Ak sa Mac nezapne

Ak sa zdá, že sa Mac po stlačení vypínača nezapne, postupujte podľa týchto pokynov.

Skontrolujte pripojenie napájania

Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený a že je bezpečne pripojený k Macu a k funkčnej zásuvke elektrickej siete.

Ak Mac nemá vstavaný displej, uistite sa, že externý displej je pripojený k napájaniu, pripojený k Macu a zapnutý.

 

Stlačte a podržte vypínač

Stlačte vypínač Macu a držte ho stlačený približne 10 sekúnd. (Každý Mac má vypínač. Na notebookoch s Touch ID stlačte a podržte senzor Touch ID.)

Potom vypínač normálne stlačte a uvoľnite.

 

Odpojte príslušenstvo

Je možné, že sa vyskytol problém s jednou alebo viacerými položkami príslušenstva, prípadne s ich káblami. Odpojte od Macu všetko príslušenstvo vrátane tlačiarní, diskov, USB hubov a mobilných zariadení. Potom zopakujte krok 2 uvedený vyššie.

 

Ak sa na obrazovke niečo zobrazuje

Ak sa na obrazovke zobrazuje blikajúci otáznik, prečiarknutý kruh alebo čokoľvek iné, znamená to, že Mac je zapnutý, ale nespúšťa sa:

Ak sa Mac zapne, ale nespustí sa úplne

 

Ak sa na obrazovke nič nezobrazuje

Ak sa zdá, že Mac je zapnutý, no obrazovka zostáva prázdna, problém môže súvisieť so softvérom:

Ak sa Mac spustí s prázdnou obrazovkou

 

Resetovanie radiča na správu systému (SMC) – len na Macu s procesorom Intel

Ak používate starší Mac s procesorom Intel, môže pomôcť resetovanie radiča na správu systému (SMC):

Resetovanie radiča na správu systému (SMC)

 

Kontaktujte nás

Ak sa Mac ani potom nezapne, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

 

Dátum zverejnenia: