Identifikácia modelu Mac mini

Pomocou týchto informácií zistite, ktorý Mac mini máte a kam sa radí v histórii Macov mini.

Mac poskytuje viacero nástrojov, ktoré vám pomôžu pri jeho identifikácii. Najjednoduchšie je použiť funkciu O tomto počítači Mac, ktorá je k dispozícii po výbere možnosti O tomto počítači Mac v menu Apple  v ľavom hornom rohu obrazovky. Ďalšou možnosťou je aplikácia Informácie o systéme. Zistite, ako pomocou týchto nástrojov identifikovať Mac.

Ak Mac nemáte so sebou alebo ak sa nespustí, použite namiesto toho niektoré z nasledujúcich riešení:

  • Vyhľadajte sériové číslo, ktoré je vytlačené na spodnej strane Macu vedľa regulačných označení. Nachádza sa aj na pôvodnom balení vedľa štítka s čiarovým kódom. Toto sériové číslo potom môžete zadať na stránke kontroly nároku na servis a podporu a vyhľadať tak svoj model.
  • Na pôvodnom balení sa môže nachádzať aj výrobné číslo Apple, napríklad MGEM2xx/A (kde xx je premenná, ktorá sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti). Svoj model môžete vyhľadať tak, že v zozname uvedenom nižšie nájdete výrobné číslo Apple.


Zoznam modelov Macu mini

Modely Macu mini sú usporiadané podľa roka uvedenia na trh a zoradené od najnovšieho modelu. Kliknutím na názov modelu si môžete zobraziť jeho podrobné technické parametre. 

Modely Mac mini z roku 2014 a novšie podporujú najnovšiu verziu systému macOS. V prípade starších modelov je uvedený najnovší kompatibilný operačný systém.

2020

Mac mini (M1, 2020) 
Identifikátor modelu: Macmini9,1
Výrobné čísla: MGNR3xx/A, MGNT3xx/A
Technické špecifikácie: Mac mini (M1, 2020)
Používateľská príručka: Mac mini (M1, 2020)

2018

Mac mini (2018)
Identifikátor modelu: Macmini8,1
Výrobné čísla: MRTR2xx/A, MRTT2xx/A, MXNF2xx/A, MXNG2xx/A
Technické špecifikácie: Mac mini (2018)
Používateľská príručka: Mac mini (2018)

 

2014

Mac mini (z konca roka 2014)
Identifikátor modelu: Macmini7,1
Výrobné čísla: MGEM2xx/A, MGEN2xx/A, MGEQ2xx/A
Technické špecifikácie: Mac mini (z konca roka 2014)
Používateľská príručka: Mac mini (z konca roka 2014)

 

2012

Mac mini (koniec roka 2012)
Identifikátor modelu: Macmini6,1; Macmini6,2
Výrobné čísla: MD387xx/A; MD388xx/A, MD389xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Catalina 10.15.7
Technické špecifikácie: Mac mini (z konca roka 2012)
Používateľská príručka: Mac mini (z konca roka 2012)

2011

Mac mini (polovica roka 2011)
Identifikátor modelu: Macmini5,1; Macmini5,2
Výrobné čísla: MC815xx/A; MC816xx/A, MC936xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: Mac mini (polovica roka 2011)
Používateľská príručka: Mac mini (z polovice roka 2011)

 

2010

Mac mini (polovica roka 2010)
Identifikátor modelu: Macmini4,1
Výrobné čísla: MC438xx/A, MC270xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS High Sierra 10.13.6
Technické špecifikácie: Mac mini (polovica roka 2010)

 

2009

Mac mini (koniec roka 2009)
Identifikátor modelu: Macmini3,1
Výrobné čísla: MC238xx/A, MC239xx/A, MC408xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan 10.11.6
Technické špecifikácie: Mac mini (koniec roka 2009)

 

Mac mini (začiatok roka 2009)
Identifikátor modelu: Macmini3,1
Výrobné čísla: MB464xx/A, MB463xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan 10.11.6
Technické špecifikácie: Mac mini (začiatok roka 2009)

 

Dátum zverejnenia: