Používanie referenčných režimov displeja Apple Pro Display XDR

Prečítajte si o referenčných režimoch displeja Pro Display XDR a naučte sa ich používať.

Výber referenčného režimu

Displej Pro Display XDR obsahuje množstvo referenčných režimov, ktoré sa hodia pre rozličné produkčné prostredia a postupy. Medzi referenčnými režimami môžete v Macu prepínať dvoma spôsobmi:

  • Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje. Vyberte vyskakovacie menu Predvoľby a potom vyberte referenčný režim.
  • Kliknite na menu AirPlay  v lište a potom vyberte referenčný režim.
    Ak sa menu AirPlay nezobrazuje , prejdite do menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na položku Displeje a vyberte možnosť „Ak sú možnosti zrkadlenia dostupné, zobraziť ich v lište“.


Výber obľúbených režimov

Môžete si vybrať, ktoré referenčné režimy sa budú zobrazovať v nastaveniach displejov a v menu AirPlay:

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Displeje. 
  2. Kliknite na vyskakovacie menu Predvoľby a vyberte položku Prispôsobiť.
  3. Vyberte referenčné režimy, ktoré chcete používať, a kliknite na položku Hotovo.


Informácie o referenčných režimoch

Referenčné režimy displeja Pro Display XDR môžete používať na prácu s videami vo formáte HDR, HD, SD či digitálnym kinom a tiež v mnohých ďalších produkčných prostrediach. Referenčné režimy nastavia farebný systém, biely bod, gamu a jas na displeji. Prečítajte si o jednotlivých referenčných režimoch displeja Pro Display XDR.

Pro Display XDR (P3 – 1 600 nitov)

Tento režim sa hodí na prácu v bežnom domácom a kancelárskom prostredí. Je založený na farebnom štandarde P3 používanom displejmi Apple a podporuje technológiu Extreme Dynamic Range (XDR) až do 1 600 nitov (maximálne).

Displej Apple (P3 – 500 nitov)

Tento režim sa hodí na prácu v bežnom domácom a kancelárskom prostredí. Je založený na farebnom štandarde P3 a podporuje rozsah jasu až do 500 nitov, čo je typické pre vstavané displeje Apple.

Video HDR (P3 – ST 2084)

Tento režim, ktorý využíva farebný štandard P3 a vysoký dynamický rozsah SMPTE ST-2084 EOTF až do 1 000 nitov (trvalo na celej obrazovke), používajte na prácu s videami v rozlíšení 4K alebo v ultravysokom rozlíšení. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2100.

Video HDTV (BT.709 – BT.1886)

Tento režim používajte na prácu s videami vo vysokom rozlíšení podľa odporúčaní ITU-R BT.709 a BT.1886. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Video NTSC (BT.601 SMPTE-C)

Tento režim používajte na prácu s videami v štandardnom rozlíšení alebo archívnymi videami podľa odporúčania ITU-R BT.601 a farebného štandardu SMPTE-C. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Video PAL a SECAM (BT.601 EBU)

Tento režim používajte na prácu s videami v štandardnom rozlíšení alebo archívnymi videami podľa odporúčania ITU-R BT.601 a farebného štandardu EBU Tech 3213. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním ITU-R BT.2035.

Digitálne kino (P3 – DCI)

Tento režim používajte na prácu s filmami a pri postprodukcii využívajúcej filmový farebný systém P3 a biely bod digitálneho kina. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním SMPTE RP 431-2:2011.

Digitálne kino (P3 – D65)

Tento režim používajte na prácu s filmami a pri postprodukcii využívajúcej filmový farebný systém P3 a biely bod D65. Tento režim je navrhnutý pre kontrolované prostredia pripravené v súlade s odporúčaním SMPTE RP 431-2:2011. 

Dizajn a tlačoviny (P3 – D50)

Tento režim používajte na prácu s grafickým dizajnom, tlačovinami a publikáciami. Tento režim využíva farebný štandard P3 poskytujúci širšiu farebnú škálu než typický displej sRGB. Namiesto bieleho bodu D65 využíva biely bod D50, ktorý sa väčšinou používa na zhodnotenie farby výtlačku v súlade so štandardmi ISO 3664:2009 a ISO 12646:2015.

Fotografia (P3 – D65)

Tento režim používajte na typickú prácu s digitálnymi fotografiami. Tento režim využíva farebný štandard P3 spolu s bielym bodom D65, čo sa väčšinou používa na sledovanie na obrazovkách, a je navrhnutý pre vhodne pripravené a kontrolované prostredia. 

Internet a web (sRGB)

Tento režim používajte na vytváranie obsahu určeného primárne na webové alebo iné internetové použitie. Tento režim využíva široko podporovaný farebný systém sRGB (IEC 61966-2-1:1999) podľa odporúčania W3C CSS Color Module Level 3 a je navrhnutý pre vhodne pripravené a kontrolované prostredia (odporúča sa osvetlenie s intenzitou 64 luxov).


Riešenie problémov s referenčnými režimami

Ak sa v menu AirPlay zobrazuje ikona , displej Pro Display XDR má možno zapnutý režim slabej batérie a využíva obmedzený jas. K tejto situácii dochádza, ak teplota okolia dosahuje 25 °C a viac a hodnota jasu displeja bola dlhšie na hodnote 500 nitov a viac.

Odpojte displej od počítača, počkajte 5 až 10 minút a potom ho opäť zapojte a skúste znova. 

Ak problém pretrváva a teplota okolia v miestnosti je nižšia ako 25 °C, kontaktujte spoločnosť Apple.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: