Používanie technológie True Tone v Macu

Vďaka technológii True Tone vyzerajú obrázky na displeji Retina a Touch Bare prirodzenejšie.

Technológia True Tone v počítačoch Mac a displeji Apple Pro Display XDR využíva pokročilé viackanálové senzory, pomocou ktorých prispôsobuje farbu a intenzitu displeja a Touch Baru okolitému osvetleniu, aby obrázky vyzerali prirodzenejšie.

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Displeje.
  2. Kliknite na tab Displej.
  3. Zaškrtnutím políčka True Tone túto funkciu zapnite alebo ju zrušením zaškrtnutia vypnite. Zobrazuje sa iba na displejoch, ktoré podporujú technológiu True Tone.
    Sekcia Displej v Systémových nastaveniach systému macOS Big Sur so zapnutou možnosťou True Tone

Technológia True Tone na externých displejoch

True Tone dokáže prispôsobovať zobrazenie aj na týchto externých displejoch, ak sú pripojené k iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2020) alebo k notebooku Mac s otvoreným krytom:

Technológia True Tone funguje aj na displejoch Apple Pro Display XDR vďaka vstavaným senzorov okolitého svetla. Displej musí byť pripojený k niektorému kompatibilnému Macu.

Ďalšie informácie

  • Niektoré nastavenia prístupnosti pre displej vrátane funkcií Prevrátiť farby, Odtiene sivej a Zvýšiť kontrast môžu technológiu True Tone vypnúť.
  • Technológiu True Tone a režim Night Shift je možné používať súčasne. 
Dátum zverejnenia: