Používanie referenčných režimov displeja Apple Pro Display XDR

Naučte sa, ako používať zabudované referenčné režimy displeja Pro Display XDR a ako si vytvoriť prispôsobené referenčné režimy šité na mieru konkrétnej potrebe pracovného postupu.

Pro Display XDR má niekoľko vstavaných referenčných režimov, ktoré pokrývajú bežné pracovné postupy pri tvorbe obsahu pre viaceré druhy médií. Ak máte vlastný pracovný postup farieb, môžete si vytvoriť vlastné referenčné režimy podľa svojich potrieb.

Výber referenčného režimu

Medzi referenčnými režimami môžete v Macu prepínať dvoma spôsobmi:

 • Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje. Vyberte vyskakovacie menu Predvoľby a potom vyberte referenčný režim.
 • Kliknite na menu AirPlay v lište a potom vyberte referenčný režim.
  Ak sa menu AirPlay nezobrazuje , prejdite do menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na položku Displeje a vyberte možnosť „Ak sú možnosti zrkadlenia dostupné, zobraziť ich v lište“.


Výber obľúbených režimov

Môžete si vybrať, ktoré referenčné režimy sa budú zobrazovať v nastaveniach displejov a v menu AirPlay:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje.
 2. Kliknite na vyskakovacie menu Predvoľby a vyberte položku Prispôsobiť.
 3. Vyberte referenčné režimy, ktoré chcete používať, a kliknite na položku Hotovo.


Informácie o referenčných režimoch

Môžete použiť referenčné režimy vstavané v displeji Pro Display XDR, ktoré vyhovujú požiadavkám na produkciu videa HDR, HD, SD a ďalších typov médií. Každý referenčný režim má vlastné nastavenie farebného systému, bieleho bodu, gamy a jasu displeja. Prečítajte si o jednotlivých referenčných režimoch displeja Pro Display XDR.

Pro Display XDR (P3 – 1 600 nitov)

Tento režim sa hodí na prácu v bežnom domácom a kancelárskom prostredí. Je založený na farebnom štandarde P3 používanom displejmi Apple a podporuje technológiu Extreme Dynamic Range (XDR) až do 1 600 nitov (maximálne).

Displej Apple (P3 – 500 nitov)

Tento režim sa hodí na prácu v bežnom domácom a kancelárskom prostredí. Je založený na farebnom štandarde P3 a podporuje rozsah jasu až do 500 nitov, čo je typické pre vstavané displeje Apple.

Video HDR (P3 – ST 2084)

Tento režim, ktorý využíva farebný štandard P3 a vysoký dynamický rozsah SMPTE ST-2084 EOTF až do 1 000 nitov (trvalo na celej obrazovke), používajte na prácu s videami v rozlíšení 4K alebo v ultravysokom rozlíšení. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2100.

Video HDTV (BT.709 – BT.1886)

Tento režim používajte na prácu s videami vo vysokom rozlíšení podľa odporúčaní ITU-R BT.709 a BT.1886. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Video NTSC (BT.601 SMPTE-C)

Tento režim používajte na prácu s videami v štandardnom rozlíšení alebo archívnymi videami podľa odporúčania ITU-R BT.601 a farebného štandardu SMPTE-C. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Video PAL a SECAM (BT.601 EBU)

Tento režim používajte na prácu s videami v štandardnom rozlíšení alebo archívnymi videami podľa odporúčania ITU-R BT.601 a farebného štandardu EBU Tech 3213. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Digitálne kino (P3 – DCI)

Tento režim používajte na prácu s filmami a pri postprodukcii využívajúcej filmový farebný systém P3 a biely bod digitálneho kina. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním SMPTE RP 431-2:2011.

Digitálne kino (P3 – D65)

Tento režim používajte na prácu s filmami a pri postprodukcii využívajúcej filmový farebný systém P3 a biely bod D65. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním SMPTE RP 431-2:2011.

Dizajn a tlačoviny (P3 – D50)

Tento režim používajte na prácu s grafickým dizajnom, tlačovinami a publikáciami. Tento režim využíva farebný štandard P3 poskytujúci širšiu farebnú škálu než typický displej sRGB. Namiesto bieleho bodu D65 využíva biely bod D50, ktorý sa väčšinou používa na zhodnotenie farby výtlačku v súlade so štandardmi ISO 3664:2009 a ISO 12646:2015.

Fotografia (P3 – D65)

Tento režim používajte na typickú prácu s digitálnymi fotografiami. Tento režim využíva farebný štandard P3 spolu s bielym bodom D65, čo sa väčšinou používa na sledovanie na obrazovkách, a je navrhnutý pre vhodne pripravené a kontrolované prostredia.

Internet a web (sRGB)

Tento režim používajte na vytváranie obsahu určeného primárne na webové alebo iné internetové použitie. Tento režim využíva široko podporovaný farebný systém sRGB (IEC 61966-2-1:1999) podľa odporúčania W3C CSS Color Module Level 3 a je navrhnutý pre vhodne pripravené a kontrolované prostredia (odporúča sa osvetlenie s intenzitou 64 luxov).


Prispôsobené referenčné režimy

Pokročilí používatelia si môžu vytvoriť prispôsobené referenčné režimy na mieru pre jedinečné potreby pracovného postupu výberom z niekoľkých možností farebnej škály, bieleho bodu, jasu a možností funkcie prenosu. Prečítajte si ďalšie informácie o rozšírených možnostiach, ktoré si môžete nakonfigurovať pre prispôsobené referenčné režimy.

Vytvorenie vlastného referenčného režimu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje.
 2. Kliknite na vyskakovacie menu Predvoľby a vyberte položku Prispôsobiť.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom upravte nastavenia referenčného režimu.
 4. Zadajte názov a popis referenčného režimu a potom kliknite na možnosť Uložiť predvoľbu.

Prečítajte si ďalšie informácie o rozšírených možnostiach, ktoré si môžete nakonfigurovať pre prispôsobené referenčné režimy.

Import a export vlastných referenčných režimov

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje.
 2. Kliknite na vyskakovacie menu Predvoľby, vyberte položku Prispôsobiť a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete importovať referenčný režim, vyberte menu Akcia , zvoľte možnosť Import, vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Otvoriť.
  • Ak chcete exportovať referenčný režim, vyberte referenčný režim, vyberte menu Akcia , zvoľte možnosť Export a potom kliknite na položku Uložiť.

Riešenie problémov s referenčnými režimami

Ak sa v menu AirPlay zobrazuje ikona , displej Pro Display XDR má možno zapnutý režim slabej batérie a využíva obmedzený jas. K tejto situácii dochádza, ak teplota okolia dosahuje 25 °C a viac a hodnota jasu displeja bola dlhšie na hodnote 500 nitov a viac.

Odpojte displej od počítača, počkajte 5 až 10 minút a potom ho opäť zapojte a skúste znova.

Ak problém pretrváva a teplota okolia v miestnosti je nižšia ako 25 °C, kontaktujte spoločnosť Apple.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: