Používanie referenčných režimov s displejom Apple

Zistite, ako používať referenčné režimy, ktoré sú súčasťou vášho MacBooku Pro, s displejom Liquid Retina XDR, Studio Display alebo Pro Display XDR a ako vytvoriť vlastné referenčné režimy prispôsobené pre potreby konkrétneho pracovného postupu.

MacBook Pro, Studio Display a Pro Display XDR obsahujú viacero referenčných režimov, ktoré pokrývajú bežné pracovné postupy tvorby obsahu v rámci viacerých typov médií. Ak máte vlastný pracovný postup pre farby, môžete vytvoriť vlastné referenčné režimy podľa svojich potrieb.


Výber referenčného režimu

Referenčný režim môžete vybrať v Systémových nastaveniach:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Displeje.
 3. Ak máte pripojené viaceré displeje:
  • V systéme macOS Ventura vyberte displej v hornej časti okna Displeje.
  • V systéme macOS Catalina alebo staršom kliknite na Nastavenia displeja a na postrannom paneli vyberte displej.
 4. Vo vyskakovacom menu Predvoľba vyberte referenčný režim.

Referenčný režim môžete vybrať aj v ovládacom centre:

 1. Na lište kliknite na ikonu ovládacieho centra .
 2. Kliknite na Displej. 
 3. Kliknite na tlačidlo so šípkou doprava  vedľa displeja, s ktorým chcete referenčný režim používať, a potom vyberte príslušný režim. Ak chcete medzi režimami rýchlo prepínať, vyberte referenčné režimy, ktoré sa majú zobrazovať v ovládacom centre.

Pri používaní vybraného režimu nemusia byť dostupné funkcie True Tone, Automatický jas a Night Shift.


Výber obľúbených referenčných režimov

V prípade potreby si môžete vybrať, ktoré referenčné režimy sa majú zobrazovať v sekcii Displeje v ovládacom centre:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Displeje.
 3. Ak máte pripojené viaceré displeje:
  • V systéme macOS Ventura vyberte displej v hornej časti okna Displeje.
  • V systéme macOS Monterey alebo staršom kliknite na Nastavenia displeja a na postrannom paneli vyberte displej.
 4. Kliknite na vyskakovacie menu Predvoľba a vyberte možnosť Upraviť predvoľby.
 5. V stĺpci Zobraziť v menu vyberte referenčné režimy, ktoré sa majú zobrazovať v ovládacom centre, a potom kliknite na Hotovo.


Informácie o referenčných režimoch

Referenčné režimy displeja môžete používať na zosúladenie požiadaviek na výrobu videí vo formáte HDR, HD alebo SD a iných typov médií. Každý referenčný režim má vlastné nastavenie farebného priestoru, bieleho bodu, gamy a jasu displeja.

V tejto časti sú uvedené podrobnosti o jednotlivých referenčných režimoch, ktoré sú súčasťou vášho displeja.

Apple XDR Display (P3 – 1 600 nitov)

Na MacBooku Pro sa tento režim hodí na prácu v bežnom domácom a kancelárskom prostredí. Je založený na farebnom štandarde P3 používanom displejmi Apple a podporuje technológiu Extreme Dynamic Range (XDR) až do 1 600 nitov (maximálne).

Pro Display XDR (P3 – 1 600 nitov)

Na displeji Pro Display XDR sa tento režim hodí na prácu v bežnom domácom a kancelárskom prostredí. Je založený na farebnom štandarde P3 používanom displejmi Apple a podporuje technológiu Extreme Dynamic Range (XDR) až do 1 600 nitov (maximálne).

Displej Apple (P3 – 500 nitov)

Tento režim sa hodí na prácu v bežnom domácom a kancelárskom prostredí. Je založený na farebnom štandarde P3 a podporuje rozsah jasu až do 500 nitov, ktorý je typický pre vstavané displeje Apple. Na displeji Studio Display sa tento režim zobrazuje ako Apple Display (P3 – 600 nitov) a podporuje rozsah jasu až 600 nitov.

Video HDR (P3 – ST 2084)

Tento režim, ktorý využíva farebný štandard P3 a vysoký dynamický rozsah SMPTE ST-2084 EOTF až do 1 000 nitov (trvalo na celej obrazovke), používajte na MacBooku Pro alebo na displeji Pro Display XDR na prácu s videami v rozlíšení 4K alebo v ultravysokom rozlíšení. Je určený pre kontrolované prostredia pozerania pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2100.

Video HDTV (BT.709 – BT.1886)

Tento režim sa hodí na prácu s videami vo vysokom rozlíšení podľa odporúčaní ITU-R BT.709 a BT.1886. Je určený pre kontrolované prostredia pozerania pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Video NTSC (BT.601 SMPTE-C)

Tento režim sa hodí na prácu s videami v štandardnom rozlíšení alebo archívnymi videami podľa odporúčania ITU-R BT.601 a farebného štandardu SMPTE-C. Je určený pre kontrolované prostredia pozerania pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Video PAL a SECAM (BT.601 EBU)

Tento režim sa hodí na prácu s videami v štandardnom rozlíšení alebo archívnymi videami podľa odporúčania ITU-R BT.601 a farebného štandardu EBU Tech 3213. Je určený pre kontrolované prostredia pozerania pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Digitálne kino (P3 – DCI)

Tento režim sa hodí na prácu s filmami a pri postprodukcii využívajúcej filmový farebný priestor P3 a biely bod digitálneho kina. Je určený pre kontrolované prostredia pozerania pripravené v súlade s odporúčaním SMPTE RP 431-2:2011.

Digitálne kino (P3 – D65)

Tento režim sa hodí na prácu s filmami a pri postprodukcii využívajúcej filmový farebný priestor P3 a biely bod D65. Je určený pre kontrolované prostredia pozerania pripravené v súlade s odporúčaním SMPTE RP 431-2:2011. 

Dizajn a tlačoviny (P3 – D50)

Tento režim sa hodí pre pracovné postupy v oblasti grafického dizajnu, tlače a publikovania. Využíva farebný štandard P3 poskytujúci širšiu farebnú škálu než typický displej sRGB. Namiesto bieleho bodu D65 využíva biely bod D50, ktorý sa väčšinou používa na zhodnotenie farby výtlačku v súlade so štandardmi ISO 3664:2009 a ISO 12646:2015.

Fotografia (P3 – D65)

Tento režim sa hodí na bežnú prácu s digitálnymi fotografiami. Využíva farebný štandard P3 spolu s bielym bodom D65, čo sa väčšinou používa na pozeranie na obrazovkách, a je určený pre vhodne pripravené a kontrolované prostredia pozerania. 

Internet a web (sRGB)

Tento režim sa hodí na vytváranie obsahu určeného primárne na webové alebo iné internetové použitie. Využíva široko podporovaný farebný priestor sRGB (IEC 61966-2-1:1999) podľa odporúčania W3C CSS Color Module Level 3 a je určený pre vhodne pripravené a kontrolované prostredia pozerania (odporúča sa osvetlenie s intenzitou 64 luxov).


Vlastné referenčné režimy

Pokročilí používatelia si môžu vytvoriť prispôsobené referenčné režimy na mieru pre jedinečné potreby pracovného postupu výberom z niekoľkých možností farebnej škály, bieleho bodu, jasu a funkcie prenosu. Prečítajte si viac o rozšírených možnostiach, ktoré môžete nastaviť pre vlastné referenčné režimy

Vytvorenie vlastného referenčného režimu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Displeje.
 3. Ak máte pripojené viaceré displeje:
  • V systéme macOS Ventura vyberte displej v hornej časti okna Displeje.
  • V systéme macOS Monterey alebo staršom kliknite na Nastavenia displeja a na postrannom paneli vyberte displej.
 4. Kliknite na vyskakovacie menu Predvoľby a vyberte Prispôsobiť.
 5. Kliknite na tlačidlo Pridať  a potom prispôsobte nastavenia referenčného režimu.
 6. Zadajte názov a popis referenčného režimu a potom kliknite na Uložiť predvoľbu.

Import a export vlastných referenčných režimov

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Displeje.
 3. Ak máte pripojené viaceré displeje:
  • V systéme macOS Ventura vyberte displej v hornej časti okna Displeje.
  • V systéme macOS Monterey alebo staršom kliknite na Nastavenia displeja a na postrannom paneli vyberte displej.
 4. Kliknite na vyskakovacie menu Predvoľby, vyberte Prispôsobiť a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete importovať referenčný režim, vyberte menu Akcia , vyberte Importovať, vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a kliknite na Otvoriť.
  • Ak chcete exportovať referenčný režim, vyberte referenčný režim, vyberte menu Akcia , vyberte Exportovať a potom kliknite na Uložiť.


Dátum zverejnenia: