   


MacBook (Retina, 12-palcový, 2017)

Identifikátor modelu: 
MacBook10,1

Výrobné čísla:
MNYF2XX/A
MNYG2XX/A
MNYH2XX/A
MNYJ2XX/A
MNYK2XX/A
MNYL2XX/A
MNYM2XX/A
MNYN2XX/A

2016


MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016)

Identifikátor modelu: 
MacBook9,1

Výrobné čísla:
MLH72xx/A
MLH82xx/A
MLHA2xx/A
MLHC2xx/A
MLHE2xx/A
MLHF2xx/A
MMGL2xx/A
MMGM2xx/A

2015


MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015)

Identifikátor modelu: 
MacBook8,1

Výrobné čísla: 
MF855xx/A
MF865xx/A
MJY32xx/A
MJY42xx/A
MK4M2xx/A
MK4N2xx/A

2010


MacBook (13-palcový, polovica roka 2010)

Identifikátor modelu: 
MacBook7,1

Výrobné číslo: 
MC516xx/A

2009


MacBook (13-palcový, koniec roka 2009)

Identifikátor modelu: 
MacBook6,1

Výrobné číslo: 
MC207xx/A


MacBook (13-palcový, polovica roka 2009)

Identifikátor modelu: 
MacBook5,2

Výrobné číslo: 
MC240xx/A


MacBook (13-palcový, začiatok roka 2009)

Identifikátor modelu: 
MacBook5,2

Výrobné číslo: 
MB881xx/A

Dátum zverejnenia: