Používanie technológie True Tone v Macu

Vďaka technológii True Tone pôsobia obrázky na displeji Retina a Touch Bare prirodzenejšie.

Technológia True Tone v počítačoch Mac a v displejoch Studio Display a Apple Pro Display XDR využíva pokročilé viackanálové senzory, pomocou ktorých prispôsobuje farbu a intenzitu displeja a Touch Baru okolitému osvetleniu, aby obrázky pôsobili prirodzenejšie.

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Displeje. Ak máte pripojených viac displejov, kliknite na Nastavenia displeja a potom vyberte svoj displej.
  2. Zaškrtnutím políčka True Tone túto funkciu zapnite alebo ju zrušením zaškrtnutia vypnite. Zobrazuje sa iba na displejoch, ktoré podporujú technológiu True Tone.
    Sekcia Displej v Systémových nastaveniach systému macOS so zapnutou možnosťou True Tone


Technológia True Tone na externých displejoch

True Tone dokáže prispôsobovať zobrazenie aj na týchto externých displejoch, ak sú pripojené k iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2020) alebo k notebooku Mac s otvoreným krytom:

Technológia True Tone funguje aj na displejoch Apple Studio DisplayApple Pro Display XDR používajúcich vstavané senzory okolitého osvetlenia, ak sú pripojené ku kompatibilnému počítaču Mac.


Viac informácií

  • Niektoré nastavenia prístupnosti pre displej vrátane funkcií Prevrátiť farby, Odtiene sivej a Zvýšiť kontrast môžu technológiu True Tone vypnúť.
  • Technológiu True Tone a režim Night Shift je možné používať súčasne. 
Dátum zverejnenia: