Ak sa Mac nezapne alebo nespustí

Ak sa Mac nezapne alebo ak sa zapne, ale spúšťanie sa nedokončí, vyskúšajte tieto riešenia.

Zisťovanie problémov súvisiacich s napájaním

Stlačte na Macu tlačidlo napájania (tlačidlom napájania je vybavený každý Mac) a potom zistite známky napájania, napríklad tieto:

Ak nezistíte žiadne známky napájania Macu, začnite tým, že skontrolujete pripojenie k elektrickej sieti:

  • Uistite sa, že je napájací kábel nepoškodený a že je pevne pripojený k Macu a k funkčnej zásuvke elektrickej siete. Ak si funkčnosťou zásuvky nie ste istý, otestujte ju s použitím lampy alebo iného zariadenia.
  • Ak používate notebook Mac, uistite sa, že používate správny napájací kábel a adaptér. Nechajte ich pripojené dostatočne dlho, aby sa batéria nabila na použiteľnú úroveň. Prečítajte si, ako riešiť problémy s napájacími adaptérmi USB-C alebo s napájacími adaptérmi MagSafe.
  • Ak používate externý displej, uistite sa, že je zapnutý a že sa nevyskytujú žiadne iné problémy s displejom.
  • Uistite sa, že je nastavený dostatočný jas displeja. Notebooky Mac majú na vstavanej klávesnici kláves Zvýšiť jas .

Potom vyskúšajte tieto riešenia bez ohľadu na to, či ste známky napájania Macu zistili alebo nie:

  • Stlačte tlačidlo napájania, držte ho stlačené 10 sekúnd a potom ho stlačte znovu.
  • Odpojte od Macu všetko príslušenstvo vrátane tlačiarní, diskov, USB hubov a mobilných zariadení. (Je možné, že sa vyskytol problém s jedným alebo viacerými zariadeniami, prípadne s ich káblami.) Opäť stlačte tlačidlo napájania, držte ho stlačené 10 sekúnd a potom ho stlačte znovu.
  • Resetujte radič na správu systému (SMC).

Zisťovanie ďalších problémov pri spúšťaní

  • Ak sa Mac zapne, ale spúšťanie sa nedokončí, je možné, že budete môcť vykonať kroky v závislosti od obrazovky, ktorú vidíte na displeji.
  • Ak ste nedávno nainštalovali pamäť alebo pevný disk (prípadne SSD disk), uistite sa, že sú kompatibilné a správne nainštalované. Ak je to možné, odstráňte ich a vykonajte test s pôvodnou pamäťou alebo diskom.

Ak sa Mac ani potom nezapne alebo nespustí

Ak aj naďalej potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple, na predajňu Apple Store alebo na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.

Dátum zverejnenia: