Používanie aplikácie Meradlo na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako môžete pomocou aplikácie Meradlo a kamery iPhonu, iPadu alebo iPodu touch merať veľkosť predmetov okolo seba.

Aplikácia Meradlo používa technológiu rozšírenej reality, ktorá zariadenie so systémom iOS premení na meracie pásmo. Môžete rýchlo odmerať veľkosť predmetov, automaticky zistiť rozmery obdĺžnikových predmetov alebo uložiť fotku merania na neskôr.

   

Skôr než začnete

Najskôr sa uistite, že používate systém iOS 12 na iPhone SE, iPhone 6s alebo novšom, iPade (5. generácia alebo novšia), iPade Pro alebo iPode touch (7. generácia). Uistite sa tiež, že sa nachádzate na mieste s dostatočným osvetlením.


Uskutočnenie jedného merania pomocou aplikácie Meradlo

Uskutočnenie jedného merania

 1. Otvorte aplikáciu Meradlo a potom podľa pokynov na obrazovke pohybujte zariadením. Vďaka tomu zariadenie získa informácie o meranom predmete a povrchu, na ktorom sa nachádza. Zariadením pohybujte, kým sa nezobrazí kruh s bodkou uprostred. 
 2. Pohnite zariadením tak, aby sa bodka nachádzala nad začiatočným bodom merania. Potom klepnite na ikonu Ikona plus.
 3. Pomaly pohybujte zariadením, kým sa bodka nebude nachádzať nad koncovým bodom merania, a znova klepnite na ikonu Ikona plus.

Po uskutočnení merania môžete začiatočný a koncový bod upraviť. Podržte niektorý z bodov a potom ho potiahnite na požadované miesto. Pri presunutí bodu sa zmení aj nameraný rozmer.

Uloženie merania

Klepnutím na číslo zobrazeného merania môžete meranie zobraziť v palcoch alebo centimetroch. Klepnutím na položku Kopírovať uložíte hodnotu do schránky, aby ste ju mohli vložiť do inej aplikácie. Ak chcete začať odznova, klepnite na položku Vymazať.

Môžete tiež zhotoviť fotku, ktorá bude obsahovať predmet a výsledok merania. Stačí klepnúť na ikonu Ikona spúšte kamery a fotka sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky. Po klepnutí na ňu môžete vykonať úpravy pomocou funkcie Značky alebo ju potiahnutím doľava uložiť do aplikácie Fotky.

Uskutočnenie viacerých meraní predmetu pomocou aplikácie Meradlo

Uskutočnenie viacerých meraní

 1. Po dokončení prvého merania presuňte zariadenie, aby sa bodka umiestnila nad iné miesto na predmete alebo v jeho blízkosti.
 2. Klepnutím na ikonu Ikona plus začnite druhé meranie. Potom pohnite zariadením a umiestnite bodku tak, aby nadväzovala na existujúce meranie.*
 3. Po opätovnom klepnutí na ikonu Ikona plus sa zobrazí druhé meranie.
 4. Opakovaním týchto krokov uskutočnite požadovaný počet meraní.

Ak chcete odstrániť najnovšie meranie, klepnite na ikonu Šípka vrátenia akcie. Ak chcete začať odznova, klepnite na položku Vymazať.

* Začiatok alebo koniec ďalších meraní musí nadväzovať na existujúce meranie. V opačnom prípade sa všetky predchádzajúce merania nahradia najnovším.

Meranie rozmerov obdĺžnika pomocou aplikácie Meradlo

Meranie obdĺžnika

Ak zariadenie zistí, že meraný predmet je štvorec alebo obdĺžnik, automaticky ho vloží do poľa merania. Po klepnutí na ikonu Ikona plus sa zobrazia výsledky merania dĺžky a šírky predmetu. Keď zariadením nepatrne pohnete, zobrazí sa vypočítaná plocha predmetu.

Klepnutím na zobrazené číslo vypočítanej plochy môžete zobraziť dĺžku uhlopriečky, ako aj plochu v štvorcových palcoch alebo štvorcových metroch.

Používanie vodováhy

Aplikácia Meradlo obsahuje aj vodováhu, pomocou ktorej môžete vyrovnať zvislý predmet (napríklad rám obrazu) alebo rovnú plochu (napríklad stôl).

Vyrovnanie zvislého predmetu

 1. V aplikácii Meradlo klepnite na položku Vodováha.
 2. Položte jeden z okrajov iPhonu alebo iPadu na predmet, ktorý chcete vyrovnať. Vodováha zobrazí naklonenie predmetu v stupňoch. Upravujte predmet, kým sa v aplikácii nezobrazí hodnota 0 stupňov a farba sa nezmení na zelenú.
  Používanie funkcie vodováhy v aplikácii Meradlo

Vyrovnanie rovnej plochy

 1. V aplikácii Meradlo klepnite na položku Vodováha.
 2. Položte zariadenie na plochu. Aplikácia pomocou dvoch kruhov a počtu stupňov znázorní mieru naklonenia plochy. Keď bude plocha vyrovnaná, zobrazí sa jeden kruh s hodnotou 0 stupňov a farba vodováhy sa zmení na zelenú.
  Používanie funkcie vodováhy v aplikácii Meradlo

Vodováhu môžete tiež nakalibrovať na použitie ľubovoľného začiatočného bodu. Držte zariadenie v požadovanej polohe a potom klepnutím na obrazovku nastavte vodováhu na 0 stupňov. Pri každom ďalšom pohybe zariadenia sa zobrazí počet stupňov jeho vychýlenia z nastavenej pôvodnej polohy.

Dátum zverejnenia: